eBankarstvo

Naš pristup očuvanju okoliša

U svojem poslovanju HPB promiče ideju zaštite okoliša, povećanja ekološke osviještenosti i odgovornog ponašanja te racionalnog gospodarenja otpadom
Naš pristup očuvanju okoliša
Okolišna održivost i stvaranje zdrave okoline odgovornost je svih nas. Zaštiti prirodu, sačuvati resurse i energiju, poboljšati ekološki sustav za buduće generacije ciljevi su HPB-ovih inicijativa kojima se potiče okolišna održivost. Isti način razmišljanja i ekološki odgovorno ponašanje HPB promiče kod svojih zaposlenika, klijenata, poslovnih partnera i drugih dionika.  
Zasadi s HPB-om
Zasadi s HPB-om
Veliki zajednički projekt HPB-a i Hrvatskih šuma pokrenut je s ciljem podizanja svjesnosti o važnosti šuma i njihova očuvanja te poticanja na veću brigu o okolišu. Ovo je jedna od društveno odgovornih inicijativa kojom je HPB obilježila 30 godina svog poslovanja, zajedno s klijentima i zajednicom u kojoj posluje. Projekt se odvijao kroz dvije faze – prikupljanja donacija za kupnju sadnica šumskih drveća te njihove sadnje diljem Hrvatske od strane HPB volontera uz stručnu podršku Hrvatskih šuma.
Zeleni ured
HPB je 2012. u svoje poslovanje uvela Zeleni ured s ciljem racionalnog gospodarenja energijom i otpadom te poticanja ekološki odgovornog ponašanja kod svojih zaposlenika, poslovnih partnera i zajednice u kojoj posluje. U aktivnostima Zelenog ureda važno mjesto pripada edukaciji zaposlenika s ciljem smanjivanja negativnog utjecaja na okoliš te povećanja efikasnosti korištenja resursa u svakodnevnom uredskom poslovanju. Od uvođenja Zelenog ureda broj ispisanih stranica je u stalnom padu što nam daje poticaj da štedimo i dalje. Izvanredne okolnosti života i poslovanja u kojima smo se našli 2020. godine bile su dodatni poticaj da se mnoge poslovne aktivnosti digitaliziraju što je imalo velik utjecaj na potrošnju papira i uštedu energenata. „Novonormalni" uvjeti, ali i odgovorno ponašanje zaposlenika Banke smanjili su negativan utjecaj na okoliš na rekordno nisku razinu, što dokazuju rezultati mjerenja potrošnje papira i energenata koje HPB kontinuirano provodi jednom godišnje.
Zeleni ured
Moja zelena odluka
Moja zelena odluka
S ciljem dodatnog doprinosa zaštiti okoliša, 2021. godine povodom Dana naše planete pokrenuta je interna inicijativa Moja zelena odluka s ciljem da zaposlenici Banke na individualnoj razini osvijeste važnost odgovornog gospodarenja otpadom, na radnom mjestu i izvan njega. Prve aktivnosti ove inicijative bile su usmjerene na smanjenje potrošnje plastike i korištenje održivih materijala te racionalno korištenje energenata i papira.