eBankarstvo

Vaši podaci su sigurni s nama

 • Prilikom prikupljanja vaših osobnih podataka Banka će vas tražiti samo one podatke potrebne za vama traženu uslugu ili proizvod.
 • Vaše podatke obrađujemo poštujući sva vaša prava sukladno Politici zaštite osobnih podataka.
 • Svi vaši prikupljeni podaci zaštićeni su zakonom kao tajni podaci.

Politika zaštite osobnih podataka je temeljni akt HPB Grupe koji za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Politika utvrđuje pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka. Cilj Politike je uspostaviti primjerene procese zaštite i upravljanja osobnim podacima ispitanika,
odnosno klijenata, zaposlenika, poslovnih partnera članica HPB Grupe i drugih osoba čiji se osobnih podaci obrađuju.

Politika se primjenjuje na sve obrade osobnih podataka unutar Grupe, osim u slučajevima gdjese obrađuju anonimizirani podaci ili su obrade takve prirode da se radi o statističkim analizamaiz kojih nije moguće identificirati pojedinca.

Kontakti:
Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
hpb@hpb.hr
Službenik za zaštitu osobnih podataka: dpo@hpb.hr
Fizičke osobe - česta pitanja
 • Uvod
 • Hrvatska poštanska banka smatra da je zaštita osobnih podataka pojedinaca temeljno pravo svake osobe i želimo da se kao naš klijent osjećate sigurno i da vaše iskustvo kao klijenta Banke bude na najvišoj razini. Stoga nam je iznimno važno da su osobni podaci klijenta adekvatno zaštićeni i tome pridajemo veliku važnost.

  Prilikom obrade osobnih podataka, HPB osigurava da se oni obrađuju isključivo sukladno važećim zakonima i poštujući sva prava klijenata. U obradi osobnih podataka postupat će transparentno i obrađivat će ih samo ako za to postoji jasna svrha i dok je u interesu klijenata te će koristiti raspoložive tehnološke mjere za zaštitu osobnih podataka klijenata. Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u Banci, odnosno kod trećih osoba s kojima je Banka u ugovornom poslovnom odnosu, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom, tijekom razdoblja u kojem je Banka dužna čuvati pojedinu dokumentaciju.
 • Prikupljanje osobnih podataka
 • Kako bi Hrvatska poštanska banka mogla s vama zasnovati poslovni odnos i pružiti vam kvalitetnu uslugu, neophodno je da s nama podijelite svoje osobne podatke (npr. ime i prezime, adresu, OIB, broj telefona i dr.). Prilikom prikupljanja osobnih podataka Banka se vodi načelom prikupljanja minimalno potrebnog broja osobnih podataka za pojedinu svrhu.

  Banka osobne podatke prikuplja i obrađuje s ciljem ugovaranja usluge i uspostavljanja ugovornog odnosa te ispunjenja ugovorene obveze. Količina podataka koju ćemo morati prikupiti ovisi o zatraženoj usluzi ili proizvodu (npr. otvaranje računa, ugovaranje depozita, odobrenje kredita ili kreditne kartice, stambene štednje, investicijskog proizvoda i sl.). Pored podataka koji su nam potrebni za ugovaranje usluge, dužni smo prikupiti određene podatke za koje postoji zakonska obveza prikupljanja te vam bez njih nećemo biti u mogućnosti pružiti naše usluge. Podaci za koje postoji zakonska obveza prikupljanja utvrđeni su propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, poslovanje kreditnih institucija, poreznim propisima i propisima koji reguliraju administrativnu suradnju u području poreza, propisima koji reguliraju stambenu štednju, potrošačko i stambeno potrošačko kreditiranje, tržište kapitala i upravljanje fondovima te drugi. Banka u svrhu sprječavanja zloupotreba i iz sigurnosnih razloga prilikom korištenja izravnih kanala bankarstva (internetsko bankarstvo i mHPB) prikuplja i obrađuje podatke o IP adresi uređaja s kojega se pristupa izravnom kanalu te podatke o uređaju (kao što su model uređaja, internetski preglednik, operativni sustav, dostupni jedinstveni identifikatori uređaja i podaci o mobilnoj mreži s koje se pristupa izravnom kanalu.
 • Obrada osobnih podataka
 • Svi podaci koje je Banka doznala o vama pružajući vam uslugu, pa tako i vaši osobni podaci, zaštićeni su zakonom kao tajni podaci (bankovna tajna). HPB neće pristupiti obradi vaših podataka ako to nije nužno za realizaciju usluge koju ste zatražili, ako obrada nije zakonski uvjetovana, ako za to ne postoji legitimni interes ili ako niste dali specifičnu privolu za obradu osobnih podataka.
  HPB u nekim slučajevima, kako bi vam osigurala što bolju i kompletniju uslugu, surađuje s partnerima. U tom smislu, Banka može imati nekoliko uloga koje je važno razumjeti kako bi imali potpunu sliku na koji se način u tim suradnjama obrađuju vaši podaci:
  • voditelj obrade – kada samostalno određuje svrhu obrade podataka poput situacija u kojima ugovara vlastite proizvode i usluge
  • zajednički voditelj – u situacijama kada s drugim pravnim subjektima određuje svrhu obrade podataka poput kreiranja i ponude zajedničkih proizvoda
  • izvršitelj – kada po nalogu drugog subjekta obrađuje osobne podatke te ne određuje svrhu obrade, primjer takve obrade je ugovaranje izravnog terećenja s primateljima plaćanja

  Obrada osobnih podataka moguća je u svrhu ugovaranja proizvoda ili usluga, zbog zakonskih obveza te legitimnog interesa. Legitimnim interesom smatra se obrada podataka u svrhu unapređenja poslovnih procesa, usluga i proizvoda Banke te razvoja poslovnog odnosa s klijentom.

  Donošenje odluka temeljem automatske obrade podataka je sastavni dio poslovanja Banke i kao takva je neophodna, a može se provoditi sukladno važećim zakonima kojima Banka podliježe s ciljem osiguravanja sigurnosti i pouzdanosti usluge koju pruža, zbog legitimnog interesa te na temelju vaših privola. Primjer automatske obrade je izračun prešutnog dopuštenog prekoračenja koje Banka može staviti na raspolaganje, a gdje se u izračun uzima prosjek vaših primanja i urednosti poslovanja u određenom vremenskom razdoblju. Ovakve automatske obrade, koje su dio poslovanja Banke, mogu se periodički ponavljati.

  Ako se obrada podataka ne temelji na zakonskoj, ugovornoj ili legitimnoj osnovi Banka će klijenta tražiti privolu za korištenje osobnih podataka. U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Banka omogućava ispitanicima pravo prigovora na automatsku i ručnu obradu podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući izradu profila klijenta, u bilo koje vrijeme i besplatno.
 • Prava klijenata
 • Zaštita osobnih podataka podrazumijeva značajna prava klijenta, a to su:

  zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše osobne podatke
  zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka ako Banka ne raspolaže ažurnim podacima
  zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade osobnih podataka koje ste ustupili Banci ukoliko za to imate valjani razlog
  uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama
  opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola dana
  zatražiti prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade

  U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, zahtjev za realizacijom prava uputite pisanim putem poštom na dolje navedenu adresu, e-mail porukom na adresu dpo@hpb.hr ili direktno u poslovnicama Banke.

  Poslovanje Banke u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Iz tog razloga, usvojili smo Politiku zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, gdje na jednom mjestu pružamo informacije o vašim pravima i o našim obvezama u pogledu osobnih podataka.

  Politika zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke dostupna je na www.hpb.hr.
 • Privole za korištenje osobnih podataka
 • Banka će u određenim situacijama od vas zatražiti privolu kako bi mogla koristiti vaše osobne podatke kao i podatke koje ima u posjedu na temelju dosadašnje suradnje te vas kontaktirati po različitim temama.

  HPB prikuplja nekoliko privola, a vama daje na izbor da odaberete želite li dati jednu, više njih, sve ili ni jednu.

  Ističemo kako brinemo o vašem vremenu i privatnosti te vam nećemo slati poruke svakodnevno, već ćemo nastojati da to bude nenametljivo i da dobivate ponude i poruke koje vas zanimaju.

  Privole Banci dajete kako bi vam mogla poslati korisne informacije i newslettere u kojima će vas obavještavati o nagradnim igrama, prezentirati nove proizvode ili pozvati na događanja gdje je pokrovitelj ili sponzor.

  Možete dati privolu ukoliko ste suglasni da vam se ponekad šalje ponuda proizvoda ili usluga Banke, članica HPB Grupe ili poslovnih partnera koje nisu u vezi s uslugama koje već koristite, ali vam mogu pomoći u upravljanju vlastitim financijama.

  Banka će zatražiti vašu privolu za analizu vaših osobnih podataka s ciljem da vam kreira personaliziranu ponudu. Primjer je slanje ponude za predodobrene proizvode kod kojih se unaprijed računaju pojedini financijski elementi poput kreditne sposobnosti te se prate vaše navike kao potrošača. Kako bi se izračunala vaša kreditna sposobnost u omjer se uzimaju vaša primanja te kreditna zaduženja i trenutna zaduženost.

  Posljednja privola koju ćemo vas zamoliti je dopuštenje da vas kontaktiramo i nakon što prestane ugovorni odnos s Bankom. Obzirom da su nam klijenti najvažniji želimo znati razlog eventualnog odlaska kako bismo unaprijedili svoju uslugu i procese.

  Još jednom napominjemo da su privole dobrovoljne te ih u svakom trenutku možete povući.
 • Dodatni podaci
 • Ovisno o proizvodu ili usluzi, Banka ima pravo zatražiti od klijenta i dodatne podatke.

  Na primjer, za ugovaranje kreditnih proizvoda (svih vrsta kredita, kreditnih kartica, prekoračenja po tekućem računu) Banka je Zakonom dužna procijeniti kreditnu sposobnost klijenta te u tu svrhu prikuplja podatke poput stručne spreme, bračnog statusa, broj članova kućanstva i slično. Zbog zakonske obveze upravljanja rizicima, osobito kreditnim, Banka ima legitimni interes izvršiti provjere u kreditne i ostale registre. Ukoliko klijent nema odgovarajuću kreditnu sposobnost ili ne pruži osobne podatke potrebne za njenu procjenu, Banka će odbiti realizaciju ugovaranja proizvoda. Također, zbog legitimnog interesa olakšavanja poslovanja u budućnosti i lakše komunikacije s klijentom, Banka ima pravo zatražiti kontakt podatke poput broja telefona ili mobitela te e-mail adrese.
 • Ustupanje i prijenos podataka
 • Banka može ustupiti podatke klijenata sukladno važećim zakonskim propisima određenim institucijama npr. HNB-u, HANFA-i, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, poreznim tijelima i dr.) kao i poslovnim partnerima s kojima može i razmijeniti podatke u svrhu izvršenja ugovornih obveza (npr. izvan Republike Hrvatske za potrebe izdavanja, odnosno personalizacije kartica i procesiranje kartičnih transakcija, u Republici Hrvatskoj za slanje izvoda ili realizaciju specifičnih proizvoda ili usluga i slično).
 • Rokovi čuvanja podataka
 • Banka osobne podatke čuva sukladno zakonskim propisima te ponekad i duže obzirom da za to ima legitiman interes poput rješavanja potencijalnih pritužbi ili sporova. Posebnim internim aktom utvrđeni su rokovi čuvanja dokumentacije koju Banka koristi u svom poslovanju. Na primjer, podatke koje smo prikupili zbog zakonske obveze provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma čuvamo 10 godina od dana prestanka poslovnoga odnosa, odnosno od dana obavljanja transakcije.

  Također, nerealizirane zahtjeve za pojedine proizvode (kreditni zahtjevi, pristupnice za proizvode i usluge…) Banka će zbog legitimnog interesa (potencijalne pritužbe i kvalitetnije praćenje opetovanih zahtjeva) čuvati godinu dana.

  Hvala vam na ukazanom povjerenju. Nadamo se nastavku uspješne suradnje!
  S poštovanjem,
  Vaš HPB
 • Kontakt podaci
 • Hrvatska poštanska banka d.d.
  Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
  hpb@hpb.hr
  Službenik za zaštitu osobnih podataka: dpo@hpb.hr

  Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr.
Poslovni korisnici - česta pitanja
 • Uvod
 • Uvažavajući činjenicu da je zaštita privatnosti i osobnih podataka temeljno pravo svake osobe, Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Banka) posebnu pažnju pridaje zaštiti osobnih podataka te vas molimo da pročitate ovaj materijal pažljivo jer sadrži informacije o:
  • osobnim podacima koje Banka prikuplja
  • načinu korištenja osobnih podataka
  • primateljima podataka s kojim Banka surađuje

  Poslovanje Banke u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Iz tog razloga usvojili smo Politiku zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo gdje na jednom mjestu pružamo informacije o vašim pravima i o našim obvezama u pogledu osobnih podataka. Politika zaštite osobnih podataka dostupna je na www.hpb.hr.

  Sam pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u Banci, odnosno kod trećih osoba s kojima je Banka u ugovornom poslovnom odnosu za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom, tijekom razdoblja u kojem je Banka dužna čuvati pojedinu dokumentaciju.
 • Prikupljanje osobnih podataka u poslovanju s poslovnim korisnicima
 • Poslovni korisnik može biti svaka pravna osoba, tijelo državne vlasti, jedinica lokalne ili područne samouprave te njihova tijela, udruga i društvo (sportsko, kulturno, dobrotvorno i sl.) kao i svaka fizička osoba (nepotrošač) koja djeluje unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

  Povezane osobe s poslovnim korisnikom mogu biti fizičke osobe vlasnici poslovnog korisnika, osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog korisnika, prokuristi, opunomoćenici poslovnog korisnika, predstavnici poslovnog korisnika, opunomoćenici po transakcijskom računu, korisnici usluga elektroničkog bankarstva, korisnici poslovnih kartica, jamci, sudužnici, založni dužnici i druge fizičke osobe čije je osobne podatke poslovni korisnik dao Banci na korištenje za svrhu uspostave i održavanja poslovnog odnosa (u daljnjem tekstu: klijent).

  Količina osobnih podataka koju Banka prikuplja ovisi o zatraženoj usluzi ili proizvodu iz ponude Banke. Pri uspostavi poslovnog odnosa ili naknadno uslijed statusne ili druge promjene, Banka je dužna prikupiti podatke za koje postoji zakonska i regulatorna obveza prikupljanja i provođenja mjera dubinske analize ili izvještavanja nadležnih tijela. Podaci za koje postoji zakonska obveza prikupljanja utvrđeni su propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, propisima koji reguliraju poslovanje kreditnih institucija, poreznim propisima i propisima koji reguliraju administrativnu suradnju u području poreza, propisima koji reguliraju tržište kapitala i upravljanje fondovima. Banka kao osnovu prikuplja identifikacijske podatke klijenta.

  Kod kreditnih proizvoda Banka prikuplja veći skup osobnih podataka kako bi adekvatno provela procjenu rizika uspostave i održavanja takvog poslovnog odnosa. Uz identifikacijske podatke, Banka tada uobičajeno prikuplja financijske i imovinske podatke, podatke o sporovima, uključivo i kaznenim te kontakt podatke klijenta. Zbog zakonske obveze upravljanja rizicima, u procesu obrade kreditnog zahtjeva, Banka izvršava provjere poslovnog korisnika i povezanih osoba u kreditnim registrima. Ukoliko podnositelj kreditnog zahtjeva nema odgovarajuću kreditnu sposobnost ili sudionici u kreditnom odnosu ne pruže osobne podatke potrebne za procjenu rizika ili za osiguranje kredita, Banka će odbiti zahtjev za kreditni proizvod.

  Osobne podatke Banka prikuplja od klijenata putem zahtjeva, pristupnica i drugih obrazaca za proizvode i usluge iz svoje ponude, putem ostalih komunikacijskih kanala koje je stavila klijentima na raspolaganje i putem osobnog identifikacijskog dokumenta i drugih dokumenata koje je klijent Banci stavio na raspolaganje te ih pohranjuje u svrhu uspostave i održavanja poslovnog odnosa te pružanja kvalitetne usluge klijentima. Ukoliko zahtjev, pristupnicu ili drugi obrazac ne popunjava sam klijent kao zaposlenik poslovnog korisnika, osobne podatke klijenta Banci prenosi poslovni korisnik kao poslodavac klijenta, odnosno osoba koja zastupa poslovnog korisnika.  U tom slučaju, osoba od koje je Banka zaprimila osobne podatke klijenta, dužna je obavijestiti klijenta o ustupanju njegovih osobnih podataka Banci, što uključuje i informiranje o pravilima i načelima utvrđenim u Politici zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

  Uz osobne podatke prikupljene od klijenta, osobni podaci prikupljaju se iz javno dostupnih izvora i registara npr. sudski registar, obrtni registar, baze poslovnih subjekata i poslovne tražilice.
 • Korištenje osobnih podataka u poslovanju s poslovnim korisnicima
 • Banka obrađuje prikupljene podatke poslovnih korisnika koji uključuju osobne podatke fizičkih osoba (nepotrošača) koje djeluju unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja i povezanih osoba koje joj je na korištenje dao poslovni korisnik u sljedećim slučajevima:
  • utvrđivanje identiteta
  • procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma kod uspostave i održavanja poslovnog odnosa ili provođenja povremenih transakcija
  • prevencija rizika koji mogu proizaći iz poslovnog odnosa
  • usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske
  • ugovaranje i korištenje depozitnih i kreditnih proizvoda i ostalih usluga koje pruža Banka
  • izvršenje svih vrsta bankovnih transakcija unutar i izvan područja Republike Hrvatske
  • utvrđivanje kreditne sposobnosti
  • naplata potraživanja
  • izvještavanje
  • statističke obrade
  • razvijanje i poboljšanje proizvoda i usluga kako bi poslovnim korisnicima omogućili bolje iskustvo korištenja
  • definiranje proizvoda i usluga koji bi poslovnim korisnicima bili od koristi
  • kontaktiranje u svrhe ispunjenja ugovornih odnosa s Bankom
  • kontaktiranje u marketinške svrhe

  Osobne podatke Banka čuva za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon isteka poslovnog odnosa na vremenski period propisan posebnim internim aktom o arhiviranju gradiva usklađenim sa zakonskim propisima koji reguliraju poslovanje Banke. Podatke koje smo prikupili zbog zakonske obveze provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma čuvamo 10 godina od dana prestanka poslovnoga odnosa, odnosno od dana obavljanja transakcije. Nerealizirane zahtjeve za proizvode i usluge kao što su zahtjevi za kreditne proizvode i pristupnice za kreditne kartice čuvamo 5 godina zbog legitimnog interesa. Legitimnim interesom smatra se obrada podataka u svrhu unapređenja poslovnih procesa, usluga i proizvoda banke te razvoj poslovnog odnosa s klijentom.

