eBankarstvo

Dječji račun Kockica

DJEČJI RAČUN KOCKICA je transakcijski račun u kunama namijenjen djeci do 18 godina starosti.
Banka od 08. ožujka 2021. godine ne otvara Dječje račune odnosno ne sklapa nove Ugovore.
Dječji račun Kockica

Dječji račun u brojkama

  • Kamatna stopa 0.1%
  • Zakonski zastupnik mjesečno može isplatiti s dječjeg računa i do 10.000 kuna, a vlasnik računa (dijete) do 900 kuna.
  • Uvjete dječjeg transakcijskog računa saznajte ovdje.
  • Kamatne stope saznajte ovdje.

Raspolaganje sredstvima na Dječjem računu

  • sredstvima na Dječjem računu moguće je raspolagati uz bankovnu karticu na bankomatima Banke te u poslovnoj mreži Banke i uredima Hrvatske pošte
  • Zakonski zastupnik/skrbnik raspolaže sredstvima na Dječjem računu uz predočenje identifikacijskog dokumenta sukladno odredbama važećeg Obiteljskog zakona