eBankarstvo

Poslovanje s bankama

Financijske institucije

U sklopu segmenta poslovanja s financijskim institucijama pružamo sve vrste usluga, ovisno o potrebama i zahtjevima klijenata. Uz pružanje raznih usluga putem korespondentne mreže u zemlji i inozemstvu obavljamo i druge poslove kao što su međubankarski kreditni aranžmani.

Poslovanje s bankama

Hrvatska poštanska banka putem svoje korespondentne mreže u zemlji i inozemstvu klijentima bankama u Hrvatskoj i stranim bankama pruža usluge iz područja:
  • korespondentnog bankarstva
  • međunarodnog platnog prometa

Za vaše potrebe platnog prometa u zemlji i inozemstvu i riznične poslove nudimo otvaranje računa u raznim valutama.
Za sve vaše upite, dodatna pojašnjenja ili potrebu kreiranja proizvoda prema vašim potrebama, molimo da nam se obratite putem sljedećeg kontakta:
Poslovanje s bankama
Tel: 01 488 8323 
E-mail: financial.institutions@hpb.hr