Ponuda za izvoznike - HPB - Hrvatska poštanska banka

Ponuda za izvoznike

Vrsta kredita

  • Dugoročni namjenski kredit u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR
  • Dugoročni namjenski kredit u eurima
  • Dugoročni namjenski kredit u kunama

Namjena kredita

Sredstva kredita mogu se koristiti za kupnju osnovnih sredstava.

Korisnik kredita

Korisnik kredita može biti svako trgovačko društvo koje ostvaruje minimalno 20% prihoda od izvoza svojih proizvoda i usluga (izravno ili putem posrednika).

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA
Ovisno o kreditnoj sposobnost korisnika kredita
Rok otplate kredita Do 10 godina uključujući poček
Kamatna stopa
  • 4,75% godišnja, promjenjiva.
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva
  • Za obradu zahtjeva: 0,95% na iznos odobrenog kredita, min. 500,00kn, jednokratno, naplaćuje se prvi prvom korištenju kredita iz sredstava odobrenog kredita
  • Za rezervaciju sredstava: 0,10% na iznos neiskorištenog kredita, min. 1.000,00 kn, tromjesečno
  • Za prijevremeni povrat kredita: 1,50% na iznos prijevremeno vraćene glavnice kredita, ako je povrat izvršen 30 i više dana prije dospijeća, min. 500,00 kn
Poček Do 24 mjeseca, poček je uključen u rok otplate kredita. Za vrijeme počeka Banka obračunava i naplaćuje kamate i naknade propisane ovim Uvjetima.

 

Sve dodatne informacije o Kreditima za izvoznike za poslovne subjekte možete saznati u poslovnicama i podružnicama HPB-a, putem besplatnog broja telefona HPB Kontakt centra 0800 472 472 te na e-mail adresi: hpb@hpb.hr

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: