eBankarstvo

Plaćanja

Plaćam tamo gdje i većina
Plaćanja

Koje vrste plaćanja mogu vršiti u HPB-u?

Gotovinsko plaćanje
Bankovna plaćanja računa ili plaćanja u uredima Pošte i FINA-e putem gotovinskog platnog naloga
Plaćanje kanalima izravnog bankarstva
Prijenos sredstava s računa 0-24 internetskim ili mobilnim bankarstvom
Plaćanje putem trajnog naloga
Redovita ili povremena plaćanja koja Banka obavlja s vašeg računa u dogovoreno vrijeme
SEPA izravna plaćanja
Podmirivanje računa izravnim terećenjem u skladu sa SEPA standardima
Western Union Transfer
Brz i pouzdan način za prijenos novca

Prednosti plaćanja u HPB-u

Zašto se u HPB-u godišnje obavlja čak 50 milijuna gotovinskih platnih naloga u Hrvatskoj?

Uputa za popunjavanje obrazaca HUB3/HUB3A

Za što mogu koristiti kanale izravnog bankarstva?
Za što mogu koristiti kanale izravnog bankarstva?
Za obavljanje svih plaćanja, prijenosa sredstava i ostalih bankarskih usluga te upravljanje računima i karticama 0-24, neovisno o radnom vremenu poslovnica Banke.
Za što mogu koristiti trajni nalog?
Za što mogu koristiti trajni nalog?
 Za što mogu koristiti SEPA izravno terećenje?
Za što mogu koristiti SEPA izravno terećenje?
Za plaćanja izdavateljima računa s kojima Banka ili vlasnik transakcijskog računa ima ugovorenu poslovnu suradnju.
Za što mogu koristiti Western Union Money Transfer?
  • Za brz prijenos novca drugoj fizičkoj osobi, uplatom u domicilnoj valuti.
  • Za prijenos novca bez obveze posjedovanja računa u banci.
  • Za slanje novca na pouzdan način osobama koje su izgubile dokumente ili novac.
Za što mogu koristiti Western Union Money Transfer?