eBankarstvo

Provedeno pripajanje HPB kratkoročnih obvezničkih fondova

25. 4. 2024.
Provedeno pripajanje HPB kratkoročnih obvezničkih fondova

Dana 24. 4. 2024. godine otvoreni investicijski fond s javnom ponudom HPB Kratkoročni obveznički eurski fond pripojen je otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Kratkoročni obveznički fond te je time Kratkoročni obveznički eurski fond u potpunosti prestao postojati.
Zahtjevi za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu mogu se od dana 25. 4. 2024. godine nesmetano zadavati.
 
Više informacija pročitajte na web stranici HPB Investa:
Obavijest o pripajanju HPB fondova - HPB Invest (hpb-invest.hr)
Povratak na novosti