Uprava i Nadzorni odbor - HPB - Hrvatska poštanska banka

Uprava i Nadzorni odbor

Uprava

Tomislav Vuić, predsjednik Uprave

 

  • predsjednik Uprave Banke od 2014. godine
  • zadužen je i nadležan za zastupanje Banke u odnosima s dioničarima, Nadzornim odborom, organima vlasti i javnošću, strateško upravljanje Bankom, vođenje sjednica Uprave Banke, nadzor i upravljanje organizacijskim jedinicama: Ured za usklađenost i podršku Upravi, Ured za upravljanje ljudskim resursom, Ured za marketing, Ured za korporativne komunikacije, Sektor poslovanja s gospodarstvom, Sektor poslovanja sa stanovništvom, Sektor izravnog bankarstva, Sektor financijskih tržišta i Ured za pravne poslove.

Diplomirao je 1989. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a pravosudni ispit položio 1992. Prvo radno iskustvo stekao je na Općinskom sudu 1989. godine, a 1990. karijeru nastavlja u odvjetništvu. Kao odvjetnik sa specijalizacijom u općem trgovačkom pravu, zastupanju u ovršnim, parničnim i stečajnim postupcima, poslovima vezanim uz restrukturiranje i naplatu te druga pitanja vezana uz bankarstvo i financijsku industriju sudjeluje u osnivanju i radu odvjetničkog društva „Žurić & partneri“ do 1996.

Poslovnu karijeru u bankarstvu započeo je 1996. u Trgovačkoj banci gdje je od 1997. do 2000. godine bio na funkciji predsjednika Uprave. Od 2000. do 2014. godine zaposlen je u Erste & Steiermärkische Bank d.d. Dvanaest godina bio je zamjenik predsjednika Uprave odgovoran za sektor građanstva, pravne poslove, upravljanje distributivnim kanalima, marketing i komunikacije, a dvaput po godinu dana predsjednik Uprave.

Od 2010. do 2014. bio je predsjednik Udruženja banaka Hrvatske gospodarske Komore.

Odlukom Nadzornog odbora HPB-a od 24. srpnja 2014. godine imenovan je predsjednikom Uprave Hrvatske poštanske banke, a funkciju preuzima po odobrenju Hrvatske narodne banke 10. rujna 2014. godine. Tijekom poslovne karijere stručno znanje usavršavao je u sklopu Programa razvoja za Top 22 menadžera Erste Grupe (TED -Top Executive Development).


Mladen Mrvelj, član Uprave

  • član Uprave Banke od 2014. godine
  • zadužen je i nadležan za nadzor i upravljanje organizacijskim jedinicama: Ured za organizaciju i upravljanje projektima, Ured za nabavu i opće poslove, Sektor informatike i Sektor podrške poslovanju
Diplomirao je na Fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu 1991. godine. Karijeru je započeo za vrijeme studija kao programer u Master Electronisu, a nakon diplome zapošljava se kao programer u University of Federal Armed Forces u Njemačkoj do 1995.
Od 1995. do 2000. kao samostalni konzultant radi za različite tvrtke u Kanadi i Kaliforniji gdje je posebno usmjeren na arhitekturu, dizajn, razvoj i implementaciju sustava za veleprodaju prirodnog plina te aplikacija za podršku migracije klijenata, upravljanja repertoarom izdavačkih kuća itd.
IT Manager postaje 2000. u Wells Fargo Bank gdje iskustvo stječe kao voditelj novih dizajnerskih koncepata, razvoja i implementacije sustava naplate potraživanja.
Od 2007. do 2012. obnaša funkciju direktora i CIO u Erste banci u Hrvatskoj. U siječnju 2013. postaje generalni direktor InfoSec Global u Zagrebu odgovoran za uspostavljanje centra kompetencija kao jedinstvene usluge za InfoSec Global i njegove partnere.

Domagoj Karadjole, član Uprave

  • član Uprave Banke od 2014. godine
  • zadužen je i nadležan za nadzor i upravljanje organizacijskim jedinicama: Ured unutarnje revizije, Ured za upravljanje kvalitetom usluge, Ured za korporativnu sigurnost, Sektor upravljanja rizicima, Sektor upravljanja naplatom, Sektor upravljanja financijama i Ured za upravljanje aktivom i pasivom.

Diplomirao je 2001. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije i makroekonomije. Dodatno obrazovanje stekao je 2010. kroz program razvoja managera u Erste&IECD Bled School of Managment.
Zapošljava se u Erste banci Hrvatska kao Corporate Credit risk manager 2002. godine, a u razdoblju od 2003. do 2006. obnaša i funkciju internog trenera odgovornog za edukacije iz područja kreditnog rizika, procjene investicijskih projekata i analize financijskih izvještaja. Direktor direkcije Malog poduzetništva postaje 2005. gdje stječe iskustvo upravljanja prodajom, prodajnom mrežom te razvojem poslovanja za segment malog poduzetništva.
Izvršni direktor za Retail poslovanje u Erste banci Srbija postaje 2010. godine te preuzima odgovornost za segment fizičkih osoba i malog poduzetništva, upravljanje prodajom i poslovnom mrežom, razvoj poslovanja, upravljanje proizvodima, razvoj kanala prodaje, profitabilnost poslovne linije, rane naplate i dr.

Nadzorni odbor

Marijana Miličević, predsjednik Nadzornog odbora

Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika

Marijana Vuraić Kudeljan, član

Odbori Nadzornog odbora