eBankarstvo

Štednja

Mislim o budućnosti, dakle štedim i ulažem u HPB-u.
Štednja

Za što mogu koristiti HPB štednje?

 • Za ulaganje sredstava na vremenski rok po vlastitom izboru, u domaćoj ili u stranim valutama uz fiksnu, godišnju kamatnu stopu obračunatu po proporcionalnoj metodi
 • Za jednokratne ili višekratne uplate sredstava
 • Za istovremeno ostvarenje prihoda na oročena sredstva uz fiksnu, godišnju kamatnu stopu te ulaganje u otvoreni investicijski fond HPB Investa
 • Za ulaganje sredstava u budućnost svoga djeteta
 • I još puno toga…
Često postavljena pitanja
 • Budući da mi uskoro ističe rok oročenja, zanima me koliko dana prije podizanja novčanog iznosa od 4.000 eura moram najaviti svoj dolazak u centar?
 • Svoj dolazak potrebno je najaviti jedan dan prije podizanja oročenog depozita i to najkasnije do 14 sati, a dolazak se može najaviti i putem telefona u poslovnom centru Banke. Za iznose manje od 4.000 eura najava nije potrebna.
 • Koji je najprimjereniji oblik štednje za male iznose?
 • Za male iznose najpogodnija je oročena otvorena štednja s višekratnim uplatama koju je moguće započeti s već 25 eura, dok iznose i dinamiku daljnjih uplata, kao i način uplaćivanja, birate sami u skladu s vašim mogućnostima.
 • Mogu li ugovoriti štednju putem internetskog bankarstva?
 • Internetsko bankarstvo HPB-a omogućuje online ugovaranje nenamjenski oročene i rentne štednje u domaćoj valuti i američkim dolarima te oročene štednje s višekratnim uplatama u domaćoj valuti. Najniži iznos uplate pri ugovaranju nenamjenski oročene štednje je 250 eura ili 600 američkih dolara, a kod rentne štednje 1.300 eura, ili 1.700 američkih dolara. Najniži iznos pri ugovaranju oročenog depozita s višekratnim uplatama iznosi 25 eura.
 • Koja je razlika između oročene štednje i štednje po viđenju?
 • Štednja po viđenju je oblik štednje u kojem u svakom trenutku možete raspolagati sredstvima na vašem računu. Kamatna stopa na štednju po viđenju je promjenjiva, obračunava se i knjiži godišnje dok se na oročenu štednju obračunava fiksna, godišnja kamatna stopa po proporcionalnoj metodi. Kamatna stopa na štednju po viđenju niža je od kamatne stope na oročene depozite. Ukoliko raspolažete viškom sredstava, isplati se ugovoriti kratkoročnu ili dugoročnu oročenu štednju. Uz oročenu štednju ostvarit ćete viši prinos na ušteđevinu, a ako vam novac ipak zatreba prije isteka ugovorenog roka, Banka će vam obračunati kamatnu stopu važeću za najbliži ostvareni rok u kojem ste štedjeli.
 • Mogu li prijevremeno razročiti oročena sredstva i naplaćuje li Banka naknadu za tu uslugu?
 • U slučaju prijevremenog raskida oročenja Banka obračunava trenutno važeću kamatnu stopu za najbliže izdržani rok štednje.
  Naknada za prijevremeni raskid depozita se naplaćuje sukladno važećoj Odluci o naknadama.

Koja je štednja najbolja za mene?

Super štednja 2

Kome je namijenjena?
Svima koji žele štedjeti i uz to ostvariti atraktivan prihod već i na kratke rokove oročenja do godine dana.

Kamata
Fiksna godišnja kamatna stopa obračunata po proporcionalnoj metodi

Dinamika uplata
Jednokratno

Valuta oročenja
EUR

Minimalan iznos štednje
250 EUR

Rokovi oročenja
6,12 mjeseci

Automatsko obnavljanje
-

Prijevremeni raskid

Oročena štednja

Kome je namijenjena?
Svima koji žele potpunu sigurnost ulaganja uz ostvarenje određenog dodatnog prihoda na jednokratno uložena sredstva u domaćoj valuti


Kamata
Fiksna godišnja kamatna stopa obračunata po proporcionalnoj metodi

Dinamika uplata
Jednokratno

Valuta oročenja
EUR

Minimalan iznos štednje
250 EUR

Rokovi oročenja
1, 3 , 6 , 12 , 24, 36, 48, 60 mjeseci

Automatsko obnavljanje


Prijevremeni raskid

Oročena devizna štednja

Kome je namijenjena?
Svima koji žele potpunu sigurnost ulaganja uz ostvarenje određenog dodatnog prihoda na jednokratno uložena sredstva u stranoj valuti po izboru

Kamata
Fiksna godišnja kamatna stopa obračunata po proporcionalnoj metodi

Dinamika uplata
Jednokratno

Valuta oročenja
USD, AUD, CAD CHF i GBP

Minimalan iznos štednje
600 USD, AUD, CAD i CHF
400 GBP

Rokovi oročenja
1, 3 , 6 , 12 , 24, 36 mjeseci

Automatsko obnavljanje


Prijevremeni raskid

Oročena otvorena štednja s višekratnim uplatama

Kome je namijenjena?
Svima koji žele iznos, dinamiku i način uplate sredstava na svoj štedni račun prilagoditi vlastitim željama i mogućnostima


Kamata
Fiksna godišnja kamatna stopa obračunata po proporcionalnoj metodi

Dinamika uplata
Višekratno. Broj i iznos naknadnih uplata nije ograničen.

Valuta oročenja
EUR

Minimalan iznos štednje
25 EUR

Rokovi oročenja
6, 12 , 24, 36 mjeseci

Automatsko obnavljanje


Prijevremeni raskid

Rentna štednja

Kome je namijenjena?
Svima koji žele sigurno štedjeti na dulji rok uz mogućnost periodične isplate kamate kao rente odnosno kao dodatnog prihoda tijekom trajanja oročenja

Kamata
Fiksna godišnja kamatna stopa obračunata po proporcionalnoj metodi

Dinamika uplata
Jednokratno

Valuta oročenja
EUR, USD, CAD, AUD, CHF ili GBP

Minimalan iznos štednje
1.300 EUR,
1.700 USD, 1.600 CHF, 1.000 GBP ili 1.800 AUD/CAD

Rokovi oročenja
12 , 24, 36 mjeseci - sve valute
48, 60 mjeseci - samo EUR

Automatsko obnavljanje


Prijevremeni raskid

Visina kamate

Super štednja 2
Najnovija atraktivna ponuda štednje - HPB SUPER ŠTEDNJA 2
kojom možete ostvariti SUPER kamatu do 3% već i na kratke rokove oročenja do godine dana!
Super štednja 2
Oročena štednja
Oročena štednja
Potpuna sigurnost ulaganja uz ostvarenje dodatnog prihoda.
Oročena štednja u domaćoj valuti namijenjena je svima koji žele potpunu sigurnost ulaganja uz ostvarenje određenog dodatnog prihoda na uložena sredstva uz fiksnu godišnju kamatnu stopu obračunatu po proporcionalnoj metodi.
Dječja oročena štednja
Moje dijete možda još ne razmišlja o financijama - zato ja brinem o njegovoj budućnosti i štedim.
Dječja oročena štednja
Flexy Kockica – dječja otvorena štednja
Flexy Kockica – dječja otvorena štednja
Moje dijete možda još ne razmišlja o financijama - zato ja brinem o njegovoj budućnosti i štedim.