eBankarstvo

Otkup potraživanja - Faktoring

Kako brže do potrebnih likvidnih sredstava? Unovčite svoju imovinu kroz Faktoring. Faktoring predstavlja otkup nedospjelih potraživanja vaših kupaca za prodanu robu ili izvršenu uslugu, a omogućuje ubrzanje novčanog toka za financiranje tekućeg poslovanja.
Otkup potraživanja - Faktoring

Što je otkup potraživanja (Faktoring)?

Otkup potraživanja - faktoring je proizvod kojim vam Banka nudi financiranje, otkupom nedospjelih potraživanja na temelju i u skladu s ugovorom o faktoringu sklopljenim s dobavljačem i/ili kupcem.
 
Po potpisu ugovora o faktoringu, financijska sredstva se isplaćuju na vaš poslovni račun.
 
Otkup potraživanja vam pruža mogućnosti financiranja otkupom nedospjelih potraživanja od vaših kupaca iskazanih u fakturama ili drugoj komercijalnoj dokumentaciji proizašlih iz prodaje roba i/ili obavljenih usluga, odnosno zaključenih komercijalnih ugovora.

Modeli otkupa potraživanja

  • Tuzemni otkup potraživanja s pravom regresa (regresni) - Banka otkupljuje vaša potraživanja od Kupaca bez preuzimanja rizika naplate od Kupca 
  • Tuzemni otkup potraživanja bez prava na regres (bezregresni) - Banka otkupljuje vaša potraživanja od Kupaca te preuzima upravljanje potraživanjima i odgovornost za naplatu potraživanja 
  • Tuzemni dobavljački (obrnuti) otkup potraživanja - Banka plaća (preuzima) vašu obvezu prema Dobavljaču, a vi preuzimate odgovornost za plaćanje obveze prema Banci

Prednosti korištenja otkupa potraživanja

  • Osiguranje financijskih sredstava na poslovnom računu koja možete odmah koristiti
  • Prodajom potraživanja popravite likvidnost i bonitet.
  • Pospješujete vaš novčani tok i povećavate mogućnosti reinvestiranja sredstava u nove poslove ili za podmirenje obveza na vrijeme