  Kontaktiranje u marketinške svrhe obrtnika i poduzetnika koji djeluju unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja, Banka provodi sukladno prikupljenim privolama i preferiranim kanalima kontakta. Banka prikuplja privole klijenata putem Suglasnosti (privole) za obradu osobnih podataka i kontaktiranje. Privola je dobrovoljna te ju klijent može povući u svakom trenutku na isti način na koji je dana. Nakon opoziva privole, Banka više neće obrađivati podatke u predmetnu svrhu.
 • Ustupanje osobnih podataka trećim stranama
 • Banka može u svrhu ispunjenja zakonske ili ugovorne obveze ustupiti trećim osobama podatke o poslovnim korisnicima koji uključuju osobne podatke fizičkih osoba (nepotrošača) koje djeluju unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja i povezanih osoba koje joj je na korištenje dao poslovni korisnik, uz zadovoljenje zakonitosti obrade i sukladno načelima obrade definiranim u Politici zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, i to prema:
  • nekoj od članica HPB Grupe
  • zakonodavnim, nadzornim i regulatornim tijelima unutar i izvan područja Republike Hrvatske
  • financijskim institucijama i agencijama s kojima Banka surađuje
  • institucijama koje pružaju usluge provjera Embargo lista
  • ministarstvima, jedinicama lokale i područne samouprave s kojima Banka surađuje
  • kreditnim i ostalim registrima
  • registrima nadležnih institucija za provedbu osiguranja kreditnih proizvoda
  • revizorima i konzultantima unutar i izvan Banke te ostalim tijelima koji su ovlašteni za reviziju i pružanje konzultantskih usluga
  • kartičnim kućama, kartičnim procesorima i pružateljima usluga unutar i izvan područja Republike Hrvatske s kojima Banka ima ugovorenu suradnju
  • ugovornim partnerima za prihvat kartica (EFTPOS, internet trgovci)
  • ostalim agencijama, institucijama, udrugama, osiguravajućim kućama i tvrtkama partnerima s kojima Banka ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje Banka pruža
 • Načela obrade i zaštite osobnih podataka u poslovanju s poslovnim korisnicima
 • Prilikom korištenja osobnih podataka, Banka osigurava da se oni obrađuju isključivo sukladno važećim zakonima i poštujući sva prava klijenata. U obradi osobnih podataka Banka postupa transparentno i obrađuje ih samo ako za to postoji jasna svrha.

  Banka kontinuirano poduzima značajne organizacijske i tehničke mjere kako bi zaštitila osobne, a i sve ostale podatke klijenata. S poslovnim partnerima primateljima podataka imamo postignut dogovor u pogledu naših uloga i odgovornosti u međusobnom odnosu u obradi osobnih podataka korisnika usluga kako bi se osigurala propisana razina zaštite osobnih podataka.

  Banka može imati jednu od sljedećih uloga u obradi osobnih podataka:
  • biti voditelj obrade osobnih podataka
  • biti zajednički voditelj osobnih podataka s drugim pravnim subjektom
  • biti izvršitelj obrade osobnih podataka

  U situacijama kada ugovora vlastite proizvode i usluge Banka je voditelj obrade osobnih podataka i samostalno određuje svrhu obrade osobnih podataka. U pojedinim procesima obrade podataka kao što su izrada, odnosno personalizacija kartica i procesiranje kartičnih transakcija, Banka može koristiti usluge ugovornih partnera i razmijeniti osobne podatke u svrhu ispunjenja ugovorne obveze.

  Banka je zajednički voditelj obrade osobnih podataka u situacijama kada na tržištu nastupa s drugim pravnim subjektom i zajednički određuje svrhu i način obrade osobnih podataka. Ovu ulogu Banka ima kod pružanja posebnih programa kreditiranja u kojima se poslovnim korisnicima nudi mogućnost povoljnijih uvjeta kreditiranja ili pogodnosti poput subvencioniranja kamate ili pružanja dodatnih instrumenata osiguranja, kao što su suradnje s:
  • financijskim institucijama i agencijama
  • ministarstvima i ostalim tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne ili područne samouprave
  • drugim poslovnim partnerima s namjerom potpore projektima i inicijativama iz područja gospodarstva i poduzetništva

  Obrada osobnih podataka u ulozi zajedničkog voditelja provodi se u svrhu ispunjenja ugovorne obveze. Prije korištenja ovakvih programa informiranje potencijalnog korisnika vrši onaj voditelj koji prvi stupa u kontakt s istim.

  Banka je izvršitelj obrade kada po nalogu drugog subjekta obrađuje osobne podatke te ne određuje svrhu obrade.
 • Prava klijenata
 • Svi podaci koje je Banka doznala o vama pružajući vam uslugu, pa tako i vaši osobni podaci, zaštićeni su zakonom kao tajni podaci (bankovna tajna).

  U skladu s Općom Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, u svakom trenutku možete:
  • zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše osobne podatke
  • zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka ako Banka ne raspolaže vašim ažurnim podacima
  • zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade osobnih podataka koje ste ustupili Banci ukoliko za to imate valjani razlog
  • uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama
  • opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola dana
  • zatražiti prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade

  Banka omogućuje klijentima u bilo koje vrijeme i besplatno pravo prigovora na automatsku ili ručnu obradu podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom.

  U svrhu zaštite osobnih podataka Banka je usvojila Politiku zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo te imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka koji dodatno skrbi o vašim osobnim podacima te brine da se podaci u Banci obrađuju zakonito.
 • Kontakt
 • Hrvatska poštanska banka d.d.
  Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
  hpb@hpb.hr
  Službenik za zaštitu osobnih podataka: dpo@hpb.hr

  Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr.

Kandidati za zaposlenje

HPB Grupa za vas je pripremila brošuru u kojoj na sažet, transparentan i razumljiv način pruža informacije u vezi s obradom vaših osobnih podataka. U informativnim materijalima kojima pristupate objašnjene su obrade koje se provode u procesima regrutacije i selekcije kandidata za radna mjesta u članicama HPB Grupe.

U slučaju dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na mail adresu dpo@hpb.hr.

Kandidati za zaposlenje - česta pitanja
 • Voditelj obrade podataka i kontakt podaci
 • Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb,, e-mail hpb@hpb.hr
  HPB Invest d.o.o. , Strojarska cesta 20, 10000, Zagreb, e-mail invest@hpb.hr
  HPB-Stambena štedionica d.d., Savska cesta 58, 10000 Zagreb, e-mail stambena@hpb.hr
  HPB-nekretnine d.o.o. Amruševa 8, 10000 Zagreb, e-mail nekretnine@hpb.hr

  Kontakt podaci zajedničkog službenika za zaštitu podataka: HPB d.d., Službenik za zaštitu podataka, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, e-mail dpo@hpb.hr

  Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, HPB Invest d.o.o., HPB-Stambena štedionica d.d., HPB-nekretnine d.o.o. su članice Grupe Hrvatske poštanske banke (u daljnjem tekstu: HPB Grupa, HPB).

  Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je ona članica HPB Grupe na čiji natječaj ste poslali svoju prijavu.
 • Koje podatke obrađujemo u procesu provedbe natječaja za radna mjesta
 • Prije svega, prikupljamo podatke koje nam dostavite unutar Vašeg životopisa. Obvezni podaci koje prikupljamo putem aplikacije za zaprimanje zahtjeva su: ime, prezime, e-mail i životopis. Nadalje, prikupljamo podatke u okviru provođenja psihologijskog testiranja, te u nekim slučajevima u okviru stručnih testiranja (poznavanje regulative, stručnih znanja određenih poslovnih područja i sl.) O svakom testiranju ćete biti unaprijed obaviješteni i dobiti upute za rješavanje testova od strane stručne osobe. Vaše testove i rezultate testiranja smatramo osobnim podacima i primjenjujemo potrebne mjere zaštite podataka.

