eBankarstvo

Flexy Kockica – dječja otvorena štednja

Moje dijete možda još ne razmišlja o financijama – zato ja brinem o njegovoj budućnosti i štedim.
Flexy Kockica – dječja otvorena štednja
Dječja otvorena štednja Flexy Kockica namijenjena je djeci do 18 godina starosti, uz povoljnu kamatnu stopu.

Za što mogu koristiti dječja otvorena štednja Flexy Kockica?

 • Za ulaganje sredstava u budućnost svog djeteta
 • Za štednju po povoljnijoj kamatnoj stopi
 • Za raspolaganje sredstvima na računu u svakom trenutku u poslovnoj mreži Banke
   

Što trebam od papira?

 • za dijete: – izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta (original ili ovjerena preslika na uvid) – OIB – osobna iskaznica (ako je dijete ima) te
 • za roditelja (zakonskog zastupnika): – važeća identifikacijska isprava – OIB ili
 • za skrbnika/posebnog skrbnika: – pravomoćno rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad kojim se imenuje skrbnikom, – važeća identifikacijska isprava – OIB.

Banka zadržava pravo tražiti i drugu dokumentaciju koju smatra potrebnom za ugovaranja dječjeg računa.

Imam li neke pogodnosti u HPB-u?

 • Sredstva možete uplaćivati na račun u poslovnoj mreži Banke i bezgotovinskim prijenosom (trajnim nalogominternetskim bankarstvom, itd.).
 • Uplata sredstava na račun dinamikom i iznosima koji vam odgovaraju
 • Banka vam ne naplaćuje naknade po računu
 • Mogućnost višekratnih uplata i isplata, tempom koji vam najviše odgovara
   

Dječja otvorena štednja Flexy Kockica u brojkama

 • Promjenjiva, godišnja kamatna stopa na račun po viđenju od 0,50%.
 • Štednja se može otvoriti bez minimalnog iznosa uplate.
 • Dječja otvorena štednja Flexy Kockica može se ugovoriti za sve maloljetne osobe do 18 godina starosti\stjecanja poslovne sposobnosti.
 • Vlasnik računa može raspolagati sredstvima tek po punoljetnosti/stjecanju poslovne sposobnosti.
 • Kamata se obračunava na kraju kalendarske godine te se iznos obračunate kamate pripisuje glavnici.
 • Kamatne stope saznajte ovdje.