eBankarstvo

Limiti po karticama

Limiti po karticama

Limit debitna kartica tekućeg računa

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
5.000 kuna 8 10.000 kuna 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
8.000 kuna 56 15.000 kuna 70
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 15.000 kuna

Limit Maestro kartica žiro računa

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
4.000 kuna 8 6.000 kuna 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
6.000 kuna 56 9.000 kuna 70
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 15.000,00 kn

Limit Visa prepaid kartica s nadoplatom

Maksimalni iznos pojedinačne uplate na karticu 50.000,00 kn
Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
5.000 kuna 8 10.000 kuna 10
Četverodnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
8.000 kuna 56 15.000 kuna 70
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 15.000,00 kn

Limit Mastercard kartica s odgodom plaćanja (charge)

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
5.000 kuna 7 6.000 kuna 10
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 10.000,00 kn
30-dnevni limit broja transakcija
Podizanje gotovog novca Plaćanje
21 30

Limit Visa kartica na rate

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
3.000 kuna 7 6.000 kuna 10
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke nije moguća uplata na bankomatu
30-dnevni limit broja transakcija
Podizanje gotovog novca Plaćanje
21 30

Limit Mastercard kreditna kartica (revolving)

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
5.000 kuna 7 6.000 kuna 10
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 10.000,00 kn
30-dnevni limit broja transakcija
Podizanje gotovog novca Plaćanje
21 30

Limiti za Mastercard Pošta & HPB kartica

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
2.000 kuna 7 6.000 kuna 10
30-dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
2.000 kuna 21 Jednak limitu potrošnje 30
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke Nije moguća uplata na bankomatu

Limit Zlatna Mastercard kartica

Dnevni limit
Podizanje gotovog novca Plaćanje
IZNOS BROJ TRANSAKCIJA IZNOS BROJ TRANSAKCIJA
10.000 kuna 7 10.000 kuna 10
Dnevni limit za uplatu na bankomatu Banke 10.000,00 kn
30-dnevni limit broja transakcija
Podizanje gotovog novca Plaćanje
21 30