eBankarstvo

EU Desk

Doznajte informacije o EU bespovratnim izvorima sredstava.
EU Desk

Što nudi HPB EU Desk?

HPB svojim klijentima nudi informativno-savjetodavnu podršku u procesu prijave projektnih prijedloga na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava, kao i podršku u provedbi sufinanciranih projekata i u privatnim i javnim subjektima.
Informiramo vas o:
 • aktualnim EU natječajima i načinima prijava
 • dostupnim mogućnostima kreditiranja za korisnike EU fondova, uključujući posebne programe kreditiranja u suradnji s razvojnim institucijama.

Za Programsko razdoblje 2021. – 2027. EU, izrađeni su nacionalni operativni programi:

 • Program konkurentnost i kohezija 2021. -2027.  postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizaciju građana i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u Hrvatskoj te ojačati kvalitetu života stanovništva. Osnovne informacije o planiranim natječajima iz ovog programa nalaze se ovdje.
 • Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027.  ciljeve ima u ulaganju sredstava Europskog socijalnog fonda za jačanje ekonomije i društva kroz postizanje više razine zaposlenosti, projektne aktivnosti i osnaživanje vještina radne snage, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada, s naglaskom na strukovno obrazovanje, prilagođenog kvalitetnog sustava socijalne zaštite te dostupnih zdravstvenih usluga i usluga dugotrajne skrbi. Program je osobito usmjeren na osobe u potrebi i u riziku od siromaštva te socijalne isključenosti, na djecu u nepovoljnom socioekonomskom položaju, mlade kao i ostale ranjive skupine društva uključujući i žene, u cilju osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu. Osnovne informacije o planiranim natječajima iz ovog programa nalaze se ovdje.
 • Integrirani teritorijalni program 2021. -2027. uključuje korištenje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za pravednu tranziciju, a temelj Programa je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske (NRS 2030), s četiri smjera razvoja. Na ovaj se program odnosi smjer za uravnoteženi regionalni razvoj putem industrijske tranzicije regija i gradova, osnaživanjem zelenog i čistog prometa u urbanim središtima, razvoja pametnih i održivih gradova i otoka te pravednom tranzicijom u Istarskoj županiji i Sisačko-moslavačkoj županiji putem Fonda za pravednu tranziciju. Osnovne informacije o planiranim natječajima iz ovog programa nalaze se ovdje.
 • Program Europske teritorijalne suradnje 2021. - 2027. kroz sudjelovanje u programima prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje, doprinosi sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih regija i ujednačavanju njihova razvoja te smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti. U okviru makroregioalnih strategija, Hrvatska sudjeluje u Strategiji EU za dunavsku regiju i Strategiji EU za jadransku i jonsku regiju.
 • Intervencije u okviru Programa ruralnog razvoja podupiru prelazak na pametan, održiv, konkurentan, otporan i diversificiran poljoprivredni sektor, čime se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom. Time se ujedno pridonosi i djelovanju u području klimatskih promjena, zaštiti prirodnih resursa te očuvanju bioraznolikosti i jačanju socioekonomske strukture ruralnih područja.  Osnovne informacije o planiranim natječajima iz ovog programa nalaze se ovdje.
 • Program za ribarstvo i akvakulturu 2021. - 2027. podrazumijeva provedbu mjera potpore u okviru prioriteta Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu usmjerenih prije svega na podršku provedbe Zajedničke ribarstvene politike kroz potporu mjerama upravljanja te usklađenju s postavljenim zahtjevima i u okviru specifičnih ciljeva Republike Hrvatske. Osnovne informacije o planiranim natječajima iz ovog programa nalaze se ovdje.

Pružamo usluge u:

 • podršci i pripremi prijave na natječaje
 • financiranju EU projekata u skladu s potrebama za likvidnošću za uspješnu provedbu projekta (EU kredit)
 • izdavanju garancija za uredan povrat avansa odobrenih bespovratnih sredstava (EU garancija)
 • otvaranju i vođenju posebnih projektnih računa (EU račun)
 • izdavanju traženih potvrda prije, tijekom i nakon provedbe projekta.

Korisne poveznice