eBankarstvo

Odnosi s investitorima

Aktualne informacije o financijskim rezultatima i pregled poslovanja HPB-a. Kao najveća banka u domaćem vlasništvu, HPB je svojim strateškim usmjerenjem okrenuta poslovanju sa stanovništvom u cijeloj Hrvatskoj te praćenju i poticanju razvoja nacionalnog gospodarstva, poglavito u segmentu malog i srednjeg poduzetništva.

  • Glavna skupština
  • Glavna skupština
  • Poslovnik o radu, obavijesti, pozivi, materijali, obrasci za prijave i rezultati glasovanja.

Strateške odrednice razvoja HPB-a

Strateške odrednice razvoja HPB-a usmjerene su na povećanje tržišnog udjela na bankarskom tržištu te razvoj organizacije i poslovnih procesa u skladu s najboljom svjetskom praksom. HPB je usmjerena na uvođenje novih i atraktivnih proizvoda i usluga za stanovništvo, a poseban naglasak stavljen je na inovacije u financijsko-poslovnoj ponudi prilagođenoj karakteristikama i potrebama malih i srednjih poduzetnika.
  • Najveća banka u hrvatskom vlasništvu
  • Otvorena prema investitorima, pravodobno ih informira o trenutnim aktivnostima i budućim planovima
  • Prepoznata kao pouzdan partner, već 30 godina s vama