Najava izmjene Općih uvjeta

Poštovani klijenti,
ovim putem vas obavještavamo o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za korištenje usluga izravnog bankarstva za poslovne subjekte, za izdavanje i korištenje VISA Prepaid Business kartice i za transakcijske račune poslovnih subjekata.