eBankarstvo

Naknade

Naknade HPB-a za posredovanje pri trgovanju financijskim instrumentima u RH.
Naknade
Naknade HPB-a za posredovanje pri trgovanju financijskim instrumentima na inozemnim tržištima
 • NAKNADE ZA FINANCIJSKO TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE
 • VRSTA NAKNADE

  NAKNADA ZA KUPNJU

  NAKNADA ZA PRODAJU

  DIONICE

  Minimalna naknada 39,10 BAM + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH

  Minimalna naknada 39,10 BAM + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH

  0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH

  0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH

  OBVEZNICE

  Minimalna naknada 39,10 BAM + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH

  Minimalna naknada 39,10 BAM + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH

  0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH

  0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Federaciji BiH

 • NAKNADE ZA FINANCIJSKO TRŽIŠTE CRNE GORE
 • VRSTA NAKNADE

  NAKNADA ZA KUPNJU

  NAKNADA ZA PRODAJU

  DIONICE

  Minimalna naknada 20,00 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori

  Minimalna naknada 20,00 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori

  0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori

  0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori

  OBVEZNICE

  Minimalna naknada 20,00 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori

  Minimalna naknada 20,00 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori

  0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori

  0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Crnoj Gori

 • NAKNADE ZA FINANCIJSKO TRŽIŠTE MAKEDONIJE
 • VRSTA NAKNADE

  NAKNADA ZA KUPNJU

  NAKNADA ZA PRODAJU

  DIONICE

  Minimalna naknada 1.220,00 MKD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji

  Minimalna naknada 1.220,00 MKD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji

  0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji

  0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji

  OBVEZNICE

  Minimalna naknada 1.220,00 MKD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji

  Minimalna naknada 1.220,00 MKD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji

  0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji

  0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Makedoniji

 • NAKNADE ZA FINANCIJSKO TRŽIŠTE SRBIJE
 •  

  VRSTA NAKNADE

  NAKNADA ZA KUPNJU

  NAKNADA ZA PRODAJU

  DIONICE

  Minimalna naknada 1.650,00 RSD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji

  Minimalna naknada 1.650,00 RSD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji

  0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji

  0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji

  OBVEZNICE

  Minimalna naknada 1.650,00 RSD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji

  Minimalna naknada 1.650,00 RSD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji

  0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji

  0,45% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Srbiji

Naknade za posredovanje pri trgovanju financijskim instrumentima na svjetskim tržištima kapitala
 • Redovne naknade
 • DIONICE

  Redovne naknade za financijsko tržište Slovenije

  Vrsta naknade

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  DIONICE

  Minimalna naknada 20 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Sloveniji

  Minimalna naknada 20 EUR + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Sloveniji

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Sloveniji

  0,80% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Sloveniji

  Redovne naknade za financijsko tržište Austrije (Vienna-SE)

  Vrsta naknade

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  DIONICE

  0,5%, min. prov 40€

  0,5%, min. prov 40€

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  Redovne naknade za financijsko tržište Euronexta (Paris, Amsterdam, Brussels, Lisbon)

  Vrsta naknade

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  DIONICE

  0,5%, min. prov 30€

  0,5%, min. prov 30€

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  Redovne naknade za financijsko tržište Njemačke (Frankfurt-Xetra)

  Vrsta naknade

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  DIONICE

  0,5%, min. prov 30€

  0,5%, min. prov 30€

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  Redovne naknade za financijsko tržište Švicarske (Zurich SE-VIRT-X, SWX)

  Vrsta naknade

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  DIONICE

  0,5%, min. prov 50 CHF

  0,5%, min. prov 50 CHF

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  Redovne naknade za financijsko tržište Italije (Borsa Italiana)

  Vrsta naknade

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  DIONICE

  0,5%, min. prov 30€

  0,5%, min. prov 30€

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  Redovne naknade za financijsko tržište Španjolske (Bolsa de Madrid)

  Vrsta naknade

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  DIONICE

  0,5%, min. prov 30€

  0,5%, min. prov 30€

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  Redovne naknade za financijsko tržište Australije (Australia Stock Ex.)

  Vrsta naknade

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  DIONICE

  0,7%, min. prov 80 AUD

  0,7%, min. prov 80 AUD

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  Redovne naknade za financijsko tržište Kine (Hong Kong Stock Ex.)

  Vrsta naknade

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  DIONICE

  0,7%, min. prov 600 HKD

  0,7%, min. prov 600 HKD

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  Redovne naknade za financijsko tržište Japana (Tokyo Stock Ex.)

  Vrsta naknade

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  0,7%, min. prov 5.500 YEN

  0,7%, min. prov 5.500 YEN

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  Redovne naknade za financijsko tržište Kanade (Toronto Stock Ex.)

