eBankarstvo

Održivo poslovanje

Naša orijentiranost na dugoročni poslovni uspjeh neodvojiva je od odgovornosti prema društvu i zajednici u kojoj poslujemo, prema očuvanju okoliša te prema našim zaposlenicima, klijentima i dioničarima.
U svom poslovanju HPB je posvećena stvaranju održivih vrijednosti za sve svoje dionike, uz nastojanje da svojim inicijativama i projektima ostavlja trag koji društvo čini boljim i naprednijim, a okoliš zdravijim. 

Naš plan za bolju budućnost
 

Strategija održivosti

Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje jedna je od strateških odrednica HPB-a te na samom vrhu prioriteta. 

HPB je posvećena integraciji okolišnih, društvenih i upravljačkih čimbenika (ESG) u svoje poslovne segmente i aktivnosti slijedeći načela održivosti:
 

 • Stvarati dugoročnu vrijednost za sve dionike: poboljšavati vlastitu učinkovitost, podržavati napredak gospodarstva i doprinositi dobrobiti društva i okoliša 
 • Osigurati poštovanje ljudskih prava, raznolikosti, uključivosti i pravednosti, stvarati poticajno radno okruženje u kojem svi zaposlenici mogu ostvariti svoj potencijal
 • Nastojati smanjiti negativan utjecaj na okoliš: poboljšavati prakse upravljanja okolišnim i klimatskim rizicima, povećati učinkovitost korištenja materijala, energije i vode te gospodarenje otpadom, poticati kružnu ekonomiju i financiranje okolišno prihvatljivih djelatnosti  
 • Odgovorno financiranje i učinkovito upravljanje ESG rizicima: olakšati transformaciju poslovanja klijenta na održivi model kroz financijska rješenja, suradnje, postavljanje standarda odgovornog financiranja
 • Pridržavati se regulatornih i zakonskih obveza vezanih uz ESG tematiku
 • Slijediti etički poslovni pristup i najbolje prakse korporativnog upravljanja: uključujući etičke prakse u prodaji i marketingu, informacijskoj sigurnosti i zaštiti osobnih podataka te suzbijanju korupcije
 • Težiti potpunoj transparentnosti: objavljivati točne, pravovremene i pouzdane informacije o svojim utjecajima na okoliš i društvo, pripremati izvješća o održivosti na temelju međunarodnih standarda
 
Svoje poslovanje HPB temelji na 17 Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDG). Iako podupire svih 17 globalnih ciljeva, uzevši u obzir svoj oblik poslovanja, Banka prepoznaje svoj najveći utjecaj u sljedećim segmentima: 

Cilj 3. Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice
Cilj 8. Promicati kontinuiran, uključiv i održiv gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitna djelovanja u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica

 • Naš pristup očuvanju okoliša
 • Naš pristup očuvanju okoliša
 • U svojem poslovanju HPB promiče ideju zaštite okoliša, povećanja ekološke osviještenosti i odgovornog ponašanja te racionalnog gospodarenja otpadom
 • Doprinos društvu i zajednici
 • Doprinos društvu i zajednici
 • Odgovarajući na potrebe društva i zajednice u kojoj posluje, HPB nastoji pozitivno utjecati na lokalnoj i globalnoj razini stvarajući uvjete za bolji život u Hrvatskoj
 • Briga o zaposlenicima
 • Briga o zaposlenicima
 • HPB je posvećena stvaranju ugodnog i poticajnog radnog okruženja, ulaganju u razvoj i edukaciju svojih zaposlenika te brizi o njihovim pravima, ravnopravnim odnosima, uključivosti, sigurnosti i zaštiti
 • Održivo ulaganje i financiranje
 • Održivo ulaganje i financiranje
 • Integracijom načela održivosti u donošenje odluka o investicijskom ulaganju i financiranju, HPB stvara dugoročno pozitivne učinke na društvo i okoliš.
 • Transparentno korporativno upravljanje
 • Transparentno korporativno upravljanje
 • HPB slijedi etički poslovni pristup i primjenjuje najbolje prakse korporativnog upravljanja uz kontinuirano regulatorno usklađenje svojih poslovnih aktivnosti i procesa
 • Izvještaji o održivosti
 • Izvještaji o održivosti
 • U svojim nefinancijskim izvještajima HPB teži holističkom pristupu, od razmatranja okoliša i klimatskih promjena do društvenih pitanja i brige o zaposlenicima te strukture poslovanja i upravljanja.
 • ESG vodič
 • ESG vodič
 • Saznajte što nam sve donosi ESG regulativa, koja su očekivanja od klijenata i banaka te kako se prilagoditi.