eBankarstvo

Izravno terećenje i SEPA izravno terećenje

Zašto trošiti vrijeme, energiju i dodatni novac na plaćanje računa?
S uslugom izravnog terećenja Banka plaća moje račune na vrijeme i po povoljnim naknadama.
Izravno terećenje i SEPA izravno terećenje
Izravno terećenje je usluga kojom vlasnik transakcijskog računa pristaje da Banka, umjesto njega, izvršava plaćanja određenim izdavateljima računa prijenosom s njegovog transakcijskog računa na račun izdavatelja računa automatski i pravovremeno.

SEPA je inicijativa Europske Unije s ciljem uspostavljanja jedinstvenoga sustava plaćanja u kojem pravne i fizičke osobe mogu vršiti i primati plaćanja pod istim uvjetima i s istim pravima i obvezama.

HPB od 2017. godine pruža uslugu izvršavanja SEPA izravnih terećenja prema izdavateljima računa koji su se prilagodili SEPA pravilima za izravna terećenja u kunama.

Za što mogu koristiti izravno terećenje odnosno SEPA izravno terećenje?

 • Za plaćanja izdavateljima računa s kojima Banka ili vlasnik transakcijskog računa ima ugovorenu poslovnu suradnju
Izvršavanje po SEPA shemi
 • Popis subjekata koji koriste SEPA shemu
  • A1 Hrvatska d.o.o.
  • Adriatic Slovenica d.d.
  • Generali Osiguranje d.d.
  • Grawe Hrvatska d.d.
  • HEP Opskrba d.o.o.
  • Hrvatska radiotelevizija
  • Hrvatski telekom d.d.
  • Sava osiguranje d.d.
  • Tele 2 d.o.o.
  • Triglav osiguranje d.d.
  • UNIKOM d.o.o.

Što je potrebno za ugovaranje izravnog terećenja odnosno SEPA izravnog terećenja?

 • Potrebno je biti vlasnik transakcijskog računa
 • Predočiti važeći identifikacijski dokument
 • Predočiti bankovnu karticu računa s kojeg će se vršiti plaćanje
 • Priložiti račun za koji se ugovara izravno terećenje
 • Popuniti i predati obrazac Suglasnost za izvršenje platnih transakcija izravnim terećenjem u Banci ili kod primatelja plaćanja
 • Popuniti i predati obrazac SEPA Suglasnost za Osnovno izravno terećenje računa za uslugu SEPA izravnog terećenja primatelju plaćanja ili u Banci ako primatelj plaćanja i Banka tako ugovore

Koje su prednosti podmirivanja računa izravnim terećenjem odnosno SEPA izravnim terećenjem?

 • Ne morate voditi brigu o redovitom izvršenju obveza plaćanja – ona se vrše automatski prema dogovorenim uvjetima
 • Niže naknade u odnosu na gotovinsko plaćanje
 • Od Banke dobivate obavijest o uspješno provedenom plaćanju
 • Uslugu možete opozvati u bilo kojem trenutku
   

Izravno terećenje i SEPA izravno terećenje u brojkama

 • Ugovaranje izravnog i SEPA izravnog terećenja iznosi 0 kuna
 • Izvršenje izravnog terećenja u korist izdavatelja računa s kojima Banka ima zaključen ugovor o izvršavanju izravnih terećenja iznosi 0 kuna
 • Izvršenje SEPA izravnog terećenja u korist izdavatelja računa iznosi 2,50 kuna po nalogu

Usporedba postojeće usluge izravnog terećenja i SEPA izravnog terećenja

Izravno terećenje / ovlašteno povlačenje


Ugovorni odnos između primatelja plaćanja i banke
Primatelji plaćanja ugovaraju uslugu izravno terećenje sa svakom bankom bilateralno te dogovaraju tehnički standard razmjene podataka.

