eBankarstvo

Pripajanje Nove hrvatske banke HPB-u

Važne informacije o procesu pripajanja
Pripajanje Nove hrvatske banke HPB-u
Hrvatska poštanska banka je početkom travnja 2023. godine dobila odobrenje Hrvatske narodne banke za pripajanje Nove hrvatske banke.
 
Planirani datum pripajanja je 3. srpnja 2023. godine (dalje u tekstu: Dan pripajanja). U slučaju poslovno uvjetovane promjene datuma pripajanja, isti će biti javno objavljen na našim službenim mrežnim stranicama www.hpb.hr i stranicama NHB-a www.novahrvatskabanka.hr.
 
S Danom pripajanja NHB prestaje postojati kao zasebno društvo te HPB, kao univerzalni pravni sljednik, nastavlja poslovati kao jedinstvena banka sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva ulica 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080010698, OIB: 87939104217.
 
Ujedno s Danom pripajanja HPB preuzima sve proizvode i usluge koje su klijenti, fizičke osobe i poslovni subjekti, ugovorili u NHB-u uz primjenu istih uvjeta poslovanja koji su vrijedili do Dana pripajanja.
 
Pripajanje NHB-a će dodatno osnažiti HPB i svim klijentima banke omogućiti još kvalitetniju uslugu proširenjem mreže poslovnica i bankomata. Od Dana pripajanja naše usluge će biti dostupne u 13 novih poslovnica čime će se broj poslovnica HPB-a povećati na ukupno 69. Više detalja o novim lokacijama poslovnica i bankomata objavit ćemo do Dana pripajanja na www.hpb.hr.
 

Obavještavanje klijenata NHB-a
 
Do Dana pripajanja NHB će obavještavati sve svoje klijente o izmjenama uvjeta poslovanja u zakonom propisanim rokovima. Od Dana pripajanja HPB preuzima komunikaciju s bivšim klijentima NHB-a pri čemu će sve eventualne obavijesti o izmjenama uvjeta poslovanja i načina korištenja pojedinih proizvoda i usluga biti upućene u zakonom propisanim rokovima kako bi klijenti imali dovoljno vremena za prilagodbu svojeg poslovanja.
 
Sve dodatne informacije u vezi korištenja proizvoda i usluga ugovorenih u NHB-u do Dana pripajanja dostupne su na sljedeće načine:
  • pozivom na besplatni broj telefona 0800 0600
  • pozivom na broj telefona +385 1 6393 420 za pozive iz inozemstva
  • slanjem upita na e-mail adresu info@novahrvatskabanka.hr
  • dolaskom u bilo koju poslovnicu NHB-a.
 
Nakon Dana pripajanja informacije će biti dostupne na sljedeće načine:
  • pozivom na besplatni broj telefona 0800 472 472
  • pozivom na broj telefona +385 1 4890 365 (za pozive iz inozemstva)
  • slanjem upita na hpb@hpb.hr
  • dolaskom u bilo koju poslovnicu HPB-a.
 
U nastavku pronađite najčešće postavljana pitanja i odgovore u vezi s pripajanjem NHB-a i korištenjem ugovorenih proizvoda i usluga: