eBankarstvo

EU Desk

Doznajte informacije o EU bespovratnim izvorima sredstava.
EU Desk

Što nudi HPB EU Desk?

Hrvatska poštanska banka osigurava informativno-savjetodavnu podršku za korisnike koji žele prijaviti svoj razvojni projekt na natječajima za povlačenje sredstava iz EU fondova.


Informiramo vas o:

  • EU natječajima i kako se na njih prijaviti
  • Mogućnostima kreditiranja za korisnike fondova EU
  • Proceduri javne nabave u okviru EU natječaja

Pružamo usluge:

  • Logističke podrške u pripremi za apliciranje na natječaje
  • Sufinanciranje projekata
  • Međufinanciranje projekata
  • Asistencija pri pripremi projektne dokumentacije
  • Asistencije u provedbi projekata (izdavanje pisma namjere, bankarskih garancija, potvrda itd.)