eBankarstvo

HPB Kombinacija Diplomac

Je li HPB Kombinacija Diplomac za mene?

 • Da, ako ste student ili učenik
 • Da, ako imate otvoren tekući račun ili žiro račun u HPB-u
 • Da, ako želite sami odabrati proizvode i usluge koje čine vašu Kombinaciju
 • Da, ako želite plaćati jednu naknadu za sve bankarske i nebankarske proizvode i usluge iz Kombinacije

Za što mogu koristiti HPB Kombinaciju Diplomac?

 • Kako bih ostvario povoljnije uvjete pri korištenju odabiranih bankarskih proizvoda i usluga prema vlastitim željama i potrebama
 • Za korištenje nebankarskih proizvoda i usluga koji su uključeni u moju Kombinaciju
Često postavljena pitanja
Poslovanje s fizičkim osobama
 • Kako glasi SWIFT Banke?
 • SWIFT Banke je HPBZHR2X.
 • Mogu li slijepe ili nepismene osobe otvorit tekući račun?
 • Nepismene osobe prihvaćaju opće uvjete Banke stavljanjem otiska prsta na obrazac Ugovora. Slijepe ili slabovidne osobe prihvaćaju opće uvjete Banke kao i sve druge, poslovno sposobne osobe vlastoručnim potpisom na obrazac Ugovora. Zaposlenik Banke je dužan pročitati opće uvjete poslovanja s fizičkim osobama nepismenoj, slijepoj ili slabovidnoj osobi. Nepismena ili slijepa osoba može biti u pratnji s osobom od povjerenja koja će joj pročitati – objasniti ugovore, opće uvjete i ostalu dokumentaciju te ujedno može provjeriti ispravnost unesenih podataka koje nepismena ili slijepa osoba ne bi mogla samostalno i pravovremeno uočiti.
 • Želim zatvoriti svoj tekući račun u banci. Što trebam učiniti?
 • Tekući račun možete zatvoriti u poslovnicama Banke ili poštanskim uredima, a potrebno je sljedeće:
  • vratiti karticu tekućeg računa vlasnika i opunomoćenika ukoliko postoje
  • vratiti uređaje za identifikaciju klijenta (token) te druge isprave i dokumente vezane za poslovanje po računu
  • podmiriti sve obveze po računu i kreditnim karticama vezanim uz isti
 • Kako glasi IBAN Banke?
 • IBAN Banke je HR46 2390 0011 0700 0002 9.
 • Tko može otvoriti tekući račun u HPB-u?
 • Tekući račun može otvoriti:
  • poslovno sposobna fizička osoba, rezident i nerezident;
  • maloljetna osoba u radnom odnosu;
  • maloljetna osoba uz zakonskog zastupnika;
  • osoba pod skrbništvom uz skrbnika.
 • Nisam državljanin Republike Hrvatske, što mi je potrebno za otvaranje računa u Banci?
 • Strani državljani mogu otvoriti račun u poslovnici Banke uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) koji je prethodno izdala Porezna uprava RH.  
 • Može li se ukinuti trajni nalog?
 • Trajni nalog može se ukinuti na zahtjev vlasnika transakcijskog računa u poslovnici Banke ili poštanskom uredu.  
 • Što je to trajni nalog?
 • To je nalog kojim vlasnik transakcijskog računa ovlašćuje Banku da u njegovo ime i za njegov račun obavlja redovita plaćanja. On se može ugovoriti u jednakim ili različitim iznosima, a prilikom njegovog ugovaranja određuje se i datum izvršavanja naloga.
 • Može li opunomoćena osoba po transakcijskom računu zadati trajni nalog po istom?
 • Ne može. To može učiniti samo vlasnik transakcijskog računa.
 • Mogu li se u HPB-u naplatiti čekovi neke inozemne banke?
 • Hrvatska poštanska banka preuzima isključivo bankarske inozemne čekove u valuti EUR njemačkih banaka, dok je za inozemne čekove u valuti EUR, izdane od strane ostalih banaka unutar EU potrebna dodatna provjera prije zaprimanja istih na inkaso.
  Banka djeluje kao posrednik u poslovanju s inozemnim čekovima na način da sukladno međunarodnim standardima provjeri sve elemente inozemnog čeka te preusmjeri sredstva s računa izdavatelja istog na račun korisnika te nema utjecaj na sporazum između izdavatelja i korisnika inozemnog čeka.
  Banka za ulogu posrednika naplaćuje naknadu.
 • Nasljednik sam po računu preminule osobe. Kome se moram javiti i što mi je od dokumentacije potrebno?
 • Potrebno je da se nasljednik/ci jave u poslovnicu Banke ili poštanski ured s važećim osobnim dokumentom i pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju (original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika). Ukoliko ostavinska rasprava nije pokrenuta i postoji mogućnost da će izdavanje rješenja o nasljeđivanju zahtijevati duže razdoblje Banku je potrebno obavijestiti o smrti vlasnika računa donošenjem smrtnog lista u poslovnicu Banke ili poštanski ured.
 • Postoji li mogućnost otvaranja računa iz inozemstva bez osobnog dolaska u poslovnicu Banke?
 • Banka može i temeljem propisno ovjerene specijalne punomoći i identifikacijskog dokumenta uspostaviti poslovni odnos s klijentom. Specijalnu punomoć i identifikacijski dokument ovjerava domaće ili strano nadležno tijelo sukladno posebnim propisima. Ovjera dokumenata (specijalna punomoć) ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca za nerezidenta odnosno 6 (šest) mjeseci za rezidenta.

