eBankarstvo

Financiranje

Planirate li širiti ili unaprijediti svoje poslovanje?
HPB vam nudi rješenja za sve vaše financijske potrebe te stručan savjet HPB tima.

 • Kratkoročno financiranje
 • Kratkoročno financiranje
 • Za financiranje tekućeg poslovanja i održavanje likvidnosti odaberite kredite s rokom otplate do godinu dana.
 • Dugoročno financiranje
 • Dugoročno financiranje
 • Za ulaganja u poslovnu opremu, strojeve i ostala trajna obrtna sredstva te za investicije odaberite kredite sa rokom otplate dužim od godinu dana
 • Projektno financiranje
 • Projektno financiranje
 • Realizirajte nove projekte kreditima koji se temelje na njihovim budućim novčanim tokovima.
 • Posebni kreditni programi
 • Posebni kreditni programi
 • Odaberite različite oblike financiranja u okviru poslovnih suradnji s HBOR-om, HAMAG-BICRO-om i EBRD-om.
 • Garancije i akreditivi
 • Garancije i akreditivi
 • Osigurajte jednostavnu, sigurnu i kvalitetnu suradnju sa svojim poslovnim partnerima koristeći garancije i akreditive.
 • Otkup potraživanja - Faktoring
 • Otkup potraživanja - Faktoring
 • Kako brže do potrebnih likvidnih sredstava? Unovčite svoju imovinu kroz Faktoring. Faktoring predstavlja otkup nedospjelih potraživanja vaših kupaca za prodanu robu ili izvršenu uslugu, a omogućuje ubrzanje novčanog toka za financiranje tekućeg poslovanja.
 • EU Desk
 • EU Desk
 • Doznajte informacije o EU bespovratnim izvorima sredstava.