eBankarstvo

Račun posebne namjene za obnovu od potresa

Račun namijenjen za uplatu novčanih sredstava za obnovu zgrada od potresa
Račun posebne namjene za obnovu od potresa
Račun posebne namjene za obnovu od potresa namijenjen je za uplatu novčanih sredstava za obnovu zgrada od potresa u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom i Odlukom o donošenju Programom mjera na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (dalje: Odluka).

Račun posebne namjene za obnovu od potresa nije predviđen za primanje uplata ili obavljanja isplata u druge svrhe osim obnove od potresa te će se sredstva koja u korist računa posebne namjene za obnovu od potresa nije uplatilo nadležno ministarstvo vratiti uplatitelju.

Što trebam za otvaranje računa posebne namjene za obnovu od potresa?

  • Važeća identifikacijska isprava (npr. osobna iskaznica ili putovnica)
  • Potvrda o OIB – u ako nije naveden na identifikacijskoj ispravi
  • Javna isprava koja sadržava podatak o prebivalištu ako isto nije navedeno na identifikacijskoj ispravi

Kako mogu raspolagati sredstvima na računu posebne namjene za obnovu od potresa?

Namjenskim sredstvima na računu posebne namjene za obnovu od potresa može se raspolagati isključivo po pisanom odobrenju (nalogu) Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje: Ministarstvo), a sve u skladu s odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom i Odlukom uz podnošenje Banci originalnog rješenja Ministarstva o isplati novčanih sredstava na uvid.
 
Klijent može opunomoćiti najviše 2 (dvije) poslovno sposobne fizičke osobe za raspolaganje namjenskim sredstvima prema istim uvjetima za raspolaganje koji su odobreni Klijentu.
 
Raspolaganje sredstvima na računu posebne namjene za obnovu od potresa moguće je isključivo u poslovnoj mreži Banke.

Po računu posebne namjene za obnovu od potresa Banka ne ugovara dodatne proizvode/usluge Banke.