eBankarstvo

CRO Visa kartica

Ostvarite dodatne pogodnosti korištenjem turističke kartice prilikom plaćanja na određenim lokacijama.
CRO Visa kartica
Svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj može isplatiti naknadu na CRO karticu koja se sastoji od neoporezivog dijela do visine propisanog iznosa.

Za što mogu koristiti CRO Visa karticu?

Jednostavno i brzo plaćanje usluga definiranih Javnim pozivom Ministarstva turizma isključivo u Republici Hrvatskoj na sljedećim prodajnim mjestima:
 
 • hoteli, moteli, rezorti, kampovi i parkovi za smještaj prikolica, odmarališta, sportski i rekreacijski kampovi
 • objekti seoskog turizma, restorani, kafići, catering
 • usluge putničkih agencija i organizatora putovanja
 • usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
   

Kako do CRO Visa kartice?

 • Zatražite otvaranje transakcijskog računa za posebne namjene uz koji je vezana CRO Visa kartica u bilo kojoj poslovnici HPB-a.
 • Ako niste klijent Banke, potrebno je ispuniti Upitnik za provedbu dubinske analize i priložiti osobni identifikacijski dokument (obostrana kopija osobne iskaznice ili putovnice).
 • Temeljem potpisanog Ugovora o transakcijskom računu za posebne namjene, informirajte svog poslodavca u RH o broju računa na koji vam isplaćuje sredstva.
 • CRO Visa kartica bit će vam distribuirana aktivna na vašu adresu preporučenom pošiljkom. Potvrdite aktivaciju prvom transakcijom na POS terminalu uz autorizaciju dobivenim PIN-om.
 • PIN će vam također biti distribuiran na vašu adresu s vremenskim odmakom od distribucije kartice, u skladu sa sigurnosnim standardima na isti način kao i za sve platne kartice HPB-a.

Tko može zatražiti CRO Visa karticu?

Sve zaposlene osobe u Republici Hrvatskoj čiji se poslodavci odluče za isplatu naknade namijenjene odmoru svojim djelatnicima preko CRO Visa kartice.
Karakteristike
 • Karakteristike CRO Visa kartice?
  • Debitna beskontaktna kartica vezana uz transakcijski račun za posebne namjene
  • Kartica se može koristiti isključivo za plaćanje na fizičkim prodajnim mjestima definiranih Javnim pozivom Ministarstva turizma
  • Nije moguća kupovina putem interneta kao ni podizanje i polaganje gotovog novca
  • CRO Visa kartica je neprenosiva, s rokom valjanosti od 4 godine
  • Transakcije iznad 40 EUR autoriziraju se PIN-om u svrhu autentifikacije klijenta
  • Upit u stanje računa i promjenu PIN-a može se napraviti besplatno na bankomatima HPB-a
  • Korisnik može koristiti karticu do visine raspoloživih sredstava na transakcijskom računu vezanom uz karticu
  • Naknada za izdavanje CRO Visa kartice iznosi 6,64 EUR te će se obračunati automatizmom zadnji radni dan u mjesecu
 • Karakteristike transakcijskog računa CRO Visa kartice?
  • Banka ne odobrava prekoračenje po transakcijskom računu i ne naplaćuje naknadu za vođenje računa
  • Sredstva na račun CRO kartice se mogu nadoplatiti isključivo na slijedeće načine:
   • bezgotovinskim prijenosom u zemlji sa transakcijskog računa poslodavca
   • bezgotovinskim prijenosom u zemlji sa računa korisnika ili treće osobe
  • Polaganje ili podizanje gotovog novca po transakcijskom računu uz koji je vezana CRO Visa kartica nije moguće
  • Sredstava po transakcijskom računu nisu izuzeta iz ovrhe i na njih se ne obračunava kamata
  • Klijent ne može dati punomoć drugoj osobi za raspolaganje sredstvima na računu
  • Ukoliko korisnik ne želi više koristiti CRO karticu sva preostala sredstva na računu CRO kartice može isključivo iskoristiti za plaćanje predviđenih usluga prije zatvaranja računa
  • Banka će jednom mjesečno klijentu dostaviti Izvod o promjenama i stanju na računu te jednom godišnje o obračunatim naknadama po računu, kao i za ostale transakcijske račune