  U specijalnoj punomoći moraju biti navedeni svi potrebni identifikacijski podaci, pravne radnje i poslovi koje opunomoćenik može u ime i za račun vlasnika obavljati. 
 • Hoće li banka izvršiti trajni nalog ako na transakcijskom računu nemam osigurana sredstva za njegovo izvršenje?
 • Izvršenje trajnog naloga, za koje na dan dospijeća nisu osigurana sredstva na transakcijskom računu s kojeg se izvršava plaćanje, provodi se na sljedeći način:
  • za kredit odobren u Banci sve dok se u cijelosti ne naplati dospjeli anuitet
  • 25 dana za trajne naloge u korist kredita po mandatnim poslovima
  • 15 dana za trajne naloge u korist računa fizičkih osoba otvorenih u Banci
  • 7 dana za trajne naloge u korist računa otvorenih u drugim bankama.
  Istekom navedenog roka, ukoliko se trajni nalog nije izvršio, Banka će vam dostaviti Obavijest o neizvršenju trajnog naloga i naplatiti naknadu sukladno važećim naknadama Banke. Nakon tri uzastopna neizvršenja Banka zatvara trajni nalog.
 • Gdje mogu otvoriti devizni račun i što mi je potrebno od dokumenata da bih ga otvorio?
 • Devizni račun možete otvoriti u poslovnicama Banke uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u). Otvaranje računa je besplatno.
 • Na kućnu adresu dobivam izvatke po tekućem računu koji mi nisu potrebni i želio bih ukinuti tu uslugu. Što je potrebno učiniti?
 • Zahtjev za ukidanjem slanja izvatka na kućnu adresu možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici Banke ili poštanskom uredu. Osim usluge slanja izvatka na kućnu adresu, Banka nudi mogućnost slanja izvatka putem email-a, a izvadak o promjenama stanja i transakcijama po računu možete  zatražiti u svim poslovnicama Banke.
 • Kako mogu provjeriti stanje svog tekućeg računa?
 • Informacije o stanju računa možete saznati u svim poslovnicama i na bankomatima Banke, uredima Hrvatske pošte ili putem usluga izravnog bankarstva Banke koje, ako nemate ugovoreno, možete ugovoriti u svim poslovnicama Banke i uredima Hrvatske pošte.

Usporedite vaš model HPB Kombinacije Diplomac s ostalim modelima u ponudi

DOBRA

 • Dopušteno prekoračenje
 • Ugovaranje trajnog naloga bez naknade
 • Izvršenje trajnog naloga unutar Banke i članica HPB Grupe bez naknade
 • Umanjenje kamatne stope na Kredit za školarinu
 • Umanjenje naknade za obradu Kredita za školarinu
 • Asistencija
 • Osiguranje
 • Mjesečna naknada
 • 0,53 eura

LIJEPA

 • Dopušteno prekoračenje
 • 140 eura
 • Ugovaranje trajnog naloga bez naknade
 • Izvršenje trajnog naloga unutar Banke i članica HPB Grupe bez naknade
 • Umanjenje kamatne stope na Kredit za školarinu
 • Umanjenje naknade za obradu Kredita za školarinu
 • do 0,30 postotnih poena
 • Asistencija
 • Osiguranje
 • Mjesečna naknada
 • 0,66 eura

PAMETNA

 • Dopušteno prekoračenje
 • 270 eura
 • Ugovaranje trajnog naloga bez naknade
 • Izvršenje trajnog naloga unutar Banke i članica HPB Grupe bez naknade
 • Umanjenje kamatne stope na Kredit za školarinu
 • 0,30 postotnih poena
 • Umanjenje naknade za obradu Kredita za školarinu
 • do 0,40 postotnih poena
 • Asistencija
 • Osiguranje
 • osiguranje od nezgode
 • Mjesečna naknada
 • 0,93 eura

SAVRŠENA

Tekući račun / žiro račun + 4 i više proizvoda
 • Dopušteno prekoračenje
 • 400 eura
 • Ugovaranje trajnog naloga bez naknade
 • Izvršenje trajnog naloga unutar Banke i članica HPB Grupe bez naknade
 • Umanjenje kamatne stope na Kredit za školarinu
 • 0,50 postotnih poena
 • Umanjenje naknade za obradu Kredita za školarinu
 • do 0,50 postotnih poena
 • Asistencija
 • pomoć na cesti
 • Osiguranje
 • osiguranje od nezgode
 • dobrovoljno zdravstveno osiguranje
 • Mjesečna naknada
 • 1,33 eura