eBankarstvo

Limiti po karticama

Limiti po karticama

Limit debitna kartica tekućeg računa

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
670,00 EUR 8 1.330,00 EUR 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
1.070,00 EUR 56 2.000,00 EUR 70
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 2.000,00 EUR

Limit debitna kartica žiro računa

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
540,00 EUR 8 800,00 EUR 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
800,00 EUR 56 1.200,00 EUR 70
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 2.000,00 EUR

Limit MASTERCARD debitna kartica tekućeg računa

Dnevni limit STANDARD (iznos plaće do 664,00 EUR)
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
600,00 eura 20 1.100,00 eura 20
Povrat sredstava na POS terminalu 600 eura  
Dnevni limit VIP (iznos plaće preko 664,00 EUR)
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
800,00 eura 20 1.100,00 eura 20
Povrat sredstava na POS terminalu 800 eura  

Limit Visa prepaid kartica s nadoplatom

Maksimalni iznos pojedinačne uplate na karticu 6.640,00 EUR
Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
670,00 EUR 8 1.330,00 EUR 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
1.070,00 EUR 56 2.000,00 EUR 70
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 2.000,00 EUR

Limit Mastercard kartica s odgodom plaćanja (charge)

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
670,00 EUR 7 800,00 EUR 10
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 1.330,00 EUR
30-dnevni limit broja transakcija
Podizanje gotovog novca Plaćanje
21 30

Limit Visa kartica na rate

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
400,00 EUR 7 800,00 EUR 10
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke nije moguća uplata na bankomatu
30-dnevni limit broja transakcija
Podizanje gotovog novca Plaćanje
21 30

Limit Kreditna revolving kartica

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
670,00 EUR 7 800,00 EUR 10
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 1.330,00 EUR
30-dnevni limit broja transakcija
Podizanje gotovog novca Plaćanje
21 30

Limiti za Mastercard Pošta & HPB kartica

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
270,00 EUR 7 800 EUR 10
30-dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
270 EUR 21 Jednak limitu potrošnje 30
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke Nije moguća uplata na bankomatu

Limit Zlatna kartica

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
1.330,00 EUR 7 1.330,00 EUR 10
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 1.330,00 EUR
30-dnevni limit broja transakcija
Podizanje gotovog novca Plaćanje
21 30

Limit Mastercard NOVA i Mastercard Standard kreditna kartica

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
100% odobrenog iznosa kre-dita, max 700 EUR 5 100% odobrenog iznosa kredita 20
Povrat sredstava na POS terminalu 100% odobrenog iznosa kredita
Isplata gotovine na POS terminalu 95% odobrenog iznosa kredita