  Pored podataka koji su nam potrebni za provedbu selekcijskog postupka, u trenutku zasnivanja radnog odnosa dužni smo prikupiti određene podatke za koje postoji zakonska obveza prikupljanja, a koji su utvrđeni propisima koji reguliraju specifičnosti vezane uz radni odnos u kreditnim institucijama uključujući propise vezane uz sprječavanje sukoba interesa, politike primjerenosti i druge. U trenutku zasnivanja radnog odnosa HPB Grupa pruža informacije o obradi osobnih podataka zaposlenika u posebnom aktu.
 • Pojam obrade, svrha i pravna osnova za obradu osobnih podataka
 • Pojam obrade podataka podrazumijeva prikupljanje, bilježenje, organizaciju, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, pronalaženje, obavljanje uvida, uporabu, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

  Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka je obrada relevantne natječajne dokumentacije, testiranje i analiza rezultata. Cilj ovih obrada je izbor kandidata na što objektivnijoj osnovi te izbjegavanje bilo kakvog oblika diskriminacije, odnosno osiguravanje odabira onih kandidata za posao koji svojim iskustvom, obrazovanjem, vještinama i sposobnostima najbolje udovoljavaju zahtjevima radnog mjesta. Količina podataka, odnosno opseg prikupljanja ovisi o radnom mjestu za koje ste podnijeli prijavu.

  Pravni temelj obrade podataka jest poduzimanje radnji na Vaš zahtjev, a prije sklapanja ugovora o radu.

  Pravni temelj za pohranu podataka po prestanku selekcijskog postupka je Vaša privola.
 • Razdoblje pohrane podataka
 • HPB Grupa zadržava osobne podatke do ispunjenja svrhe u koju su prikupljeni. To konkretno znači da će Vaši podaci prikupljeni tijekom natječajnog postupka biti obrisani najkasnije protekom roka od mjesec dana od završetka tog natječaja. Ukoliko ste dali privolu za pohranu životopisa i rezultata testiranja, podatke ćemo čuvati u razdoblju koje je navedeno u privoli. U slučaju sklapanja ugovora o radu, rokovi pohrane Vaših podataka regulirani su posebnim aktom s kojim će Vas voditelj obrade upoznati prilikom zasnivanja radnog odnosa.
 • Automatizirano donošenje odluke i izrada profila
 • HPB Grupa u sklopu provedbe selekcijskog postupka radi profiliranje kandidata koristeći se standardiziranim postupcima i tehnikama za procjenu osobina i sposobnosti kandidata. Navedene procjene provode se uz prethodnu procjenu učinka na zaštitu podataka. Profiliranje se provodi u svrhu provjere bazičnih sposobnosti kandidata (mjere pažnje i koncentracije, testovi inteligencije), stručnih znanja i vještina te utvrđivanja osobnih karakteristika kandidata indikativnih za zapošljavanje na određeno radno mjesto. Pri tome se dio tih postupaka procjene može zasnivati na automatskoj obradi podataka. Naglašavamo da ukupna procjena na kojoj se temelji odabir kandidata nikada nije rezultat automatske obrade podataka, odnosno donošenje odluka nije automatizirani proces.
 • Vaša prava
 • Vaša prava su sljedeća:

  zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše osobne podatke
  zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka ako HPB Grupa ne raspolaže vašim ažurnim podacima
  zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade osobnih podataka koje ste ustupili HPB Grupi ukoliko za to imate valjani razlog
  uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama
  opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola bila dana
  zatražiti prijenos podataka koje ste nam pružili.

  U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, zahtjev za realizacijom prava uputite pisanim putem poštom na dolje navedenu adresu ili putem elektroničke pošte na adresu dpo@hpb.hr .

  Politika zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo dostupna je na www.hpb.hr.
 • Povjeravanje obrade izvršiteljima
 • S ciljem osiguranja kvalitete provedbe selekcijskog postupka, Grupa može angažirati treće strane kao izvršitelje obrade osobnih podataka kandidata za posao (eksternalizirani regrutacijski i selekcijski postupci). Izvršitelji obrade mogu biti društva koja se bave informacijskim tehnologijama i HPB Grupi pružaju usluge korištenja aplikativnih rješenja (npr. aplikacija za zaprimanje prijava na natječaj). Isto tako, izvršitelji obrade u nekim situacijama mogu biti ovlašteni psiholozi koji po uputama članica HPB Grupe provode testiranja.
 • Kontakt podaci
 • Hrvatska poštanska banka
  Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
  hpb@hpb.hr

  Službenik za zaštitu podataka: dpo@hpb.hr

  Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr ili poštom na adresu Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb
 • Privole za korištenje osobnih podataka
 • Vašu privolu za obradu osobnih podataka zatražit ćemo u sljedeće svrhe:
  • pohrane Vašeg životopisa u svrhu kontaktiranja za nove natječaje i otvorena radna mjesta (na razdoblje od 18 mjeseci), pri čemu se privola daje unutar aplikacije za podnošenje prijava na natječaj;
  • pohrane rezultata psihologijskog testiranja (na razdoblje od 5 godina) zbog uvida i korištenja tih podataka samo i ako se prijavite na novi natječaj kako ne biste u tom periodu morali ponovno prolaziti testiranje pri čemu se privola daje neposredno prije početka testiranja.

  Privolu možete opozvati u svakom trenutku slanjem opoziva na e-mail adresu dpo@hpb.hr.

HPB Invest

HPB Invest za vas je pripremio brošuru koja na sažet, transparentan i razumljiv način pruža informacije u vezi s obradom vaših osobnih podataka.
U informativnim materijalima kojima pristupate objašnjene su obrade u dijelu poslovanja sa HPB Investom.

U slučaju dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na mail adresu dpo@hpb.hr.

HPB Invest - česta pitanja
 • Uvod
 • HPB Invest d.o.o. smatra da je zaštita osobnih podataka pojedinaca temeljno pravo svake osobe i želimo da se kao naš ulagatelj osjećate sigurno i da vaše iskustvo kao ulagatelja bude na najvišoj razini. Stoga nam je iznimno važno da su osobni podaci naših ulagatelja primjereno zaštićeni i tome pridajemo veliku važnost. U obradi osobnih podataka postupamo transparentno i podatke obrađujemo samo ako za to postoji jasna svrha i dok je to u interesu ulagatelja te primjenjujemo raspoložive tehnološke mjere za zaštitu osobnih podataka ulagatelja. Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka, odnosno prijenos kod trećih osoba s kojima je HPB Invest d.o.o. u ugovornom poslovnom odnosu, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon prestanka poslovnog odnosa s ulagateljima, tijekom razdoblja u kojem je HPB Invest d.o.o. dužan čuvati pojedinu dokumentaciju.
 • Voditelj obrade podataka i kontakt podaci:
 • Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je HPB Invest d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, OIB: 77486858909, telefon: +385 1 4804 516 (dalje u tekstu: Društvo).

  Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka: Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, e-mail dpo@hpb.hr.
 • Koje osobne podatke Društvo obrađuje i u koje svrhe
 • Društvo prikuplja i obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka ulagatelja u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom:

  a) Osnovne identifikacijske podatke
  Prilikom uspostave poslovnog odnosa s ulagateljem i/ili utvrđivanja i provjere identiteta i/ili provođenja mjera dubinske analize ili pravnih obveza Društva ili u svrhu izvršenja ugovornog odnosa, te ostalih zahtjeva ulagatelja (npr. davanje punomoći, prijenos vlasništva, izmjena osobnih podataka), prikupljamo Vaše osobne podatke, kao što su: ime i prezime, datum i država rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa prebivališta/boravišta, podaci o identifikacijskog ispravi, državljanstvo/državljanstva, država porezne obveze, porezni identifikacijski broj. Odbijanje pružanja ovih podataka ima za posljedicu odbijanje uspostave poslovnog odnosa od strane Društva s obzirom da su neki od podataka nužni za ugovaranje usluge, a neki obvezni prema zakonu.

