eBankarstvo

Portfelji

Portfelji su specijalizirana usluga HPB-a putem koje vaša novčana sredstva možete provjeriti Banci na upravljanje. Vaš investicijski savjetnik sukladno vašim preferencijama i željama oblikuje i upravlja vašim portfeljem.
Portfelji
Usluga je namijenjena osobama koje u skladu s vlastitim ciljevima i ograničenjima žele investirati u vrijednosne papire i druge financijske instrumente na rok duži od godine dana radi ostvarivanja dodatnog prinosa.

Povjeravajući sredstva, klijenti prepuštaju brigu o ulaganju Banci koja se individualno brine o svakom pojedinom portfelju na dnevnoj bazi te konstantno traži mogućnosti povećanja prinosa na klijentov portfelj u skladu s unaprijed definiranim ciljevima i ograničenjima.

Prema dogovorenoj investicijskoj politici, klijent i Banka definiraju investicijsku strategiju na temelju koje se povjerena sredstva investiraju u različite financijske instrumente.

Banka kontrolira poštivanje limita, rizika i strategije ulaganja te mjesečno, a po potrebi i češće, izvještava klijenta o kretanju vrijednosti pojedinih financijskih instrumenata s računa klijenta.

HPB svakodnevno radi analize te prati, alocira i realocira sredstva kojima upravlja za ime klijenta.

Koje su prednosti portfelja?

Imate veću količinu sredstava, a želite mogućnost ostvarenja većeg prinosa od klasičnog oročenja? Želite optimizirati ukupni rizik imovine koje posjedujete?
 
 • Individualan pristup HPB - kreira i vodi portfelj primjeren isključivo vama.
 • Maksimalni prihod - Prihod prema unaprijed postavljenim ciljevima.
 • Recite ne "svim jajima u istoj košari" - Ulaganje u više vrijednosnica istovremeno.
 • Sigurnost, profitabilnost, likvidnost i razdioba rizika - Sva načela su pokrivena.
 • Tim iskusnih stručnjaka - Pažljivo i odgovorno upravljamo vašim sredstvima.
 • Uplate i isplate sredstava - Sukladno vašim potrebama i željama uplaćujete i podižete sredstva.
Koji su mi sve modeli portfelja dostupni?
Nudimo vam uslugu upravljanja portfeljem kroz nekoliko modela ulaganja, kreiranih sukladno individualnim preferencijama klijenta. U nastavku dajemo tri primjera takvih portfelja, od kojih je svaki informativnog karaktera te je moguća njihova prilagodba sukladno željama, ciljevima i potrebama klijenta.
 • Model niskog rizika
 • Dominantno ulaganje u instrumente tržišta novca (depoziti, komercijalni i trezorski zapisi) i dužničke vrijednosne papire (obveznice), s manjim dijelom ulaganja u vlasničke vrijednosne papire (dionice) i strukturirane proizvode.

  Cilj modela niskog rizika je očuvanje realne vrijednosti uložene imovine.

  PRINOS: kreiran za investitora s niskom tolerancijom spram rizika, usporediv je s drugim niskorizičnim ulaganjima (novčani fondovi, depoziti i sl.)
 • Model umjerenog rizika
 • Ulaganje kao kombinacija instrumenata sa fiksnim prinosom (npr. obveznice) i vlasničkih vrijednosnih papira (dionice) i strukturiranih proizvoda, te dijelom ulaganja u instrumente tržišta novca.

  Cilj modela umjerenog rizika je povećanje vrijednosti uložene imovine uz umjereno izlaganje dioničkom tržištu.

  PRINOS: kreiran za investitora sklonog umjerenom riziku, odnosno onima koji imaju određenu toleranciju na promjenu vrijednosti portfelja. Prinos varira kako povećanjem, tako i smanjenjem vrijednosti uloženih sredstava.
 • Model visokog rizika
 • Ulaganje namijenjeno investitorima s dužim vremenskim horizontom ulaganja. Model je usmjeren ulaganju gotovo cijelog iznosa u vlasničke vrijednosne papire (dionice) i strukturirane proizvode u RH i u inozemstvu.

  Cilj modela je ostvariti maksimalan dugoročni rast vrijednosti uložene imovine.

  PRINOS: namijenjen je investitorima spremnima na preuzimanje više stope rizika i oscilacija u prinosu, u svrhu ostvarivanja potencijalno značajnijih prinosa na ulaganje.

Što trebam od papira?

Često postavljena pitanja
 • Pružate li usluge trgovanja putem e-trade aplikacije?
 • Trgovati se može putem aplikacije Moj broker koja korisnicima omogućava direktno zadavanje naloga prema sustavu Zagrebačke burze kao i uvid u promete po računu i stanja portfelja.
 • Savjetuju li brokeri ulagače o isplativosti ulaganja u vrijednosne papire?
 • Brokeri ne savjetuju klijenta o isplativosti ulaganja u vrijednosne papire već ga upoznaju s trenutačnom ponudom i potražnom na tržištu, zatim s kretanjima cijena dionica te načinu pohrane i čuvanju vrijednosnih papira i novčanih sredstava klijenta.

 • Pružate li usluge kupoprodaje vrijednosnih papira na području BiH, Crne Gore i Makedonije?
 • Odjel brokerskih poslova HPB-a građanima i poslovnim subjektima nudi uslugu kupoprodaje vrijednosnih papira na području Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije. Građani zainteresirani za trgovanje vrijednosnicama na domaćem i stranim financijskim tržištima mogu se obratiti izravno Odjelu brokerskih poslova HPB-a na kontakt telefon 01 4888 222 ili na e-mail adresu [email protected]. Nakon inicijalnog kontakta ugovara se sastanak s brokerom s kojim možete razgovarati o svojim ulagačkim željama i mogućnostima. Osnovni uvjeti poslovanja na stranim financijskim tržištima su:za trgovanje je potrebno sklopiti Ugovor o skrbništvu s Bankom i Ugovor o brokerskom posredovanju
  za izradu Ugovora potrebna je preslika osobne iskaznice, MBG, OIB te preslika bankovne kartice
   za trgovanje nije uvjet imati bankovni račun u HPB-u