eBankarstvo

Dopušteno prekoračenje po tekućim računima fizičkih osoba

Mogućnost ugovaranja dopuštenog prekoračenja radi korištenja dodatnih sredstava u svakodnevnom transakcijskom poslovanju.
Dopušteno prekoračenje po tekućim računima fizičkih osoba

Što je dopušteno prekoračenje?

Dopušteno prekoračenje je iznos sredstava koji Banka stavlja na raspolaganje potrošaču na temelju Ugovora o dopuštenom prekoračenju sklopljenog u pisanom obliku, radi korištenja dodatnih sredstava u svakodnevnom transakcijskom poslovanju.

Dopušteno prekoračenje odobrava se na zahtjev Klijenta, dok Banka prema vlastitoj procjeni određuje visinu iznosa i rok trajanja Dopuštenog prekoračenja, a sve u skladu s poslovnom politikom Banke.

 
Maksimalni iznos: do 6.650,00 EUR

Godišnja kamatna stopa: 5,55% (EKS* 7,09%)

Ročnost: 6 mjeseci (uz mogućnost obnavljanja)

 
*Efektivna kamatna stopa izračunata je po redovnoj kamatnoj stopi, na rok otplate od 6 mjeseci, uz uključen trošak naknade za vođenje računa u iznosu od 1,59 EUR mjesečno i uz pretpostavku početka korištenja dopuštenog prekoračenja od 10.7.2023.

Odobravanje dopuštenog prekoračenja

  • Otvoren tekući račun fizičke osobe
  • Redovna primanja po tekućem računu fizičke osobe
  • Podnesen i potpisan Zahtjev za dopušteno prekoračenje od strane Klijenta, te sukladno tome potpisan Ugovor o dopuštenom prekoračenju
  • Zadovoljenje ostalih uvjeta koje Banka propisuje svojim internim aktima

Redovna otplata

Svakom uplatom na Tekući račun smanjuje se iznos iskorištenog Dopuštenog prekoračenja te se povećava neiskorišteni iznos koji Korisnik ima na raspolaganju.

Ako se Tekući račun nalazi u nedopuštenom prekoračenju, uplate na Tekući račun prvo zatvaraju nedopušteno prekoračenje te eventualne troškove nastale korištenjem nedopuštenog prekoračenja.

Otplata umanjenog ili ukinutog, a iskorištenog Dopuštenog prekoračenja

Za ukinuto ili umanjeno dopušteno prekoračenje odobrava se otplata duga s osnova ukinutog ili umanjenog, a iskorištenog dopuštenog prekoračenja u 12 obroka bez zahtjeva, dodatnih troškova, bez izračuna kreditne sposobnosti te uz primjenu kamatne stope koja je važeća ili manja od kamate za dopušteno prekoračenje po tekućem računu.