  b) Ostali podaci
  Osim osnovnih identifikacijskih podataka prilikom uspostave poslovnog odnosa s ulagateljem Društvo prikuplja i obrađuje ostale podatke po Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima te u svrhu izvršenja pravnih obveza Društva.
  Vaše kontaktne podatke (adresa korespondencije, broj telefona, broj mobilnog uređaja, e-mail adresu, faks) u svrhu jednostavnije i brže komunikacije te obavještavanja.
  Broj računa, naziv Banke u kojoj je račun otvoren, te presliku Vaše kartice računa bez vidljivog kontrolnog koda u svrhu izvršenja otkupa udjela u investicijskim fondovima Društva.
  Presliku Vašeg identifikacijskog dokumenta obrađujemo u svrhu poštivanja pravnih obveza Društva kao voditelja obrade po propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i/ili u svrhu provjere i potvrde Vaše identifikacije prilikom ugovaranja poslovnog odnosa ili ažuriranja Vaših osobnih podataka.
  Ako nam se obraćate putem internet stranice Društva (web kontakt forme) kako biste ugovorili sastanak i dobili povratnu informaciju i ponovno kontaktiranje vezano za Vaš upit, u tom slučaju potrebni su nam Vaši osnovni identifikacijski i kontakt podaci kao što su ime i prezime, broj telefona/broj mobilnog uređaja, e-mail adresa. Osobni podaci koje ste nam dali na taj način, neće biti vidljivi drugim korisnicima.
  Podatke o zakonskim zastupnicima i/ili ovlaštenicima Društvo prikuplja i obrađuje u svrhu izvršenja Vaših zahtjeva za izvršenje davanja punomoći, prijenos vlasništva nad udjelima, izvršenje ugovornog odnosa s maloljetnicima.
  Podatke o političkoj izloženosti domaće ili strane fizičke osobe, podatke o poreznom statusu u SAD-u, porezni brojevi (TIN/SSN), poslodavcu, osobnom statusu, zvanju, trenutnom zanimanju, planiranom iznosu godišnjih ulaganja, planiranom trajanju ulaganja te izvoru sredstava – za fizičke osobe, te podatke o stvarnom vlasniku pravne osobe i planiranim godišnjim ulaganjima i trajanju ulaganja – za pravne osobe, Društvo prikuplja i obrađuje sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, Zakonu o međunarodnim mjerama ograničenja, Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza, Općeg poreznog zakona i svrhu izvršenja ugovornog odnosa između ulagatelja i Društva.
 • Pravna osnova obrade podataka
 • a) Ispunjenje zakonskih obveza Društva
  Obrada određenih osobnih podataka zakonska je obveza Društva te Društvo može odbiti stupiti u poslovni i ugovorni odnos s Vama ili Vam pružiti ugovorenu uslugu, odnosno raskinuti postojeći ugovorni i poslovni odnos u slučaju da ne dostavite zakonom propisane podatke sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, Zakonu o međunarodnim mjerama ograničenja, Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza, Općeg poreznog zakona, Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakonu o tržištu kapitala.

  b) Sklapanje i izvršenje ugovora
  Davanje i obrada osobnih podataka u navedenu svrhu obvezno je. Ako odbijete dati neki od podataka koji su nužni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem ste stranka, moguće je da Vam Društvo neće moći pružiti određene usluge te stoga može odbiti zasnovati poslovni, a time i ugovorni odnos.

  c) Vaša Privola
  Na temelju Vaše privole Društvo obrađuje Vaše kontakt podatke u svrhu brže i jednostavnije komunikacije s Vama, a vezano za poslovni odnos s Društvom. Davanje podataka uz privolu je dobrovoljno te Društvo neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovornog odnosa ukoliko uskratite privolu za davanje podataka. Imate pravo naknadno povući prethodno danu privolu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

  d) Legitimni interes Društva
  Pored obrada podataka koje su Društvu kao voditelju obrade, nužne radi izvršavanja ugovornog odnosa ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika (ulagatelja) prije izvršenja ugovora ili radi poštovanja pravnih obveza Društva, Društvo poduzima i obrade u opsegu u kojem su nužne radi ostvarenja legitimnih interesa Društva i trećih strana. Legitimni interesi na kojima se temelji obrada moraju biti jače od interesa ili temeljnih prava i sloboda ispitanika.
 • Razdoblje pohrane podataka
 • Društvo osobne podatke čuva sukladno zakonskim propisima te ponekad i duže obzirom da za to ima legitimni interes poput rješavanja potencijalnih pritužbi ili sporova. Sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima i Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, Društvo pohranjuje podatke 10 godina, počevši od kraja ugovornog odnosa.
 • Odnos Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje u tekstu: Banka) i Društva u pogledu obrade Vaših osobnih podataka
 • Društvo je Banci ugovorom delegiralo poslove distribucije udjela u investicijskim fondovima i Banka ima ulogu distributera sukladno Zakonu o tržištu kapitala. U obradi Vaših osobnih podataka to znači da će Banka prikupiti Vaše osobne podatke i iste proslijediti Društvu radi postupanja po Vašem zahtjevu. Ukoliko ste već klijent Banke, Banka neće iznova prikupljati presliku Vašeg osobnog identifikacijskog dokumenta već će s Društvom podijeliti dokument koji je pohranjen u sustavu Banke. Također, ako podnosite zahtjeve putem kanala mobilnog ili internetskog bankarstva, nećemo vas tražiti da ispunjavate novu Izjavu o političkoj izloženosti, već će Banka proslijediti Društvu izjavu koja je pohranjena u sustavu Banke. Sve ostale podatke Banka prikuplja na odgovarajućim obrascima prilikom zadavanja zahtjeva.
 • Ustupanje osobnih podataka trećim osobama
 • Vaši osobni podaci sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, predstavljaju za Društvo poslovnu tajnu. Društvo ustupa Vaše podatke trećim osobama (HANFA, Državno odvjetništvo i druga tijela) samo ako su za to ispunjeni uvjeti propisani zakonom koji se primjenjuju na Društvo.
 • Rokovi čuvanja podataka
 • Osobne podatke koje je Banka prikupila pri pružanju investicijskih usluga dužna je temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma čuvati u zakonskom roku do najviše 10 godina računajući od dana prekida poslovnog odnosa, odnosno od dana obavljanja transakcije. Ostale podatke Banka čuva u rokovima propisanim internim aktom o zaštiti arhivskog gradiva, a najmanje u zakonskom roku od 11 godina.
  HPB Invest čuva osobne podatke sukladno zakonskom roku do najviše 10 godina.

  Hvala vam na ukazanom povjerenju. Nadamo se nastavku uspješne suradnje!
  S poštovanjem,
  Vaša HPB Grupa
 • Prijenos podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije izvan Europske unije
 • Vaše osobne podatke obrađuje Društvo u Republici Hrvatskoj. Vaši osobni podaci mogu se iznijeti u treće zemlje samo u mjeri u kojoj je to propisano zakonom ili po drugoj pravnoj osnovi koja obvezuje Društvo.
 • Vaša prava
 • Vaša prava su sljedeća:
  • zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše osobne podatke,
  • zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka ako Društvo ne raspolaže vašim ažurnim podacima,
  • zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade osobnih podataka koje ste ustupili Društvu ukoliko za to imate valjani razlog,
  • uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama,
  • opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola bila dana,
  • zatražiti prijenos podataka koje ste nam pružili.

  U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, zahtjev za realizacijom prava uputite pisanim putem poštom na dolje navedenu adresu ili putem elektroničke pošte na adresu dpo@hpb.hr .
  Politika zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo dostupna je na www.hpb.hr.
 • Kontakt podaci:
 • Hrvatska poštanska banka Jurišićeva 4, 10000 Zagreb hpb@hpb.hr
  Službenik za zaštitu podataka: dpo@hpb.hr
  Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr ili poštom na adresu sjedišta AZOP-a.
 • Povjeravanje obrade izvršiteljima
 • Izvršitelji obrade u poslovanju HPB Investa mogu biti društva koja se bave informacijskim tehnologijama i HPB Grupi pružaju usluge korištenja aplikativnih rješenja.

HPB-nekretnine

HPB-nekretnine vam na sažet, transparentan i razumljiv način pružaju informacije u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

U informativnim materijalima kojima pristupate objašnjene su obrade osobnih podataka u uslugama koje vam pružamo:

posredovanje u prometu nekretnine,
inženjerske usluge (procjena vrijednosti nekretnine, ponovna procjena, mišljenje na procjenu vrijednosti nekretnine drugog procjenitelja, mišljenje na troškovnik, financijski nadzor)

U slučaju dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na mail adresu dpo@hpb.hr ili hpb.nekretnine@hpb.hr.

Inženjerske usluge - česta pitanja
 • Uvod
 • HPB-nekretnine d.o.o. i HPB Grupa svim klijentima pružaju informacije o zaštiti i obradi osobnih podataka za usluge:
  • procjene vrijednosti nekretnine / ponovne procjene
  • mišljenja na procjenu vrijednosti nekretnine drugog procjenitelja
  • mišljenja na troškovnik
  • financijskog nadzora

  Grupa HPB smatra da je zaštita osobnih podataka pojedinaca temeljno pravo svake osobe i želimo da se kao naš klijent osjećate sigurno i da vaše iskustvo kao klijenta HPB Grupe bude na najvišoj razini. S toga nam je iznimno važno da su osobni podaci klijenta adekvatno zaštićeni i tome pridajemo veliku važnost.

  Prilikom obrade osobnih podataka, HPB Grupa osigurava da se oni obrađuju isključivo sukladno važećim zakonima i poštujući sva prava klijenata. U obradi osobnih podataka postupat će transparentno i obrađivat će ih samo ako za to postoji jasna svrha i dok je u interesu klijenata te će koristiti raspoložive tehnološke mjere za zaštitu osobnih podataka klijenata. Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u Grupi HPB, odnosno kod trećih osoba s kojima je HPB Grupa u ugovornom poslovnom odnosu, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom, tijekom razdoblja u kojem je HPB Grupa dužna čuvati pojedinu dokumentaciju.
 • Prikupljanje osobnih podataka
 • Kako bi HPB Grupa mogla s vama zasnovati poslovni odnos i pružiti vam kvalitetnu uslugu, neophodno je da s nama podijelite svoje osobne podatke (npr. ime i prezime, adresu, OIB, broj telefona i dr.). Prilikom prikupljanja osobnih podataka HPB Grupa se vodi načelom prikupljanja minimalno potrebnog broja osobnih podataka za pojedinu svrhu.

