eBankarstvo

VISA prepaid kartica s nadoplatom

VISA prepaid kartica s nadoplatom
Bezbrižno plaćanje putem interneta
Bez članarine i mjesečne naknade
Kontrola osobnih troškova limitiranjem visine sredstava na računu
Plaćanje roba i usluga u zemlji i inozemstvu