eBankarstvo

Limiti po karticama

Limiti po karticama

Limit debitna kartica tekućeg računa

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
670,00 EUR 8 1.330,00 EUR 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
1.070,00 EUR 56 2.000,00 EUR 70
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 2.000,00 EUR

Limit debitna kartica žiro računa

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
540,00 EUR 8 800,00 EUR 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
800,00 EUR 56 1.200,00 EUR 70
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 2.000,00 EUR

Limit Visa prepaid kartica s nadoplatom

Maksimalni iznos pojedinačne uplate na karticu 6.640,00 EUR
Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
670,00 EUR 8 1.330,00 EUR 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
1.070,00 EUR 56 2.000,00 EUR 70
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 2.000,00 EUR

Limit Mastercard kartica s odgodom plaćanja (charge)

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
670,00 EUR 7 800,00 EUR 10
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 1.330,00 EUR
30-dnevni limit broja transakcija
Podizanje gotovog novca Plaćanje
21 30

Limit Visa kartica na rate

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
400,00 EUR 7 800,00 EUR 10
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke nije moguća uplata na bankomatu
30-dnevni limit broja transakcija
Podizanje gotovog novca Plaćanje
21 30

Limit Mastercard kreditna kartica (revolving)

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
670,00 EUR 7 800,00 EUR 10
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 1.330,00 EUR
30-dnevni limit broja transakcija
Podizanje gotovog novca Plaćanje
21 30

Limiti za Mastercard Pošta & HPB kartica

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
270,00 EUR 7 800 EUR 10
30-dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
270 EUR 21 Jednak limitu potrošnje 30
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke Nije moguća uplata na bankomatu

Limit Zlatna Mastercard kartica

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
1.330,00 EUR 7 1.330,00 EUR 10
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 1.330,00 EUR
30-dnevni limit broja transakcija
Podizanje gotovog novca Plaćanje
21 30