Kratkoročno financiranje - HPB - Hrvatska poštanska banka

Kratkoročno financiranje

Financiranje s rokom otplate do godine dana namijenjeno velikim tvrtkama:

  • financiranje izvoza
  • revolving krediti
  • krediti prema načelu revolvinga na bazi deviznog priljeva
  • financiranje obrtnih sredstava
  • financiranje likvidnosti
  • prekoračenje po računu
  • krediti temeljem ustupa potraživanja od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka
  • financiranje zaliha pšenice, šećera ili druge robe temeljem zaloga na zalihama
  • financiranje pripreme turističke sezone na bazi ustupa potraživanja iz alotmanskih ugovora
  • otkup potraživanja bonitetnih društava

Osnovne karakteristike kratkoročnog financiranja

Rok povrata: do jedne godine
Način povrata: sukcesivno, u ratama ili anuitetima, jednokratno, revolving
Način plaćanja kamata: u ratama, jednokratno, revolving princip ili prema dogovoru s klijentom
Valuta kredita: kunski, kunski uz valutnu klauzulu, u valuti


Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike financiranja uređuju nadležna tijela banke prema utvrđenim pravilnicima, a u skladu s bonitetom klijenta, instrumentima osiguranja te dosadašnjem iskustvu rada s klijentom.

Za detaljnije informacije obratite se našim financijskim savjetnicima.