eBankarstvo

Dječji račun Kockica

DJEČJI RAČUN KOCKICA je transakcijski račun u domaćoj valuti.
Banka od 08. ožujka 2021. godine ne otvara Dječje račune Kockica odnosno ne sklapa nove Ugovore.
Dječji račun Kockica

Dječji račun u brojkama

  • Kamatna stopa 0,10%
  • Zakonski zastupnik mjesečno može isplatiti s dječjeg računa i do 1.327,23 eura, a vlasnik računa (dijete) do 119,45 eura.
  • Uvjete dječjeg transakcijskog računa saznajte ovdje.
  • Kamatne stope saznajte ovdje.

Raspolaganje sredstvima na Dječjem računu

  • sredstvima na Dječjem računu moguće je raspolagati uz bankovnu karticu na bankomatima Banke te u poslovnoj mreži Banke i uredima Hrvatske pošte
  • Zakonski zastupnik/skrbnik raspolaže sredstvima na Dječjem računu uz predočenje identifikacijskog dokumenta sukladno odredbama važećeg Obiteljskog zakona