eBankarstvo

Zaprimanje i naplata inozemnih čekova

HPB je trenutno jedina banka u RH koja zaprima i naplaćuje inozemne čekove.
Zaprimanje i naplata inozemnih čekova

Koje vrste čekova HPB zaprima?

HPB preuzima isključivo bankarske čekove. HPB ne preuzima putničke čekove, Personal Money Order – privatni novčani nalog i Money Order – novčani nalog kao ni čekove od ovlaštenih mjenjača.

Inkaso inozemnog čeka u valuti EUR, preko 150 EUR

Prihvaćaju se inozemni čekovi u valuti EUR njemačkih banaka, dok je za inozemne čekove u valuti EUR, izdane od strane ostalih banaka unutar EU potrebna dodatna provjera prije zaprimanja istih na inkaso.

Inozemni čekovi u brojkama

 • Polog inozemnog čeka u valuti EUR – min iznos čeka 30 EUR, a max 150 EUR
 • Polog inozemnog čeka u valuti USD – min iznos čeka 100 USD, a max 5.000 USD

Na koji način HPB postupa sa čekovima?

 • HPB djeluje kao posrednik u poslovanju s inozemnim čekovima  na način da sukladno međunarodnim standardima provjeri sve elemente čeka te preusmjeri sredstva s računa izdavatelja čeka na račun korisnika čeka te nema utjecaj na sporazum između izdavatelja i korisnika čeka.
 • Banka naplaćuje naknadu za obradu čeka od korisnika inozemnog čeka  prilikom pologa ili preuzimanja inozemnog čeka na inkaso. Naknada se naplaćuje u domaćoj valuti neovisno o valuti inozemnog čeka sukladno Odluci o naknadama.
 • Način unovčenja inozemnog čeka u HPB-u su inkaso i polog inozemnog čeka, a način unovčenja ovisi o iznosu i valuti na koji ček glasi.
 • Osim inozemnog čeka za potrebe unovčenja korisnik čeka mora imati u Banci otvoren transakcijski račun u odgovarajućoj valuti.
Često postavljena pitanja
 • Što je to ček?
 • Ček je vrijednosni papir kojim izdavatelj čeka (trasant) daje nalog da se korisniku čeka (remitentu) isplati iznos koji je naveden na samom čeku.
 • Što je inozemni ček?
 • Inozemni ček podrazumijeva da je ček izdan izvan Republike Hrvatske, glasi na stranu valutu te je unovčiv u stranoj valuti.
 • Što ček mora sadržavati?
 • Ček mora sadržavati:

  • oznaku da je ček, napisanu u samom slogu isprave ili ako je ova izdana na stranom jeziku, izraz koji na tome jeziku odgovara pojmu čeka,
  • bezuvjetni uputu da se plati određena svota novca iz trasantovog pokrića,
  • ime onoga koji treba platiti (trasat),
  • mjesto gdje treba platiti,
  • oznaka dana i mjesta izdanja,
  • potpis onoga tko je ček izdao.
 • Što je polog čeka?
 • Polog čeka podrazumijeva preuzimanje čeka od korisnika čeka i polog na transakcijski račun korisnika u valuti čeka.
 • Što je inkaso čeka?
 • Inkaso čeka podrazumijeva preuzimanje čeka i slanje čeka na naplatu u inozemstvo prema banci kod koje se nalazi pokriće za prezentirani ček uz isplatu te odobrenje računa korisnika čeka, nakon primitka neopozivog pokrića od inozemne banke.