eBankarstvo

eGotovina

Podižite gotovi novac na bankomatu bez kartice. Također, eGotovinom možete slati novac drugim osobama.
eGotovina

Za što mogu koristiti eGotovinu?

  • Slanje novca drugim osobama
  • Podizanje gotovog novca na bankomatu bez kartice
  • Najbrže do gotovog novca na bankomatu
  • Sigurno i jednostavno

Kako do usluge eGotovina?

eGotovina je dostupna svim korisnicima mobilnog bankarstva za fizičke osobe.
   

Kako koristiti uslugu eGotovina?

U mHPB aplikaciji
Kreiranje koda za podizanje i slanje gotovog novca moguće je s transakcijskih računa u domaćoj valuti po kojima ste vlasnik i/ili opunomoćenik. Postupak je moguće ponoviti onoliko puta koliko imate raspoloživih sredstava, a u okviru dnevnog i mjesečnog limita za eGotovinu. Pregled zahtjeva za eGotovinu dostupan je unutar aplikacije.
Na bankomatu
Podignite vi ili osoba kojoj šaljete novac na više od 600 HPB-ovih bankomata bez kartice. Korištenjem usluge eGotovina kreirate kod od 9 nasumičnih brojeva koje unosite u bankomat i preuzimate novac.

eGotovina u brojkama

  • Limiti - Ukupan dnevni limit za podizanje gotovog novca bez kartice iznosi 530 eura a limit za slanje novca iznosi 130 eura Mjesečni limit za podizanje gotovog novca bez kartice iznosi 1.320 eura dok je kod slanja novca on 530 eura. Navedeni limiti odnose se samo na eGotovinu dok ostali kanali on-line bankarstva imaju svoje limite, a mogućnost isplate također ovisi i o raspoloživim sredstvima na vašem računu. 
  • Rok valjanosti koda - Kod ima rok valjanosti od 60 minuta za podizanje gotovog novca bez kartice i 24 sata za slanje novca. U slučaju isteka ili otkaza koda, novac će biti vraćen na vaš račun.
  • Potpuno besplatna - Usluga eGotovina je potpuno besplatna za klijente.