eBankarstvo

eRačun

Brzina, točnost i očuvanje okoliša. Svoje račune i uplatnice zaprimajte i plaćajte gdje god se nalazili – jednostavno i sigurno.
eRačun

Za što mogu koristiti eRačun?

 • Za zaprimanje računa bilo kad i bilo gdje u zemlji i inozemstvu
 • Za brže i jednostavnije plaćanje od plaćanja papirnatih računa
 • Za doprinos zaštiti okoliša – nema ispisivanja
 • Za arhiviranje svih računa na jednom mjestu

Kako aktivirati uslugu eRačun?

 • Amis telekom d.o.o.
 • H1 Telekom d.d.
 • Optima Telekom d.d.
 • Tele2 d.o.o.
 • A1 d.o.o.
 • A1 Business solutions
 • Pula usluge i upravljanje d.o.o.
 • Čistoća d.o.o. Dubrovnik
 • Čistoća d.o.o. Varaždin
 • Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.
 • E.ON Energija d.o.o.
 • Eko Moslavina d.o.o.
 • Murvica d.o.o. Crikvenica
 • Energo Metan d.o.o. - Samobor
 • GKP Komunalac d.o.o. (Koprivnica) - račun za odvoz komunalnog otpada
 • GKP Komunalac d.o.o. (Koprivnica) - račun za plin
 • GKP Komunalac d.o.o. (Koprivnica) - račun za grobnu naknadu
 • Grad Poreč
 • Grad Pula - komunalna naknada i otkup stana
 • Grad Zabok - komunalna naknada i otkup stana
 • Gradska plinara Krapina d.o.o.
 • Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o.
 • HEP-Plin d.o.o.
 • Humplin d.o.o.
 • Hvarski vodovod d.o.o.
 • KD Čistoća d.o.o. Rijeka
 • KDS d.o.o. Čakovec - pretplata KDS
 • Komunalac d.o.o. Biograd na moru
 • Komunalac d.o.o. Garešnica - račun za komunalne usluge
 • Komunalac d.o.o. Samobor
 • Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.
 • Konaovsko komunalno društvo d.o.o.
 • Koprivnica opskrba d.o.o. - Račun za plin
 • Koprivnica plin d.o.o.
 • Koprivničke vode d.o.o.
 • Krakom d.o.o.
 • Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
 • Međimurske vode d.o.o.
 • MEPA STAN d.o.o za usluge
 • Parkovi Varaždin d.d.
 • Plinara Pula d.o.o.
 • PSA Financial d.o.o.
 • Pula Herculanea d.o.o. (čistoća Pula)
 • Rubini d.o.o.
 • RWE ENERGIJA d.o.o.
 • Trogir Holding d.o.o. - Odvoz komunalnog otpada
 • Trogir Holding d.o.o. - Parking
 • Trogir Holding d.o.o. - Grobarina
 • Unikom d.o.o. Osijek (čistoća Osijek)
 • Usluga Poreč d.o.o. (čistoća Poreč)
 • Varkom d.d.
 • Voda Garešnica d.o.o. - Račun za vodne usluge
 • Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.
 • Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o - vodne usluge
 • Vodovod Dubrovnik d.o.o.
 • Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka - račun za vodene usluge
 • Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
 • Vodovod Labin d.o.o.
 • Vodovod Omiš
 • Vodovod Pula
 • Zagorski vodovod d.o.o.
 • Zelinske komunalije d.o.o. Sveti Ivan Zelina - održavanje groblja
 • Zelinske komunalije d.o.o. Sveti Ivan Zelina - odvoz kućnog otpada
 • Zelinske komunalije d.o.o. Sveti Ivan Zelina - plin
 • Zelinske komunalije d.o.o. Sveti Ivan Zelina - vodne usluge
 • Agram životno osiguranje d.o.o.
 • Allianz osiguranje d.d.
 • Croatia osiguranje d.d.
 • Generali osiguranje d.d.
 • KD Životno osiguranje d.d.
 • Merkur osiguranje d.d
 • Triglav osiguranje d.d.
 • Velebit osiguranje d.d.
 • Velebit životno osiguranje d.d.
 • HANZA MEDIA
 • HRT
 • Lovrinac d.o.o. – račun za grobnu naknadu

Koje su prednosti za izdavatelje eRačuna?

 • Nema troška ispisa i distribucije računa
 • Brža isporuka računa
 • Potvrda i bolja kontrola o isporuci računa
 • Pregledna arhiva
Pomoć pri korištenju usluge eRačun
 • Je li izvršavanje naloga putem usluge eRačun jednako sigurno kao ostali oblici plaćanja?
 • Da, plaćanje računa putem usluge eRačun pruža visoku razinu sigurnosti zbog nemogućnosti isporuke računa na krivu adresu.
 • Koliko je usluga eRačun isplativija za korisnike nego, recimo, plaćanje u poslovnicama?
 • Aktivacija usluge i zaprimanje e-računa i e-uplatnica je besplatno, a naknade za plaćanje računa najniže su bankovne naknade, a jednake su onima za provođenje naloga putem internetskog i mobilnog bankarstva.
 • Što je eRačun?
 • Usluga koja korisnicima internetskog bankarstva ili drugih usluga on-line bankarstva koje podržavaju uslugu eRačuna omogućava primitak i pregled primljenih e-računa i e-uplatnica te plaćanje primljenih e-uplatnica.
 • Koje eRačune mogu primati?
 • Korisnik sam aktivira uslugu odabirom jednog ili više izdavatelja računa od kojeg želi zaprimati e-račune i e-uplatnice.