eBankarstvo

Dječja oročena štednja

Moje dijete možda još ne razmišlja o financijama – zato ja brinem o njegovoj budućnosti i štedim.
Dječja oročena štednja
Dječja oročena štednja namijenjena je djeci do 18 godina starosti, a omogućava sigurnu i dostupnu štednju za svoje dijete prema vlastitim financijskim mogućnostima.

Za što mogu koristiti dječju oročenu štednju?

 • Za ulaganje sredstava u budućnost svog djeteta
 • Za oročenu štednju uz fiksnu kamatnu stopu

Što trebam od papira?

 • za dijete:
  • izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta (original ili ovjerena preslika na uvid)
  • OIB 
  • osobna iskaznica (ako je dijete ima) te
 • za roditelja (zakonskog zastupnika):
  • važeća identifikacijska isprava
  • OIB 
 • za skrbnika/posebnog skrbnika:
  • pravomoćno rješenje centra za socijalnu skrb kojim se imenuje skrbnikom,
  • važeća identifikacijska isprava
  • OIB 

Banka zadržava pravo tražiti i drugu dokumentaciju koju smatra potrebnom za ugovaranja dječje oročene štednje.

Imam li neke pogodnosti u HPB-u?

Dječja oročena štednja u brojkama

 • Dječju oročenu štednju možete otvoriti iznosom već od 100 HRK, odnosno 15 EUR/USD/CHF
 • Kamatne stope saznajte ovdje.