Mjesto na kojem platitelji daju Suglasnost primatelju plaćanja za terećenje računa
Usluga izravno terećenje je usluga koju banke pružaju primateljima plaćanja i platiteljima. Platitelj u pravilu Suglasnost za terećenje računa predaje u svojoj banci, a može ju predati i kod primatelja plaćanja ako je to primatelj plaćanja ugovorio s bankom (primatelj plaćanja zaprima Suglasnosti za terećenje računa platitelja u ime i za račun banke – primatelj je prodajno mjesto banke). Izmjene i opoziv Suglasnosti platitelji mogu raditi isključivo u banci.

Informacije koje primatelj plaćanja daje platitelju prije izvršenja naloga izravnog terećenja
U usluzi izravno terećenje nema jednoznačno definiranog postupanja kojeg se primatelji moraju pridržavati.

Obveza povrata plaćenog iznosa platitelju na njegov zahtjev
Prema Zakonu o platnom prometu platitelj u postojećoj usluzi izravno terećenje ima pravo na povrat autoriziranih i neautoriziranih platnih transakcija. Pravila povrata nisu standardizirana.

Ugovaranje specifičnih uvjeta (zabrana, crne i bijele liste)
Nema ugovaranja specifičnih uvjeta.

Tehnički uvjeti realizacije usluge
Formati datoteka kojima se provodi razmjena podataka o izravnim terećenjima nisu standardizirani.

Naknada
Prema ugovoru s primateljem plaćanja ili prema Tarifi banke.

Rokovi
Izvršavaju se dok primatelj ne započne koristiti uslugu SEPA izravno terećenje ili do krajnjeg roka prema Nacionalnom planu migracije na SEPA.

SEPA izravno terećenje


Ugovorni odnos između primatelja plaćanja i banke
Primateljima plaćanja je dovoljna jedna banka preko koje će zadavati SEPA izravna terećenja, a ona putem NKS-a distribuira SEPA izravna terećenja prema drugim bankama u kojima platitelji imaju otvorene račune. Izvršenje SEPA izravnih terećenja  je moguće ako platitelj ima otvoren račun u banci koja je pristupila SDD shemi.

Mjesto na kojem platitelji daju Suglasnost primatelju plaćanja za terećenje računa
SEPA izravno terećenja je usluga koju primatelj plaćanja pruža platiteljima. Platitelj Suglasnost za terećenje računa daje primatelju plaćanja, a u banci samo ako primatelj plaćanja i banka tako ugovore (banka zaprima Suglasnost za terećenje računa platitelja u ime i za račun primatelja – banka je prodajno mjesto primatelja). Izmjene i opoziv Suglasnosti rade se kod primatelja plaćanja ili u banci ako banka radi u ime i za račun primatelja.

Informacije koje primatelj plaćanja daje platitelju prije izvršenja naloga izravnog terećenja
SEPA standard propisuje da je primatelj plaćanja obavezan obavijestiti platitelja 14 dana prije svakog terećenja o datumu, iznosu te identifikatoru primatelja i identifikatoru suglasnosti (prenotifikacija). Primatelj plaćanja može s platiteljima dogovoriti i kraći rok za slanje ove obavijesti.

Obveza povrata plaćenog iznosa platitelju na njegov zahtjev
Pravila povrata su standardizirana. SEPA pravila propisuju pravo platitelja potrošača na bezuvjetni povrat svakog plaćenog iznosa u roku od 8 tjedana od datuma terećenja računa te pravo povrata u roku od 13 mjeseci za neautoriziranu platnu transakciju (Refund).

Ugovaranje specifičnih uvjeta (zabrana, crne i bijele liste)
Potrošač može ugovoriti u svojoj banci zabranu usluge ili definirati crnu/bijelu listu primatelja ili druge posebne uvjete provođenja.

Tehnički uvjeti realizacije usluge
Na razini bankovne zajednice dogovoreni su standardi i pravila sukladno ISO 20022 XML (SEPA format).

Naknada
Prema Tarifi banke.

Rokovi
Od trenutka kada primatelj započne koristiti uslugu SEPA izravnog terećenja.