eBankarstvo

SEPA izravno terećenje

Zašto trošiti vrijeme, energiju i dodatni novac na plaćanje računa?
S uslugom SEPA izravnog terećenja Banka plaća moje račune na vrijeme i po povoljnim naknadama.
SEPA izravno terećenje
SEPA izravno terećenje je usluga kojom vlasnik transakcijskog računa pristaje da Banka, umjesto njega, izvršava plaćanja određenim izdavateljima računa prijenosom s njegovog transakcijskog računa na račun izdavatelja računa automatski i pravovremeno.

SEPA je inicijativa Europske Unije s ciljem uspostavljanja jedinstvenoga sustava plaćanja u kojem pravne i fizičke osobe mogu vršiti i primati plaćanja pod istim uvjetima i s istim pravima i obvezama.

HPB od 2017. godine pruža uslugu izvršavanja SEPA izravnih terećenja prema izdavateljima računa koji su se prilagodili SEPA pravilima za izravna terećenja u eurima.

Za što se može koristiti SEPA izravno terećenje?

 • Za plaćanja izdavateljima računa s kojima Banka ili vlasnik transakcijskog računa ima ugovorenu poslovnu suradnju
Izvršavanje po SEPA shemi
 • Popis subjekata koji koriste SEPA shemu
  • A1 Hrvatska d.o.o.
  • Adriatic Slovenica d.d.
  • Generali Osiguranje d.d.
  • Grawe Hrvatska d.d.
  • HEP Opskrba d.o.o.
  • Hrvatska radiotelevizija
  • Hrvatski telekom d.d.
  • Sava osiguranje d.d.
  • Tele 2 d.o.o.
  • Triglav osiguranje d.d.
  • UNIKOM d.o.o.

Što je potrebno za ugovaranje SEPA izravnog terećenja?

 • Potrebno je biti vlasnik transakcijskog računa
 • Predočiti važeći identifikacijski dokument
 • Predočiti bankovnu karticu računa s kojeg će se vršiti plaćanje
 • Priložiti račun za koji se ugovara SEPA izravno terećenje
 • Popuniti i predati obrazac SEPA Suglasnost za Osnovno izravno terećenje računa za uslugu SEPA izravnog terećenja primatelju plaćanja ili u Banci ako primatelj plaćanja i Banka tako ugovore

Koje su prednosti podmirivanja računa SEPA izravnim terećenjem?

 • Ne morate voditi brigu o redovitom izvršenju obveza plaćanja – ona se vrše automatski prema dogovorenim uvjetima
 • Niže naknade u odnosu na gotovinsko plaćanje
 • Od Banke dobivate obavijest o uspješno provedenom plaćanju
 • Uslugu možete opozvati u bilo kojem trenutku
   

SEPA izravno terećenje u brojkama

 • Ugovaranje SEPA izravnog terećenja iznosi 0 eura
 • Izvršenje SEPA izravnog terećenja u korist izdavatelja računa iznosi 0,33 eura po nalogu

Usluga SEPA izravnog terećenja

Ugovorni odnos između primatelja plaćanja i banke
Primateljima plaćanja je dovoljna jedna banka preko koje će zadavati SEPA izravna terećenja, a ona putem NKS-a distribuira SEPA izravna terećenja prema drugim bankama u kojima platitelji imaju otvorene račune. Izvršenje SEPA izravnih terećenja  je moguće ako platitelj ima otvoren račun u banci koja je pristupila SDD shemi.


Mjesto na kojem platitelji daju Suglasnost primatelju plaćanja za terećenje računa
SEPA izravno terećenja je usluga koju primatelj plaćanja pruža platiteljima. Platitelj Suglasnost za terećenje računa daje primatelju plaćanja, a u banci samo ako primatelj plaćanja i banka tako ugovore (banka zaprima Suglasnost za terećenje računa platitelja u ime i za račun primatelja – banka je prodajno mjesto primatelja). Izmjene i opoziv Suglasnosti rade se kod primatelja plaćanja ili u banci ako banka radi u ime i za račun primatelja.

Informacije koje primatelj plaćanja daje platitelju prije izvršenja naloga izravnog terećenja
SEPA standard propisuje da je primatelj plaćanja obavezan obavijestiti platitelja 14 dana prije svakog terećenja o datumu, iznosu te identifikatoru primatelja i identifikatoru suglasnosti (prenotifikacija). Primatelj plaćanja može s platiteljima dogovoriti i kraći rok za slanje ove obavijesti.

Obveza povrata plaćenog iznosa platitelju na njegov zahtjev
Pravila povrata su standardizirana. SEPA pravila propisuju pravo platitelja potrošača na bezuvjetni povrat svakog plaćenog iznosa u roku od 8 tjedana od datuma terećenja računa te pravo povrata u roku od 13 mjeseci za neautoriziranu platnu transakciju (Refund).

Ugovaranje specifičnih uvjeta (zabrana, crne i bijele liste)
Potrošač može ugovoriti u svojoj banci zabranu usluge ili definirati crnu/bijelu listu primatelja ili druge posebne uvjete provođenja.

Tehnički uvjeti realizacije usluge
Na razini bankovne zajednice dogovoreni su standardi i pravila sukladno ISO 20022 XML (SEPA format).

Naknada
Prema Tarifi banke.

Rokovi
Od trenutka kada primatelj započne koristiti uslugu SEPA izravnog terećenja.