  Vrsta naknade

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  DIONICE

  Minimalna naknada 25 CAD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Kanadi

  Minimalna naknada 25 CAD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Kanadi

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  0,50 % + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Kanadi

  0,50 % + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u Kanadi

  Redovne naknade za financijsko tržište Amerike (AMEX, ARCA, Nasdaq, NYSE)

  Vrsta naknade

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  DIONICE

  Minimalna naknada 15 USD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SAD

  Minimalna naknada 15 USD + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SAD

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  0,20% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SAD

  0,20% + stvarni troškovi financijskog tržišta, centralnog depozitorija i brokera u SAD

  Redovne naknade za financijsko tržište Velike Britanije (London Stock Ex.-SETS, IOBE)

  Vrsta naknade

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  DIONICE

  0,5%, min. prov 30£

  0,5%, min. prov 30£

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

Naknade za web aplikaciju “Moj broker”
 • Moj Broker
 • Mjesečna naknada za korištenje aplikacije 10,00 kn + PDV

  DIONICE I STRUKTURIRANI PROIZVODI za naloge zadane web aplikacijom Moj Broker (ZSE) redovno trgovanje

  Vrijednost naloga u kunama

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  Minimalna provizija

  25,00 kn

  25,00 kn

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  0 – 100.000,00

  0,50%

  0,50%

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  100.000,00 – 500.000,00

  0,40%

  0,40%

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  više od 500.000,00

  0,30%

  0,30%

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  Profesionalni ulagatelji

  Prema dogovoru, minimalno 0,15%

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  DIONICE I STRUKTURIRANI PROIZVODI za naloge zadane web aplikacijom Moj Broker (ZSE) margin trgovanje

  Vrijednost naloga u kunama

  Naknada za kupnju

  Naknada za prodaju

  PDV

  Minimalna provizija

  25,00 kn

  25,00 kn

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  0 – 100.000,00

  0,50% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju

  0,50% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  100.000,00 – 500.000,00

  0,40% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju

  0,40% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  više od 500.000,00

  0,30% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju

  0,30% + trošak ugovorne proknjižbe za svaku kupnju

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

   

Ostale naknade
 • DIONICE STRUKTURIRANI PROIZVODI
 • VRSTA NAKNADE

  VISINA NAKNADE

  Vrijednost naloga u kunama

  Naknada – kupnja

  Naknada – prodaja

  PDV

  Minimalna provizija

  80,00 kn

  80,00 kn

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  0 – 100.000,00

  0,80%

  0,80%

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  100.000,00 – 500.000,00

  0,50%

  0,50%

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  više od 500.000,00

  0,40%

  0,40%

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

 • OBVEZNICE I DRUGI DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI
 • VRSTA NAKNADE

  VISINA NAKNADE

  Vrijednost naloga u kunama

  Naknada – kupnja

  Naknada – prodaja

  PDV

  Minimalna naknada

  120,00 kn

  120,00 kn

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  0 – 1.000.000,00

  0,25%

  0,25%

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  1.000.000,00 – 5.000.000,00

  0,20%

  0,20%

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  5.000.000,00 – 10.000.000,00

  0,15%

  0,15%

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  više od 10.000.000,00

  0,10%

  0,10%

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

  Profesionalni ulagatelji

  bez minimalne naknade, prema dogovoru,  minimalno 0,07%

  Neoporezivo temeljem članka 11a, stavka 1, točka f) Zakona o PDV-u

 • KRATKOROČNI KUNSKI KREDITI ZA KUPNJU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA (MARGIN KREDIT)
 • VRSTA NAKNADE

  VISINA NAKNADE

  Vrsta provizije

  Naknada – kupnja

  Naknada – prodaja

  Margin do 3.000.000

  0,65% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku kupnju

  0,65% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku prodaju

  Margin od 3.000.000 do 5.000.000

  0,50% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku kupnju

  0,50% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku prodaju

  Margin više od 5.000.000

  0,40% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku kupnju

  0,40% + trošak ugovorne preknjižbe za svaku prodaju

  Naknada za odobrenje kredita

  0,5% jednokratno od iznosa kredita

  Naknada za odobrenje kredita

  0,7% jednokratno od iznosa kredita (od 1. siječnja 2014.)

  Naknada produženja roka povrata kredita

  0,5% jednokratno od iznosa kredita

  Naknada produženja roka povrata kredita

  0,7% jednokratno od iznosa kredita (od 1. siječnja 2014.)

  Napomena: Sve troškove vezane uz odobravanje, osiguranje, korištenje i otplatu kredita plaća Korisnik kredita.