eBankarstvo

Obavještavanje klijenata o euru

Dvojno iskazivanje cijena i obavještavanje klijenata prilikom pružanja investicijskih i/ili pomoćnih usluga
Obavještavanje klijenata o euru

RAZDOBLJE DVOJNOG ISKAZIVANJA CIJENA I OBAVJEŠTAVANJE KLIJENATA PRILIKOM PRUŽANJA INVESTICIJSKIH I/ILI POMOĆNIH USLUGA

Razdoblje obveze dvojnog iskazivanja cijena (u kunama i eurima) prema potrošačima sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022 dalje u tekstu: Zakon) započelo je s 5. rujnom 2022. godine i završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura.

Sukladno Zakonu Banka ima obvezu obavijestiti klijente o  postupku i uvjetima preračunavanja hrvatske kune u euro putem općenite obavijesti koja sadrži najavu predstojećeg preračunavanja najkasnije tri mjeseca prije dana uvođenja eura.
 

U skladu s prethodno navedenim Banka će prilikom pružanja investicijske i/ili pomoćne usluge, kada je to primjenjivo, u navedenom razdoblju dvojno iskazivati sljedeće bitne informacije za klijente:
 
  • Tarifu naknada (Naknade za brokere; Naknade za skrbništvo)
  • iznose početnog i završnog stanja na novčanom računu klijenta
  • novčani iskaz vrijednosti završnog stanja na računu financijskih instrumenata klijenta
  • agregirani iznos ex ante i ex post informacija o troškovima i naknadama klijentu kako je propisano člankom 50. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565 od 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranima za potrebe te Direktive (SL L 87, 31. 3. 2017.)
  • na glavnom izborniku/ekranu digitalnog kanala putem kojeg se pruža investicijska ili pomoćna usluga, iznos završnog stanja na novčanom računu klijenta.
 

Općenita obavijest za klijente - korisnike financijskih usluga
 
 
O provedbi preračunavanja Banka će obavijestiti Klijente najkasnije 30 dana nakon dana uvođenja eura (do 31. siječnja 2023.) putem individualne obavijesti ugovorenim načinom komunikacije.