eBankarstvo

Osnovne informacije

Naša povijest
Naša povijest
Hrvatska poštanska banka osnovana je u listopadu 1991. godine u vlasništvu Hrvatske pošte. U 30 godina poslovanja mijenjala je vlasničku strukturu, uvijek u okvirima državnog vlasništva, imala je uspone i padove i s vremenom ostala jedina banka u hrvatskom vlasništvu s tržišnim udjelom većim od 1 posto.

Banku su 2015. dokapitalizirali pretežno privatni dioničari. Paralelno je provedena reorganizacija koja je rezultirala s dvije najprofitabilnije godine od osnivanja Banke, snažnim rastom tržišnih udjela i nekoliko nagrada iz područja digitalnog bankarstva.

Tijekom 2019. godine Hrvatska poštanska banka pripojila je Jadransku banku i HPB-Stambenu štedionicu te je 2022. preuzela Sberbank d.d. 
HPB danas
HPB danas
HPB trenutno ima 513 000 klijenata, imovinu 4,42 milijarde eura te kapital od 312,83 milijuna eura. Banka je 77 posto direktno ili indirektno u vlasništvu Republike Hrvatske.

Tržišno orijentirana Hrvatska poštanska banka omogućuje kvalitetan i cjelovit financijski servis građanima, državnoj upravi te hrvatskim gospodarstvenicima, osobito malim i srednjim poduzetnicima.

Osnovni podaci

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Jurišićeva ulica 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: 0800 472 472 (kontakt centar) ili 072 472 472 (govorni automat)
Telefon za pozive iz inozemstva: 00 385 1 489 03 65
E-mail: hpb@hpb.hr

MB: 3777928
OIB: 87939104217
SWIFT: HPBZHR2X
IBAN: HR46 2390 0011 0700 0002 9
FATCA GIIN: 3RLY6U.00000.LE.191
FATCA W-8BEN-E: W-8BEN-E HPB d.d.

Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080010698

Temeljni kapital 1.214.775.000,00 kuna (161.228.349,59 eura preračunato po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna) podijeljen na 2.024.625 redovnih dionica u nominalnom iznosu 600,00 kuna (79,63 eura preračunato po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna) te je uplaćen u cijelosti.

Organizacijska struktura

Vlasnička struktura

Imatelji dionica Stanje Udjel u temeljnom kapitalu (%)
Republika Hrvatska 909.035 44,8989
HP-Hrvatska pošta d.d. 241.610 11,9336
Hrvatska agencija za osiguranje depozita 181.818 8,9803
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 177.311 8,7577
Erste & Steiermarkische bank d.d./
PBZ CO OMF - kategorija B
120.093 5,9316
Ostali dioničari
(svaki ispod 5% udjela u temeljnom kapitalu)
394.758 19,4978
Ukupno dionica 2.024.625 100%

Pregled prvih 10 računa s najvećom količinom vrijednosnog papira HPB d.d./ redovna dionica HPB-R-A