  HPB Grupa osobne podatke prikuplja i obrađuje s ciljem ugovaranja usluge i uspostavljanja ugovornog odnosa te ispunjenja ugovorene obveze. Količina podataka koju ćemo morati prikupiti ovisi o zatraženoj usluzi ili proizvodu (procjena vrijednosti nekretnine/pokretnine, ponovna procjena vrijednosti nekretnine, izrada mišljenja na procjenu vrijednosti nekretnine drugog procjenitelja, izrada mišljenja na troškovnik te financijskog nadzora i sl.). Pored podataka koji su nam potrebni za ugovaranje usluge, dužni smo prikupiti određene podatke za koje postoji zakonska obveza prikupljanja te vam bez njih nećemo biti u mogućnosti pružiti naše usluge.

  Za izvršenje prethodno navedenih usluga potrebna nam je i dokumentacija o nekretnini koja može sadržavati vaše osobne podatke ukoliko ste vlasnik nekretnine ili osobne podatke o drugom vlasniku nekretnine. U slučaju da pružate informacije o osobnim podacima koji nisu vaši, molimo vas da o tome obavijestite osobu čije ste nam osobne podatke ustupili.

  Uz osobne podatke koje ste nam dali,  prikupljamo i javno dostupne podatke o nekretninama iz javno dostupnih registara (e-katastar i e-zemljišne knjige) koji mogu sadržavati vaše osobne podatke ukoliko ste vlasnik nekretnine ili osobne podatke o drugom vlasniku nekretnine.
 • Obrada osobnih podataka
 • Voditelj obrade osobnih podataka su HPB-nekretnine d.o.o., Amruševa 8, 10000 Zagreb, koje su član Grupe Hrvatske poštanske banke.

  Svi podaci koje je HPB Grupa doznala o vama pružajući vam uslugu, pa tako i vaši osobni podaci, zaštićeni su zakonom kao tajni podaci (bankovna tajna). HPB Grupa neće pristupiti obradi vaših podataka ako to nije nužno za realizaciju usluge koju ste zatražili, ako obrada nije zakonski uvjetovana, ako za to ne postoji legitimni interes ili ako niste dali specifičnu privolu za obradu osobnih podataka.

  HPB Grupa u nekim slučajevima, kako bi vam osigurala što bolju i kompletniju uslugu, surađuje s partnerima. U tom smislu, HPB Grupa može imati nekoliko uloga koje je važno razumjeti kako bi imali potpunu sliku na koji se način u tim suradnjama obrađuju vaši podaci:

  voditelj obrade – kada samostalno određuje svrhu obrade podataka poput situacija u kojima ugovara vlastite proizvode i usluge
  zajednički voditelj – u situacijama kada s drugim pravnim subjektima određuje svrhu obrade podataka poput kreiranja i ponude zajedničkih proizvoda
  izvršitelj – kada po nalogu drugog subjekta obrađuje osobne podatke te ne određuje svrhu obrade, primjer takve obrade je ugovaranje izravnog terećenja s primateljima plaćanja
 • Prava klijenata
 • Zaštita osobnih podataka podrazumijeva značajna prava klijenta, a to su:
  • zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše osobne podatke
  • zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka ako HPB Grupa ne raspolaže ažurnim podacima
  • zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade osobnih podataka koje ste ustupili HPB Grupi ukoliko za to imate valjani razlog
  • uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama
  • opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola dana
  • zatražiti prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade

  U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, zahtjev za realizacijom prava uputite pisanim putem poštom na dolje navedenu adresu, e-mail porukom na adresu dpo@hpb.hr, direktno u poslovnicama Banke ili u prostorima HPB-nekretnina d.o.o.

  Poslovanje HPB Grupe u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Iz tog razloga, usvojili smo Politiku zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, gdje na jednom mjestu pružamo informacije o vašim pravima i o našim obvezama u pogledu osobnih podataka.

  Politika zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke dostupna je na www.hpb.hr.
 • Ustupanje i prijenos podataka
 • U slučaju da zatražite uslugu procjene vrijednosti nekretnine/ponovne procjene vrijednosti nekretnine i financijskog nadzora postoji mogućnost da vaše osobne podatke proslijedimo vanjskom suradniku koji ima stručne kompetencije i koji osigurava dovoljna jamstva u pogledu osiguravanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka i s kojim HPB-nekretnine d.o.o. imaju potpisan ugovor o suradnji, a sve sa svrhom kako bismo vam pružili što bržu i kvalitetniju uslugu. U slučaju da zatražite uslugu mišljenja na procjenu vrijednosti nekretnine drugog procjenitelja ili mišljenja na troškovnik, vaše osobne podatke ne prosljeđujemo izvan HPB Grupe.

  Kako bismo vam pružili što povoljniju i prihvatljiviju uslugu, postoji mogućnost da vaše osobne podatke podijelimo s članicama HPB Grupe koja kontinuirano poduzima značajne organizacijske  i tehničke mjere kako bi zaštitila vaše osobne podatke.

  Htjeli bismo Vas informirati da postoji mogućnost da proizvod/uslugu koju smo Vam isporučili, primjerice procjenu vrijednosti nekretnine ili ponovnu procjenu vrijednosti nekretnine, u budućnosti koristimo unutar HPB Grupe kako bismo unaprijedili vlastito poslovanje i kvalitetu vlastitih usluga.
 • Rokovi čuvanja podataka
 • Vaše osobne podatke čuvamo 10+1 godinu, što je propisano Odlukom o arhiviranju gradiva donesenom 26. travnja 2018. godine od strane Uprave HPB-nekretnina koja se temelji na našem legitimnom interesu u slučaju rješavanja potencijalnih pritužbi ili sporova.

  Hvala vam na ukazanom povjerenju. Nadamo se nastavku uspješne suradnje!
  S poštovanjem,
  HPB-nekretnine d.o.o.
 • Kontakt podaci
 • Hrvatska poštanska banka
  Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
  hpb@hpb.hr

  HPB-nekretnine d.o.o.
  Amruševa 8, 10000 Zagreb
  hpb.nekretnine@hpb.hr

  Službenik za zaštitu osobnih podataka: dpo@hpb.hr

  Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr.

  Mi, kao voditelji obrade, imamo pravo onemogućiti brisanje vaših osobnih podataka, odbiti ograničavanje svrhe ili onemogućiti sprječavanje prenosivosti podataka trećim stranama ako time ne možemo ispuniti uslugu koju ste zatražili od nas ili ako je čuvanje određenih osobnih podataka propisano posebnim zakonom te smo ih dužni čuvati.
Posredovanje - česta pitanja
 • Uvod
 • HPB-nekretnine d.o.o. svim klijentima pružaju informacije o zaštiti i obradi osobnih podataka za usluge posredovanja u prometu nekretnina.

  HPB-nekretnine smatraju da je zaštita osobnih podataka pojedinaca temeljno pravo svake osobe i želimo da se kao naš klijent osjećate sigurno i da vaše iskustvo kao klijenta HPB-nekretnina bude na najvišoj razini. S toga nam je iznimno važno da su osobni podaci klijenta adekvatno zaštićeni i tome pridajemo veliku važnost.

  Prilikom obrade osobnih podataka, HPB-nekretnine osiguravaju da se oni obrađuju isključivo sukladno važećim zakonima i poštujući sva prava klijenata. U obradi osobnih podataka postupat će transparentno i obrađivat će ih samo ako za to postoji jasna svrha i dok je u interesu klijenata te će koristiti raspoložive tehnološke mjere za zaštitu osobnih podataka klijenata. Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u HPB-nekretninama, odnosno kod trećih osoba s kojima su HPB-nekretnine d.o.o. u ugovornom poslovnom odnosu, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom, tijekom razdoblja u kojem su HPB-nekretnine dužne čuvati pojedinu dokumentaciju.
 • Prikupljanje osobnih podataka
 • Kako bi HPB-nekretnine mogle s vama zasnovati poslovni odnos i pružiti vam kvalitetnu uslugu, neophodno je da s nama podijelite svoje osobne podatke (npr. ime i prezime, adresu, OIB, broj telefona ili eventualno neki drugi osobni podaci koji su potrebni sukladno regulativi SPNFT i regulativi o posredovanju u prometu nekretnina). Prilikom prikupljanja osobnih podataka HPB-nekretnine se vode načelom prikupljanja minimalno potrebnog broja osobnih podataka za pojedinu svrhu.

  Podaci za koje postoji zakonska obveza prikupljanja utvrđeni su propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i posredovanje u prometu nekretnina.

