eBankarstvo

Izvještaji o održivosti

U svojim nefinancijskim izvještajima HPB teži holističkom pristupu, od razmatranja okoliša i klimatskih promjena do društvenih pitanja i brige o zaposlenicima te strukture poslovanja i upravljanja.
Izvještaji o održivosti

Svjesna da se uspjeh ne mjeri samo financijskim rezultatima, HPB kontinuirano unaprjeđuje svoje poslovne prakse i društvenu ulogu doprinoseći stvaranju preduvjeta za održivi razvoj. O svojim korporativnim vrijednostima, društvenoj odgovornosti i održivom poslovanju, HPB redovito izvještava u godišnjim nefinancijskim izvještajima. 
 
HPB Izvještaj o održivosti za 2022.


HPB se zalaže za transparentno i odgovorno poslovanje te svake godine razvija i poboljšava praksu izvješćivanja, prateći promjene i regulatorne smjernice. Svi  izvještaji pružaju transparentan pregled učinka i napretka HPB Grupe u održivom poslovanju i društvenoj odgovornosti.

HPB je članica i potpisnica Global Compact inicijative, najveće svjetske inicijative za održivi razvoj i korporativnu održivost te u sklopu ove suradnje redovito izvještava o ostvarenom napretku na području ljudskih prava, uvjeta rada, ekoloških standarda i antikorupcijskih načela.