Kartice - HPB - Hrvatska poštanska banka

Kartice

Klijentima HPB-a nudimo različite vrste debitnih i kreditnih kartica koje omogućuju brz pristup do vlastitog novca te jednostavno i praktično upravljanje troškovima. Sve kartice koriste najsuvremeniju čip tehnologiju i međunarodno su priznate, a svojim korisnicima predstavljaju pouzdan financijski oslonac u svakoj situaciji.

VISA Prepaid

VISA Prepaid kartica s nadoplatom

Zbog neograničenih nadoplata sredstava, nemogućnosti minusa na računu i prihvaćenosti u cijelom svijetu VISA Prepaid kartica idealno je rješenje za potpunu kontrolu troškova, internetsku kupovinu te bezbrižno putovanje.

VISA Bonus plus

Kreditna kartica za poslovne subjekte

VISA Bonus plus je kartica koja vraća novac! Osim klasičnih karakteristika revolving kredita, ova kartica omogućuje povrat određenog postotka potrošenog iznosa, a postotak povrata ovisi o iznosu potrošnje.

VISA Business

Kartica s odgodom plaćanja za poslovne subjekte

VISA Business nudi beskamatnu odgodu plaćanja troškova te njihovu potpunu kontrolu. Zbog jednostavnog plaćanja u zemlji i svijetu, ova je kartica idealno i praktično rješenje za službena putovanja.

VISA Business electron

Debitna kartica za poslovne subjekte

Uz VISA Business electron raspolažite novcem na transakcijskom računu 24 sata dnevno u zemlji i inozemstvu, uz visok stupanj sigurnosti i zaštite. Učinjene transakcije vaš će račun teretiti odmah, bez odgode.