eBankarstvo
Kako početi trgovati?

Prije početka trgovanja potrebno je sklopiti ugovor o brokerskom poslovanju što možete obaviti u svakoj Vama najbližoj poslovnici HPB-a, a u tu svrhu Banci prilažete sljedeće dokumente:
 

Fizičke osobe

  1. preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice
  2. presliku važećeg tekućeg, štednog računa ili presliku ugovora o kunskom nerezidentnom računu, na ime klijenta
  3. broj OIB-a i računa investitora u SKDD-u ili skrbničkog računa za namiru

Pravne osobe

  1. presliku izvoda iz sudskog registra ne stariju od 30 dana – za strane pravne osobe izvod mora biti u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku
  2. presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD
  3. presliku potpisnog kartona temeljem kojeg je otvoren račun ili presliku ugovora o žiro-računu
  4. preslika osobnih iskaznica ili putovnica osoba ovlaštenih za zastupanje društva
  5. broj računa investitora u SKDD-u ili skrbničkog računa za namiru