Limit po karticama - Poslovni subjekti - HPB

Limit po karticama

Hrvatska poštanska banka iz sigurnosnih razloga određuje za svaku pojedinu karticu dnevne limite potrošnje (za debitne kartice i četverodnevne limite) te limite broja transakcija. Ovi limiti mogu se mijenjati na zahtjev poslovnog subjekta, u skladu s potrebama i navikama korištenja kartica.

Limiti u poslovanju s VISA Business Electron debitnom karticom:

Dnevni limit
Podizanje gotovine 8 transakcija 6.000,00 kn
Plaćanje 10 transakcija 16.000,00 kn
Četverodnevni limit
Podizanje gotovine 56 transakcija 50.000,00 kn
Plaćanje 70 transakcija 100.000,00 kn

Limiti u poslovanju s VISA Business Charge i VISA Bonus Plus kreditnom karticom:

Dnevni limit potrošnje30-dnevni limit broja transakcija
Podizanje gotovine
Plaćanje
 
Iznos Broj transakcija Iznos Broj transakcija Podizanje gotovine Plaćanje
2.000,00 kn 7 20.000,00 kn 10 21 30

Limiti u poslovanju s VISA Prepaid Business karticom:

Maksimalni iznos pojedinačne uplate na karticu 50.000,00 kn
Dnevni limit
Podizanje gotovine 8 transakcija 5.000,00 kn
Plaćanje 10 transakcija 10.000,00 kn
Četverodnevni limit
Podizanje gotovine 56 transakcija 8.000,00 kn
Plaćanje 70 transakcija 15.000,00 kn

Ugovorite sastanak (poslovni subjekti)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Naziv tvrtke / obrta: *
Kontakt osoba: *
Zelim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Detalji upita: