eBankarstvo

Zamjena kuna za eure u HPB-u do 30. prosinca 2023., dvojno iskazivanje prestaje 31. prosinca 2023.

12. 12. 2023.
Zamjena kuna za eure u HPB-u do 30. prosinca 2023., dvojno iskazivanje prestaje 31. prosinca 2023.

Poslovna mreža HPB-a sa svih 69 centara na raspolaganju je građanima za zamjenu kuna u eure zaključno sa subotom, 30. prosinca 2023. Na usluge zamjene gotovog novca kuna u gotov novac eura u HPB-u se, kao i tijekom cijele 2023. godine, ne naplaćuje naknada neovisno o količini novčanica i kovanica koje se mijenjaju, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za 1 euro.
 
Zamjena iznad 100 komada novčanica i/ili 100 komada kovanica kuna kao i zamjena u vrijednosti većoj od 4.000,00 EUR (neovisno o broju novčanica i kovanica) provode se uz prethodnu najavu i dogovor u centrima Banke.

HPB svojim klijentima zaključno sa subotom, 30. prosinca 2023. omogućuje i zamjenu gotovog novca kuna u eure polaganjem na račun, također uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. 
 
Tijekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura, u poslovnicama banaka, Fini i uredima Hrvatske pošte, omogućena je zamjena kuna u eure, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Nakon proteka 12 mjeseci od uvođenja eura, poslije 1. siječnja 2024., zamjena kuna bit će moguća u Hrvatskoj narodnoj banci, bez naknade - za novčanice bez vremenskog ograničenja, a za kovanice do proteka tri godine od dana uvođenja eura. 
 
Zadnjeg dana godine, 31. prosinca 2023. prestaje obveza dvojnog iskazivanja, definirana Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Po isteku te obveze, cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti prestaju se izražavati u kunama.
Povratak na novosti