  HPB-nekretnine osobne podatke prikupljaju i obrađuju s ciljem ugovaranja usluge i uspostavljanja ugovornog odnosa te ispunjenja ugovorene obveze. Količina podataka koju ćemo morati prikupiti ovisi o zatraženoj usluzi ili proizvodu (npr. izrade ugovora o posredovanju, kupoprodaji, (pod)zakupu, najmu, poslovnoj i tehničkoj suradnji i sl.). Pored podataka koji su nam potrebni za ugovaranje usluge, dužni smo prikupiti određene podatke za koje postoji zakonska obveza prikupljanja te vam bez njih nećemo biti u mogućnosti pružiti naše usluge.

  Za izvršenje prethodno navedenih usluga potrebna nam je i dokumentacija o nekretnini koja može sadržavati vaše osobne podatke ukoliko ste vlasnik nekretnine ili osobne podatke o drugom vlasniku nekretnine. U slučaju da pružate informacije o osobnim podacima koji nisu vaši, molimo vas da o tome obavijestite osobu čije ste nam osobne podatke ustupili.

  Uz osobne podatke koje ste nam dali,  prikupljamo i javno dostupne podatke o nekretninama iz javno dostupnih registara (e-katastar i e-zemljišne knjige) koji mogu sadržavati vaše osobne podatke ukoliko ste vlasnik nekretnine ili osobne podatke o drugom vlasniku nekretnine.
 • Obrada osobnih podataka
 • Voditelj obrade osobnih podataka su HPB-nekretnine d.o.o., Amruševa 8, 10000 Zagreb, koje su član Grupe Hrvatske poštanske banke.

  Svi podaci koje su HPB-nekretnine doznale o vama pružajući vam uslugu, pa tako i vaši osobni podaci, zaštićeni su zakonom kao tajni podaci (bankovna tajna). HPB-nekretnine neće pristupiti obradi vaših podataka ako to nije nužno za realizaciju usluge koju ste zatražili, ako obrada nije zakonski uvjetovana, ako za to ne postoji legitimni interes ili ako niste dali specifičnu privolu za obradu osobnih podataka.

  HPB-nekretnine u nekim slučajevima, kako bi vam osigurala što bolju i kompletniju uslugu, surađuje s partnerima. U tom smislu, HPB-nekretnine mogu imati nekoliko uloga koje je važno razumjeti kako bi imali potpunu sliku na koji se način u tim suradnjama obrađuju vaši podaci:
  • voditelj obrade – kada samostalno određuje svrhu obrade podataka poput situacija u kojima ugovara vlastite proizvode i usluge
  • zajednički voditelj – u situacijama kada s drugim pravnim subjektima određuje svrhu obrade podataka poput kreiranja i ponude zajedničkih proizvoda
  • izvršitelj – kada po nalogu drugog subjekta obrađuje osobne podatke te ne određuje svrhu obrade, primjer takve obrade je ugovaranje izravnog terećenja s primateljima plaćanja
 • Prava klijenata
 • Zaštita osobnih podataka podrazumijeva značajna prava klijenta, a to su:

  zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše osobne podatke
  zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka ako HPB-nekretnine ne raspolažu ažurnim podacima
  zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade osobnih podataka koje ste ustupili HPB-nekretninama ukoliko za to imate valjani razlog
  uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama
  opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola dana
  zatražiti prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade

  U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, zahtjev za realizacijom prava uputite pisanim putem poštom na dolje navedenu adresu, e-mail porukom na adresu dpo@hpb.hr ili u prostorima HPB-nekretnina.

  Poslovanje HPB-nekretnina u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Iz tog razloga, usvojili smo Politiku zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, gdje na jednom mjestu pružamo informacije o vašim pravima i o našim obvezama u pogledu osobnih podataka.

  Politika zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke dostupna je na www.hpb.hr.
 • Ustupanje i prijenos podataka
 • U slučaju sklapanja ugovora o poslovnoj ili tehničkoj suradnji postoji mogućnost da Vaše osobne podatke proslijedimo vanjskom suradniku koji ima stručne kompetencije i koji osigurava dovoljna jamstva u pogledu osiguravanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka i s kojim HPB-nekretnine d.o.o. imaju potpisan ugovor o suradnji, a sve sa svrhom kako bismo Vam pružili što bržu i kvalitetniju uslugu. U slučaju da zatražite druge gore navedene usluge Vaši osobni podaci ne napuštaju HPB Grupu.

  Kako bismo vam pružili što povoljniju i prihvatljiviju uslugu, postoji mogućnost da vaše osobne podatke podijelimo s članicama HPB Grupe koja kontinuirano poduzima značajne organizacijske  i tehničke mjere kako bi zaštitila vaše osobne podatke.

  Htjeli bismo Vas informirati da postoji mogućnost da uslugu koju smo Vam isporučili, u budućnosti koristimo unutar HPB Grupe kako bismo unaprijedili vlastito poslovanje i kvalitetu vlastitih usluga.
 • Rokovi čuvanja podataka
 • Vaše osobne podatke čuvamo 10+1 godinu, što je propisano Odlukom o arhiviranju gradiva donesenom 26. travnja 2018. godine od strane Uprave HPB-nekretnina koja se temelji na našem legitimnom interesu u slučaju rješavanja potencijalnih pritužbi ili sporova.

  Hvala vam na ukazanom povjerenju. Nadamo se nastavku uspješne suradnje!
  S poštovanjem,
  HPB-nekretnine d.o.o.
 • Kontakt podaci
 • Hrvatska poštanska banka
  Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
  hpb@hpb.hr

  HPB-nekretnine d.o.o.
  Amruševa 8, 10000 Zagreb
  hpb.nekretnine@hpb.hr

  Službenik za zaštitu osobnih podataka: dpo@hpb.hr

  Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr.

  Mi, kao voditelji obrade, imamo pravo onemogućiti brisanje vaših osobnih podataka, odbiti ograničavanje svrhe ili onemogućiti sprječavanje prenosivosti podataka trećim stranama ako time ne možemo ispuniti uslugu koju ste zatražili od nas ili ako je čuvanje određenih osobnih podataka propisano posebnim zakonom te smo ih dužni čuvati.

HPB-Stambena štedionica

HPB- Stambena štedionica vam na sažet, transparentan i razumljiv način pruža informacije u vezi s obradom vaših osobnih podataka (obveze iz Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka, čl. 13 i 14).
U informativnim materijalima kojima pristupate objašnjene su obrade u dijelu poslovanja s HPB-Stambenom štedionicom.
U slučaju dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na mail adresu dpo@hpb.hr.

HPB-Stambena štedionica - česta pitanja
 • Uvod
 • HPB-Stambena štedionica d.d. (dalje: Štedionica) smatra da je zaštita osobnih podataka pojedinaca temeljno pravo svake osobe i želimo da se kao naš klijent osjećate sigurno i da vaše iskustvo kao klijenta Štedionice bude na najvišoj razini. Stoga nam je iznimno važno da su osobni podaci klijenta adekvatno zaštićeni i tome pridajemo veliku važnost.

  Prilikom obrade osobnih podataka, Štedionica osigurava da se oni obrađuju isključivo sukladno važećim zakonima i poštujući sva prava klijenata. U obradi osobnih podataka postupat će transparentno i obrađivat ćemo ih samo ako za to postoji jasna svrha i dok je u interesu klijenata te će koristiti raspoložive tehnološke mjere za zaštitu osobnih podataka klijenata. Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u Štedionici, odnosno kod trećih osoba s kojima je Štedionica u ugovornom poslovnom odnosu, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom, tijekom razdoblja u kojem je Štedionica dužna čuvati pojedinu dokumentaciju.
 • Prikupljanje osobnih podataka
 • Kako bi Štedionica mogla s vama zasnovati poslovni odnos i pružiti vam kvalitetnu uslugu, neophodno je da s nama podijelite svoje osobne podatke (npr. ime i prezime, adresu, OIB, broj telefona i dr.). Prilikom prikupljanja osobnih podataka Štedionica se vodi načelom prikupljanja minimalno potrebnog broja osobnih podataka za pojedinu svrhu.

  Štedionica osobne podatke prikuplja i obrađuje s ciljem ugovaranja usluge i uspostavljanja ugovornog odnosa te ispunjenja ugovorene obveze. Količina podataka koju ćemo morati prikupiti ovisi o zatraženoj usluzi ili proizvodu (npr. ugovaranje stambene štednje ili odobrenje stambenog kredita). Pored podataka koji su nam potrebni za ugovaranje usluge, dužni smo prikupiti određene podatke za koje postoji zakonska obveza prikupljanja te vam bez njih nećemo biti u mogućnosti pružiti naše usluge. Podaci za koje postoji zakonska obveza prikupljanja utvrđeni su propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, poslovanje kreditnih institucija, poreznim propisima i propisima koji reguliraju administrativnu suradnju u području poreza, zakonima i propisima koji reguliraju stambenu štednju, potrošačko i stambeno potrošačko kreditiranje te drugi.
 • Obrada osobnih podataka
 • Svi podaci koje je Štedionica doznala o vama pružajući vam uslugu, pa tako i vaši osobni podaci, zaštićeni su zakonom kao tajni podaci (bankovna tajna). Štedionica neće pristupiti obradi vaših podataka ako to nije nužno za realizaciju usluge koju ste zatražili, ako obrada nije zakonski uvjetovana, ako za to ne postoji legitimni interes ili ako niste dali specifičnu privolu za obradu osobnih podataka.

