eBankarstvo

Pripajanje HPB kratkoročnih obvezničkih fondova

15. 4. 2024.
Pripajanje HPB kratkoročnih obvezničkih fondova

S danom 24. 4. 2024. godine otvoreni investicijski fond s javnom ponudom HPB Kratkoročni obveznički eurski fond pripojit će se otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom HPB Kratkoročni obveznički fond nakon čega će Kratkoročni obveznički eurski fond u potpunosti prestati postojati.
Uslijed pripajanja privremeno će se obustaviti izdavanje i otkup udjela u oba fonda koja sudjeluju u pripajanju.
 
Više informacija pročitajte na web stranici HPB Investa:
Pripajanje HPB fondova - HPB Invest
Povratak na novosti