eBankarstvo

Osnovne informacije

Naša povijest
Naša povijest
Hrvatska poštanska banka osnovana je u listopadu 1991. godine u vlasništvu Hrvatske pošte. U 30 godina poslovanja mijenjala je vlasničku strukturu, uvijek u okvirima državnog vlasništva te je ostala jedina banka u hrvatskom vlasništvu s tržišnim udjelom većim od 1 posto.

Banku su 2015. dokapitalizirali pretežno privatni dioničari.

Tijekom 2019. godine HPB je pripojila Jadransku banku i HPB-Stambenu štedionicu, a 2023. Novu hrvatsku banku, nekadašnji Sberbank, koji je preuzela 2022.

Pripajanjem Nove hrvatske banke, HPB nastavlja razvoj i izgradnju snažne i moderne banke. 
HPB danas
HPB danas
HPB trenutno ima 590 000 klijenata, imovinu 6,8 milijardi eura te kapital od 558 milijuna eura. Banka je 77 posto direktno ili indirektno u vlasništvu Republike Hrvatske.

Tržišno orijentirana Hrvatska poštanska banka omogućuje kvalitetan i cjelovit financijski servis građanima, državnoj upravi te hrvatskim gospodarstvenicima, osobito malim i srednjim poduzetnicima.

Osnovni podaci

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Jurišićeva ulica 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: 0800 472 472 (kontakt centar) ili 072 472 472 (govorni automat)
Telefon za pozive iz inozemstva: 00 385 1 489 03 65
E-mail: hpb@hpb.hr

MB: 3777928
OIB: 87939104217
SWIFT: HPBZHR2X
IBAN: HR46 2390 0011 0700 0002 9
FATCA GIIN: 3RLY6U.00000.LE.191
FATCA W-8BEN-E: W-8BEN-E HPB d.d.

Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080010698

Temeljni kapital 161.970.000,00 EUR podijeljen na 2.024.625 redovnih dionica svaka u nominalnom iznosu 80,00 EUR te je uplaćen u cijelosti.

Organizacijska struktura

Vlasnička struktura

Imatelji dionica Stanje Udjel u temeljnom kapitalu (%)
Republika Hrvatska 909.035 44,8989
HP-Hrvatska pošta d.d. 241.610 11,9336
Hrvatska agencija za osiguranje depozita 181.818 8,9803
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 177.311 8,7577
Erste & Steiermarkische bank d.d./
PBZ CO OMF - kategorija B
121.522 6,0022
HPB d.d. - vlastite trezorske dionice 49 0,0024
Ostali dioničari
(svaki ispod 5% udjela u temeljnom kapitalu)
393.280 19,4248
Ukupno dionica 2.024.625 100%

Pregled prvih 10 računa s najvećom količinom vrijednosnog papira HPB d.d./ redovna dionica HPB-R-A