Krediti u suradnji s Udruženjem obrtnika grada Zagreba

Krediti u suradnji s Udruženjem obrtnika grada Zagreba

Hrvatska poštanska banka dioničko društvo i Udruženje obrtnika grada Zagreba potpisali su ugovor o poslovnoj suradnji u kreditiranju članova Udruženja obrtnika grada Zagreba temeljem kojeg HPB d.d. obrtnicima članovima Udruženja obrtnika grada Zagreba omogućava povoljne kredite uz fiksnu kamatnu stopu od 3,00 %. Riječ je o kreditnoj liniji namijenjenoj financiranju obrtnih i trajnih obrtnih sredstava, maksimalnog iznosa do 40 tisuća kuna uz otplatu do dvije godine.

Korisnici kredita:

Članovi Udruženja obrtnika grada Zagreba koji zadovoljavaju uvjete kreditne sposobnosti sukladno internim aktima Banke, te za koje je Udruženje obrtnika dostavilo potvrdu da nemaju nepodmirenih obveza po osnovi obrtničkog komorskog doprinosa.

Namjena i uvjeti kreditiranja:

Namjena kredita:

  • Kratkoročni krediti za obrtna sredstva
  • Dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva

Visina kredita: do 40.000,00 kn

Rok korištenja: do 3 mjeseca

Rok otplate kredita:

  • Za kratkoročne kredite: do 12 mjeseci.
  • Za dugoročne kredite: do 2 godine.

Kamatna stopa:

Redovna kamatna stopa za kredite u kunama:

3,00% godišnje, fiksna

Naknada:

  • Za obradu zahtjeva: 200,00 kn, jednokratno, prije korištenja kredita
  • Bez naknade za rezervaciju sredstava
  • Za prijevremeni povrat kredita: 1,00% na iznos prijevremeno vraćene glavnice kredita, ako je povrat izvršen 30 i više dana prije dospijeća, min. 500,00 kn, osim u slučaju prijevremene otplate iz vlastitih sredstava Korisnika kredita (bez naknade)

Instrumenti osiguranja:

Kredite je moguće odobriti uz:

  • Zadužnicu/bjanko zadužnicu Korisnika kredita i
  • Posebno založno pravo na depozitu Udruženja obrtnika grada Zagreba u omjeru 1:1,05 (iznos kredita: oročeni depozit).

Ukoliko se procijeni potrebnim, Banka može tražiti i dodatne instrumente osiguranja.

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: