eBankarstvo

HPB Kombinacija Senior

Je li HPB Kombinacija Senior za mene?

 • Da, ako imate otvoren tekući račun  u HPB-u na koji primate mirovinu – na HPB tekućim računima isplata mirovina je prvog u mjesecu
 • Da, ako želite sami odabrati proizvode i usluge koje čine vašu Kombinaciju
 • Da, ako želite plaćati jednu naknadu za sve bankarske i nebankarske proizvode i usluge iz Kombinacije

Za što mogu koristiti HPB Kombinaciju Senior?

 • Kako bih ostvario povoljnije uvjete pri korištenju odabiranih bankarskih proizvoda i usluga prema vlastitim željama i potrebama
 • Za korištenje nebankarskih proizvoda i usluga koji su uključeni u moju Kombinaciju

Usporedite vaš model HPB Kombinacije Senior sa ostalim modelima u ponudi

DOBRA

Tekući račun + 1 proizvod
 • Dopušteno prekoračenje
 • do 100% prosječnog tromjesečnog primanja (maks. 4.000 eura)
 • Ugovaranje trajnog naloga bez naknade
 • Izvršenje trajnog naloga unutar Banke i članica HPB Grupe bez naknade
 • Umanjenje naknade za obradu kredita
 • Web aplikacija Moj broker bez mjesečne naknade
 • Popust na redovnu cijenu procjene vrijednosti nekretnine (HPB Nekretnine d.o.o.) 
 • 5%
 • Kupnja udjela u fondovima bez ulazne naknade (HPB Invest d.o.o.) 
 • Asistencija
 • Osiguranje
 • Mjesečna naknada
 • 1,59 eura

LIJEPA

Tekući račun + 2 proizvoda
 • Dopušteno prekoračenje
 • do 200% prosječnog tromjesečnog primanja (maks. 4.000 eura)
 •  
 • Ugovaranje trajnog naloga bez naknade
 • Izvršenje trajnog naloga unutar Banke i članica HPB Grupe bez naknade
 • Umanjenje naknade za obradu kredita
 • dp 0,50 postotnih poena za sve nenamjenske kredite
 • Web aplikacija Moj broker bez mjesečne naknade
 • Popust na redovnu cijenu procjene vrijednosti nekretnine (HPB Nekretnine d.o.o.) 
 • 10%
 • Kupnja udjela u fondovima bez ulazne naknade (HPB Invest d.o.o.) 
 • Asistencija
 • pomoć u kući i medicinska usluga (Medins)
 • Osiguranje
 • drugo liječničko mišljenje
 • Mjesečna naknada
 • 2,39 eura

PAMETNA

Tekući račun + 3 proizvoda
 • Dopušteno prekoračenje
 • do 250% prosječnog tromjesečnog primanja (maks. 4.000 eura)
 •  
 • Ugovaranje trajnog naloga bez naknade
 • Izvršenje trajnog naloga unutar Banke i članica HPB Grupe bez naknade
 • Umanjenje naknade za obradu kredita
 • do 0,50 postotnih poena za sve nenamjenske kredite
 • Web aplikacija Moj broker bez mjesečne naknade
 • Popust na redovnu cijenu procjene vrijednosti nekretnine (HPB Nekretnine d.o.o.) 
 • 15%
 • Kupnja udjela u fondovima bez ulazne naknade (HPB Invest d.o.o.) 
 • Asistencija
 • pomoć u kući i medicinska usluga (Medins)
 • Osiguranje
 • osiguranje od nezgode
 • drugo liječničko mišljenje
 • Mjesečna naknada
 • 3,05 eura

SAVRŠENA

Tekući račun + 4 ili više proizvoda
 • Dopušteno prekoračenje
 • do 300% prosječnog tromjesečnog primanja (maks. 4.000 eura)
 •  
 • Ugovaranje trajnog naloga bez naknade
 • Izvršenje trajnog naloga unutar Banke i članica HPB Grupe bez naknade
 • Umanjenje naknade za obradu kredita
 • do 0,50 postotnih poena za sve nenamjenske kredite
 • Web aplikacija Moj broker bez mjesečne naknade
 • Popust na redovnu cijenu procjene vrijednosti nekretnine (HPB Nekretnine d.o.o.) 
 • 20%
 • Kupnja udjela u fondovima bez ulazne naknade (HPB Invest d.o.o.) 
 • Asistencija
 • pomoć u kući
 • pomoć na cesti
 • medicinska usluga (Medins)
 • Osiguranje
 • osiguranje od nezgode
 • drugo liječničko mišljenje
 • Mjesečna naknada
 • 3,98 eura