  Štedionica u nekim slučajevima, kako bi vam osigurala što bolju i kompletniju uslugu, surađuje s partnerima. U tom smislu, Štedionica može imati nekoliko uloga koje je važno razumjeti kako bi imali punu sliku na koji se način u tim suradnjama obrađuju vaši podaci:
  • voditelj obrade- kada samostalno određuje svrhu obrade podataka poput situacija u kojima ugovara vlastite proizvode i usluge
  • zajednički voditelj – u situacijama kada s drugim pravnim subjektima određuje svrhu obrade podataka poput sklapanja ugovora o stambenoj štednji u prostorijama HPB d.d. kada službenik Banke vrši dubinsku analizu klijenta kako bi mogao programski ugovoriti stambenu štednju
  • izvršitelj – kada po nalogu drugog subjekta obrađuje osobne podatke te ne određuje svrhu obrade. Primjer izvršitelja je HP-Hrvatska pošta koja za potrebe sklapanja Ugovora stambene štednje prikuplja obrasce Zahtjeva za sklapanja ugovora o stambenoj štednji te ih potom dostavlja u Štedionicu na obradu i otvaranje računa stambene štednje.

  Štedionica i Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo (dalje: Banka) posebnim su pravnim poslom odredile svoje odgovornosti za poštivanje obveza u pogledu zaštite osobnih podataka na način da Banka odgovara za postupanje s podacima (primjerice prikupljanje, obradu, korištenje, pohranu) u sustavima Banke, a Štedionica preuzima odgovornost za sve postupke i procese koji uključuju osobne podatke u svojim sustavima.

  Obrada osobnih podataka moguća je u svrhu ugovaranja proizvoda ili usluga, zbog zakonskih obveza te zbog legitimnog interesa. Legitimnim interesom smatra se obrada podataka u svrhu unapređenja poslovnih procesa, usluga i proizvoda Štedionice te razvoj poslovnog odnosa s klijentom.

  Donošenje odluka temeljem automatske obrade podataka je sastavni dio poslovanja Štedionice i kao takva je neophodna, a može se provoditi sukladno važećim zakonima kojima podliježe Štedionica s ciljem osiguravanja sigurnosti i pouzdanosti usluge koju pruža, temeljem legitimnog interesa. Primjer automatske obrade je postupak donošenja Odluka o dodjeli stambenih kredita (redovnih) po isteku stambene štednje na temelju uplata stambene štednje sukladno ugovorenim uvjetima. Nastavno na navedeno, Štedionica može ne odobriti stambeni kredit (redovni) po isteku razdoblja stambene štednje ako štediša nije poštovao ugovorne odredbe čime nije prikupio dovoljno sredstava na računu, odnosno nije mu se pripisao potreban iznos kamate kroz ugovoreno razdoblje štednje. Ovakve automatske obrade koje su dio poslovanja Štedionice mogu se periodički ponavljati.

  U skladu s Općom uredbom za zaštitu osobnih podataka, Štedionica omogućava ispitanicima pravo prigovora na automatsku i ručnu obradu podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući izradu profila klijenta, u bilo koje vrijeme i besplatno.
 • Prava klijenata
 • Zaštita osobnih podataka podrazumijeva i značajna prava klijenta, a to su:
  • zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše osobne podatke
  • zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka ako Štedionica ne raspolaže vašim ažurnim podacima
  • zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade osobnih podataka koje ste ustupili Štedionici ukoliko za to imate valjani razlog
  • uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama
  • opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola bila dana,
  • zatražiti prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade

  U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, zahtjev za realizacijom prava uputite pisanim putem poštom na dolje navedenu adresu, e-mail porukom na adresu dpo@hpb.hr , u poslovnicama Hrvatske poštanske banke ili u prostorijama Štedionice.

  Poslovanje Štedionice u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Iz tog razloga, usvojili smo Politiku zaštite osobnih podataka, gdje na jednom mjestu pružamo informacije o vašim pravima i o našim obvezama u pogledu osobnih podataka.

  Politika zaštite osobnih podataka dostupna je na www.hpb.hr www.hpb-stedionica.hr.
 • Dodatni podaci
 • Ovisno o proizvodu ili usluzi, Štedionica ima pravo zatražiti od klijenta i dodatne podatke.

  Na primjer, za ugovaranje stambene štednje Štedionica je Zakonom o stambenoj štednji dužna utvrditi imate li državljanstvo RH, odnosno imate li prijavljeni stalni boravak na teritoriju RH u slučaju da niste državljanin RH te prikupiti vaš OIB radi evidentiranja prava na državni poticaj dok je Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma dužna prikupiti set podataka minimalno nužan za uspostavljanje poslovnog odnosa.

  Kako bi ugovorili stambeni kredit, sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje morate biti stambeni štediša te se na vas odnosi gore navedeno. Na primjer, za ugovaranje kreditnih proizvoda (redovni stambeni krediti i krediti za međufinanciranje) Štedionica je Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju i podzakonskim aktima propisanim od strane HNB-a, od kojih posebno izdvajamo Odluku o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju naplate, dužna procijeniti kreditnu sposobnost klijenta. U tu svrhu prikuplja podatke poput tvrtke zaposlenja, mjesečnih primanja, broju članova obitelji uz navođenje uzdržavanih članova obitelji, vrsti pokretne i nepokretne imovine koju posjedujete, stručnoj spremi, bračnom statusu, primanjima članova obitelji, troškovima kućanstva i sl. Zbog zakonske obveze upravljanja rizicima, osobito kreditnim, Štedionica ima legitimni interes izvršiti provjere u kreditne i ostale registre prije odobravanja stambenog kredita, odnosno uslijed postupaka izmjene prvobitno ugovorenih kreditnih uvjeta.

  Radi navedenog je potrebno ispuniti obrazac Zahtjeva za stambeni kredit zajedno s podacima o dužniku, sudužniku i jamcima platcima te dostaviti ovjerenu Izjavu za međufinanciranje. Klijent će morati Štedionici podastrijeti i set podataka sukladno pojedinačnim Uvjetima za odobravanje stambenih kredita kao što su zadnje tri platne liste, uvid u REGOS, Ugovor o kupoprodaju nekretnine i sl. na temelju čega Štedionica procjenjuje valjanost kreditnog zahtjeva sukladno Zakonu o stambenoj štednji, odnosno kreditnu sposobnost sudionika kredita. Ukoliko klijent nema odgovarajuću kreditnu sposobnost ili ne pruži osobne podatke potrebne za njenu procjenu, Štedionica će odbiti realizaciju ugovaranja proizvoda. Također, zbog legitimnog interesa olakšavanja poslovanja u budućnosti i lakše komunikacije s klijentom, Štedionica ima pravo zatražiti kontakt podatke poput broja telefona ili mobitela te e-mail adrese.
 • Ustupanje i prijenos podataka
 • Štedionica može ustupiti podatke klijenata sukladno važećim zakonskim propisima određenim institucijama, npr. HNB-u, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, poreznim tijelima i dr. kao i poslovnim partnerima s kojima može i razmijeniti podatke u svrhu izvršenja ugovornih obveza (npr. u Republici Hrvatskoj za slanje izvoda ili za potrebe eksternaliziranih usluga).
 • Rokovi čuvanja podataka
 • Štedionica osobne podatke čuva sukladno zakonskim propisima te ponekad i duže obzirom da za to ima legitiman interes poput rješavanja potencijalnih pritužbi ili sporova te u svrhe statističkih analiza. Posebnim internim aktom utvrđeni su rokovi čuvanja dokumentacije koju Štedionica koristi u svom poslovanju. Na primjer, podatke koje smo prikupili zbog zakonske obveze provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma čuvamo 10 godina od dana prestanka poslovnoga odnosa, odnosno od dana obavljanja transakcije.

  Također, nerealizirane zahtjeve za pojedine proizvode (kreditni zahtjevi, poništene ugovore o stambenoj štednji u zakonskom roku od 14 dana), Štedionica će zbog legitimnog interesa (potencijalne reklamacije, pritužbe i kvalitetnije praćenje opetovanih zahtjeva) čuvati godinu dana.

  Hvala vam na ukazanom povjerenju. Nadamo se nastavku uspješne suradnje!
  S poštovanjem,
  Vaša HPB-Stambena štedionica
 • Kontakt podaci
 • HPB-Stambena štedionica d.d.
  Savska cesta 58, 10000 Zagreb
  hpb.stambena@hpb.hr

  Službenik za zaštitu osobnih podataka: dpo@hpb.hr

  Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr.