Naknade - HPB - Hrvatska poštanska banka

Naknade

Računi i štedni ulozi građana
RAČUNI I ŠTEDNI ULOZI GRAĐANA
Redni broj Vrsta usluge Visina usluge
1.1. OTVARANJE
1.1.1. Tekućeg računa bez naknade
1.1.2. Deviznog računa bez naknade
1.1.3. Žiro i deviznog žiro računa bez naknade
1.1.4. Dječji račun bez naknade
1.1.5. HPB Kockica poklon bon bez naknade
1.1.6. SuperSmart HPB račun bez naknade
1.1.7. Otvaranje Escrow računa* 3.000,00 kn
1.1.8. Osnovni račun  bez naknade
1.1.9. Osnovni račun za osjetljivu skupinu bez naknade
 *Escrow račun je račun za pružanje usluge posredovanja prilikom obavljanja novčanih transakcija koje su uvjetovane ispunjenjem ugovorenih uvjeta.
1.2. VOĐENJE
1.2.1. Tekućeg računa 9,00 kn mjesečno
1.2.2. Tekućeg i deviznog računa otvorenog za
prijenos sredstava s oročenog depozita
bez naknade do prvog priljeva
1.2.2.1. Tekućeg i deviznog računa za mjesec u kojem se isti zatvara bez naknade
1.2.3. Tekućeg i žiro računa za isplatu stipendija iz Fonda
za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja
bez naknade
1.2.4. Žiro i deviznog žiro računa bez naknade
1.2.5. Deviznog računa
za EUR
za USD i CHF
za AUD i CAD
za ostale valute

5,00 kn mjesečno
2,00 kn mjesečno
0,50 mjesečno
bez naknade
1.2.6. Dječji račun bez naknade
1.2.7. Tekući i devizni račun nakon smrti vlasnika bez naknade
1.2.8. HPB Kockica bez naknade
1.2.9. SuperSmart HPB račun bez naknade
1.2.10. Osnovni račun  15,00 kn mjesečno
1.2.11. Osnovni račun za osjetljivu skupinu 7,00 kn mjesečno
1.3. ZATVARANJE RAČUNA/ŠTEDNOG ULOGA/DEPOZITA na zahtjev klijenta
1.3.1. Tekućeg računa bez naknade
1.3.2. Deviznog računa  
1.3.2.1. Otkaz ugovora nakon 12 mjeseci od sklapanja bez naknade
1.3.2.2. Otkaz ugovora unutar 12 mjeseci od sklapanja 40,00 kn
1.3.3. Kunskog i deviznog žiro računa  
1.3.3.1. Zatvaranje računa nakon 12 mjeseci od otvaranja bez naknade
1.3.3.2. Zatvaranje računa unutar 12 mjeseci od otvaranja 40,00 kn
1.3.4. Kunske i devizne štedne knjižice/uloga bez naknade
1.3.5. Po rješenju o nasljeđivanju ili ugovoru o doživotnom uzdržavanju 30,00 kn
1.3.6. Prijevremeni raskid depozita ugovorenog s promjenjivom kamatnom stopom bez naknade
1.3.7.

Prijevremeni raskid depozita ugovorenog uz
fiksnu kamatnu stopu unutar roka 15 dana od dana zaključenja ugovora

bez naknade
1.3.7.1. Prijevremeni raskid depozita ugovorenog uz
fiksnu kamatnu stopu nakon proteka roka od 15
dana od dana zaključenja ugovora (naknada za
prijevremeni raskid depozita se ne naplaćuje za
depozite ugovorene s automatskim produženjem
ugovora uz uvjet da je depozit barem jednom obnovljen)
0,5% min od iznosa koji se podiže
min 100,00 kn
max 500,00 kn
1.3.8. Dječji račun bez naknade
1.3.9. HPB Kockica poklon-bon bez naknade
1.3.10. SuperSmart HPB račun bez naknade
1.3.11. Osnovni račun  bez naknade
1.3.12. Osnovni račun za osjetljivu skupinu bez naknade
OSTALE USLUGE PO RAČUNIMA/ŠTEDNIM ULOZIMA GRAĐANA
Redni broj Vrsta usluge Visina usluge
1.4.1. Izvješćivanje
1.4.1.1. Izvod po transakcijskom računu bez naknade
1.4.1.2. Ponovljeno izdavanje/slanje izvoda po računima na kućnu adresu ili faxom 5,00 kn po stranici
1.4.1.3. Ponovljeno slanje izvoda po računima na email bez naknade
1.4.1.4. Obavijest o neizvršenju/zatvaranju trajnog naloga zbog nedostatka pokrića na računu 25,00 kn
1.4.1.5. Izvodi po SuperSmart HPB računu bez naknade
1.4.1.6. Obavijest o neizvršenju naloga SEPA izravnog terećenja 25,00 kn
1.4.2. Obavijesti
1.4.2.1. Opomene bez naknade
1.4.2.2. Poziv na plaćanje prije pokretanja sudskog postupka bez naknade
1.4.2.3. Ugovaranje obročne otplate duga po tekućem računu bez naknade
1.4.2.4. Opomene po računima po kojima je ugovorena obročna otplata duga bez naknade
1.4.2.5. Izdavanje raznih potvrda po računima klijenta na zahtjev klijenta u poslovnici Banke 55,00 kn
1.4.2.6. Izdavanje i slanje raznih potvrda po računima klijenta na zahtjev klijenta, poštom na adresu 75,00 kn
1.4.2.7. Obavijest o otkazu Ugovora o tekućem računu bez naknade
1.4.2.8. Aktiviranje Izjava o zapljeni primanja i Izjava o zapljeni računa 100,00 kn
1.4.3. Blokade računa/štednih uloga
1.4.3.1. Ukidanje zabrane raspolaganja sredstvima na računu zbog neurednog poslovanja 20,00 kn
1.4.3.2. Ukidanje zabrane raspolaganja sredstvima na računu zbog neurednog poslovanja automatizam bez naknade
1.4.3.3. Otkaz ugovora o tekućem računu 100,00 kn
1.4.4. Ostale usluge po računima/štednim ulozima
1.4.4.1. Odobravanje dopuštenog prekoračenja - automatski bez naknade
1.4.4.2.

Pojedinačna obrada zahtjeva za odobravanje dopuštenog prekoračenja na zahtjev klijenta

100,00 kn
 1.4.4.2.1.

Ručno odobravanje dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima nakon prvog priljeva, a prema uvjetima iz paketa

 bez naknade
1.4.4.3. Smanjenje dopuštenog prekoračenja po tekućem računu na zahtjev klijenta bez naknade
1.4.4.4. Redovna zamjena štedne knjižice 50,00 kn
1.4.4.5. Zamjena oštećene štedne knjižice 100,00 kn
1.4.4.6. Rješavanje neopravdanih reklamacija klijenta 2% od iznosa min 20,00 kn
1.4.4.7. Trošak pribavljanja potvrde o obavljenoj transakciji drugih banaka 20,00 kn
1.4.4.8. Izrada preslika dokumenta i čekova na zahtjev klijenta 5,00 kn po stranici/čeku
1.4.4.9. Ispis prometa po računu klijenta u poslovnici Banke bez naknade
1.4.4.10. Izrada obračuna kamata na zahtjev klijenta 55,00 kn
1.4.4.11. Dnevno slanje tečajne liste ovlaštenim mjenjačima bez naknade
1.4.4.12. Fotokopiranje 2,50 kn po stranici
1.4.4.13. Manipulativni troškovi intenog izvješća za račune otvorene u Banci 20,00 kn
1.4.4.14. Provjera ispravnosti obračuna kamate klijentima Banke bez naknade
1.4.4.15. Slanje na inkaso čekova izdanja drugih poslovnih banaka 3% od iznosa min 20,00 kn
1.4.4.16. Izrada i izdavanje duplikata kartice u poslovnici 5,00 kn
1.4.4.17. Izrada i slanje duplikata kartice poštom na adresu vlasnika računa 15,00 kn
PAKETI PROIZVODA ZA FIZIČKE OSOBE
Redni broj Vrsta usluge Visina usluge
1.5. Paketi proizvoda za fizičke osobe
1.5.1. HPB Kombinacija AKTIV  
1.5.1.1. - DOBRA 33,00 kn / mjesečno
1.5.1.2. - LIJEPA 44,00 kn / mjesečno
1.5.1.1. - PAMETNA 55,00 kn / mjesečno
1.5.1.1. - SAVRŠENA 66,00 kn / mjesečno
1.5.2. HPB Kombinacija SENIOR  
1.5.2.1. - DOBRA 12,00 kn / mjesečno
1.5.2.2. - LIJEPA 18,00 kn / mjesečno
1.5.2.1. - PAMETNA 23,00 kn / mjesečno
1.5.1.1. - SAVRŠENA 30,00 kn / mjesečno
1.5.3. HPB Kombinacija DIPLOMAC  
1.5.3.1. - DOBRA 4,00 kn / mjesečno
1.5.3.2. - LIJEPA 5,00 kn / mjesečno
1.5.3.3. - PAMETNA 7,00 kn / mjesečno
1.5.3.4. - SAVRŠENA 10,00 kn / mjesečno
1.5.4. PAKETI PROIZVODA ZA FIZIČKE OSOBE*
(koji su bili u ponudi Banke do 5.5.2014.)
 
1.5.4.1. Paket za umirovljenike START* 12,00 kn / mjesečno
1.5.4.2. Paket STUDENT Mali* 4,00 kn / mjesečno
1.5.4.3. Paket STUDENT Veliki* 5,00 kn / mjesečno
1.5.4.4. Paket VIP* 25,00 kn / mjesečno
   * samo za korisnike ugovora zaključenog do 5.5.2014. godine  
Kartično poslovanje - kartice za građane
DEBITNE KARTICE
Redni broj Vrsta usluge Visina usluge
2.1. Debitne kartice po računima fizičkih osoba
2.1.1. Izdavanje debitne kartice po računima fizičkih osoba
2.1.1.1. Redovno izdavanje za vlasnika računa bez naknade
2.1.1.2. Redovno izdavanje za opunomoćenika po računu 15,00 kn
2.1.1.3. Redovno izdavanje druge kartice za vlasnika računa 50,00 kn
2.1.1.4. Redovno izdavanje druge kartice za opunomoćenika po računu 50,00 kn
2.1.1.5 Izdavanje zamjenske kartice zbog oštećenja ili promjene matičnih podataka 30,00 kn
2.1.1.6. Zamjena izdane beskontaktne kartice po izboru klijenta za VISA Electron ili Maestro karticu bez naknade
2.1.2.
Transakcije debitnom karticom po računima fizičkih osoba  
2.1.2.1. Uplate na POS-u Banke i uplatnom bankomatu Banke bez naknade
2.1.2.2. Isplate gotovine na bankomatima i POS uređajima Banke bez naknade
2.1.2.3. Isplate na bankomatima drugih banaka u zemlji 2% od iznosa, min 20,00 kn
2.1.2.4. Isplate na POS uređaju drugih banaka u zemlji 2% od iznosa, min 20,00 kn
2.1.2.5. Isplate gotovine na isplatnim mjestima u inozemstvu 2% od iznosa, min 20,00 kn
2.1.2.6. Plaćanje na POS-ovima u zemlji i inozemstvu bez naknade
2.1.3. Ostali poslovi s debitnom karticom po računima fizičkih osoba
2.1.3.1. Neopravdano reklamiranje transakcija 50,00 kn
2.2. MasterCard kartica s odgodom plaćanja i kreditna MasterCard kartica
2.2.1. Upisnina/Izdavanje MasterCard kartice s odgodom plaćanja te kreditne MasterCard kartice
2.2.1.1. Osnovni korisnik 100,00 kn
2.2.1.1.1. Osnovni korisnik u HPB Kombinaciji bez naknade
2.2.1.2. Dodatni korisnik 50,00 kn
2.2.2. Mjesečna članarina
2.2.2.1. Osnovni korisnik 12,00 kn
2.2.2.1.1. Osnovni korisnik u HPB Kombinaciji bez naknade
2.2.2.2. Dodatni korisnik 6,00 kn
2.2.2.3. Korisnici paketa za umirovljenike START* 12,00 kn nakon prve godine korištenja
2.2.2. Transakcije MasterCard karticom s odgodom plaćanja te kreditnom MasterCard karticom
2.2.2.1. Uplata na POS-u Banke, uplatnom bankomatu Banke i putem internet bankarstva bez naknade
2.2.2.2. Isplata gotovine na bankomatima i POS-ovima Banke 3% od iznosa, min 30,00 kn
2.2.2.3. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u zemlji 3% od iznosa, min 30,00 kn
2.2.2.4. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u inozemstvu 3% od iznosa, min 30,00 kn
2.2.2.5. Plaćanje na POS-ovima u zemlji i inozemstvu bez naknade
2.2.3 Izdavanje MasterCard kartica s odgodom plaćanja-nagradne igre
2.2.3.1. Upisnina bez naknade
2.2.3.2. Članarina bez naknade
2.2.3.3. Hitna izrada bez naknade
2.2.3.4. Ponovljena obavijest o učinjenim troškovima korisniku kartice 10,00 kn
2.2.3.5. Slanje ispisa prometa po kartici na zahtjev korisnika kartice 30,00 kn
2.3 Zlatna MasterCard kartica  
2.3.1. Upisnina/Izdavanje zlatne MasterCard kartice
 
2.3.1.1. Osnovni korisnik 100,00 kn
2.3.1.1.1. Osnovni korisnik u HPB Kombinaciji bez naknade
2.3.1.2. Dodatni korisnik 50,00 kn
2.3.2. Mjesečna članarina  
2.3.2.1. Osnovni korisnik 35,00 kn
2.3.2.1.1. Osnovni korisnik u HPB Kombinaciji bez naknade
2.3.2.2. Dodatni korisnik 17,00 kn
2.3.3. Transakcije zlatnom MasterCard karticom  
2.3.3.1. Uplata na POS-u Banke, uplatnom bankomatu Banke i putem internet bankarstva bez naknade
2.3.3.2. Isplata na bankomatima i POS-ovima Banke 2,5% od iznosa, min 30,00 kn
2.3.3.3. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u zemlji 3% od iznosa, min 35,00 kn
2.3.3.4. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u inozemstvu 3,5% od iznosa, min 40,00 kn
2.3.3.5. Plaćanje na POS-ovima u zemlji i inozemstvu bez naknade
2.4. VISA kartica na rate
2.4.1. Upisnina/Izdavanje VISA kartice na rate
2.4.1.1. Osnovni korisnik bez naknade
2.4.1.1.1. Osnovni korisnik u HPB Kombinaciji bez naknade
2.4.1.2. Dodatni korisnik bez naknade
2.4.2. Mjesečna članarina  
2.4.2.1. Osnovni korisnik 12,00 kn
2.4.2.1.1. Osnovni korisnik u HPB Kombinaciji bez naknade
2.4.2.2. Dodatni korisnik 6,00 kn
2.4.2.3. Korisnici paketa za umirovljenike START* 12,00 kn nakon prve godine korištenja
* članarina za prvu godinu korištenja kartice ne naplaćuje se samo za pakete ugovorene do 5.5.2014. godine
2.4.3. Transakcije VISA karticom na rate  
2.4.3.1. Uplata na POS-u Banke i uplatnom bankomatu Banke bez naknade
2.4.3.2. Isplata gotovine na bankomatima i POS-ovima Banke Model 1 na 3 rate 3,0% od iznosa, min 35,00 kn
2.4.3.3. Isplata gotovine na bankomatima i POS-ovima Banke Model 2 na 6 rata 4,5% od iznosa, min 35,00 kn
2.4.3.4. Isplata gotovine na bankomatima i POS-ovima Banke Model 3 na 12 rata 6,0% od iznosa, min 35,00 kn
2.4.3.5. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u zemlji Model 1 na 3 rate 4,0% od iznosa, min 45,00 kn
2.4.3.6. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u zemlji Model 2 na 6 rata 5,0% od iznosa, min 45,00 kn
2.4.3.7. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u zemlji Model 3 na 12 rata 7,0% od iznosa, min 45,00 kn
2.4.3.8. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u inozemstvu Model 1 na 3 rate 4,5% od iznosa, min 50,00 kn
2.4.3.9. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u inozemstvu Model 2 na 6 rata 5,5% od iznosa, min 50,00 kn
2.4.3.10. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u inozemstvu Model 3 na 12 rata 7,5% od iznosa, min 50,00 kn
2.4.3.11. Isplata gotovine na bankomatima i POS-ovima Banke do 200,00 kn 15,00 kn
2.4.3.12. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u zemlji do 200,00 kn 25,00 kn
2.4.3.13. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u inozemstvu do 200,00 kn 30,00 kn
2.4.3.14. Plaćanje na POS-ovima u zemlji i inozemstvu Model 1 na 3 rate 1,0% od iznosa transakcije
2.4.3.15. Plaćanje na POS-ovima u zemlji i inozemstvu Model 2 na 6 rata 2,0% od iznosa transakcije
2.4.3.16. Plaćanje na POS-ovima u zemlji i inozemstvu Model 3 na 12 rata 3,0% od iznosa transakcije
2.5. Ostali poslovi po MasterCard i VISA karticama na rate
2.5.1. Redovita zamjena kartice zbog isteka roka važenja bez naknade
2.5.2. Izdavanje zamjenske kartice zbog oštećenja ili promjene matičnih podataka 40,00 kn
2.5.3. Neopravdano reklamiranje transakcija 20% od reklamirane transakcije, min 150,00 kn
2.5.4. Privremena blokada 40,00 kn
2.5.5. Opoziv kartice od strane korisnika bez naknade
2.5.6. Opoziv kartice od strane Banke bez naknade
2.5.7. Ponovljena obavijest o učinjenim troškovima korisniku kartice 10,00 kn
2.5.8. Slanje ispisa prometa po kartici na zahtjev korisnika kartice 30,00 kn
2.6. Bankovna kartica po dječjem računu u kunama
2.6.1. Izdavanje bankovne kartice po dječjem računu u kunama
2.6.1.1. Redovno izdavanje za vlasnika računa bez naknade
2.6.1.2. Redovno izdavanje za zakonskog zastupnika/staratelja bez naknade
2.6.1.3. Izdavanje zamjenske bankovne kartice zbog oštećenja ili promjene matičnih podataka 30,00 kn
2.6.2. Transakcije bankovnom karticom dječjeg računa u kunama
2.6.2.1. Uplate na POS-u Banke, uplatnom bankomatu Banke bez naknade
2.6.2.2. Isplate gotovine na bankomatima i POS uređajima Banke bez naknade
2.6.3. Ostali poslovi
2.6.3.1. Neopravdano reklamiranje transakcija 50,00 kn
2.7. SecureCode usluga autentifikacije za korisnike Maestro i MasterCard kartica
2.7.1. Naknada za izdavanje statičke SecureCode lozinke 50,00 kn
2.7.2. Naknada za ponovno izdavanje statičke SecureCode lozinke 50,00 kn
2.7.3. Naknada za korištenje SecureCode lozinke na dodatnoj kartici 30,00 kn
2.8. VerifiedByVisa (VbV) usluga autentifikacije za korisnike VISA Electron i VISA kartica na rate
2.8.1. Naknada za izdavanje statičke VerififedByVisa (VbV) lozinke 50,00 kn
2.8.2. Naknada za ponovno izdavanje statičke VerifiedByVisa (VbV) lozinke 50,00 kn
2.8.3. Naknada za korištenje VerifiedByVisa (VbV) lozinke na dodatnoj kartici 30,00 kn
2.9. VISA Prepaid kartica s nadoplatom
2.9.1. Transakcije VISA Prepaid karticom s nadoplatom
2.9.1.1. Uplata VISA Prepaid karticom s nadoplatom na EFTPOS uređajima Banke bez naknade
2.9.1.2. Uplata VISA Prepaid karticom s nadoplatom na šalterima Banke bez naknade
2.9.1.3. Isplata gotovine na bankomatima i EFTPOS uređajima Banke bez naknade
2.9.1.4. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u zemlji 2% od iznosa, min 15,00 kn
2.9.1.5. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u inozemstvu 2% od iznosa, min. 20,00 kn
2.9.1.6. Plaćanje na EFTPOS uređajima u zemlji i inozemstvu bez naknade
2.9.2. Ostali poslovi po VISA Prepaid kartici s nadoplatom
2.9.2.1. Naknada za izdavanje kartice 50,00 kn
2.9.2.2. Naknada za izdavanje kartice u HPB Kombinaciji bez naknade
2.9.2.3. Izdavanje statičke zaporke klijentima koji nemaju ugovorenu uslugu Internet bankarstva Banka bez naknade
2.9.2.4. Naknada za ponovno izdavanje statičke VerifiedByVisa (VbV) zaporke 50,00 kn
2.9.2.5. Izdavanje kartice zbog isteka roka važenja* 50,00 kn
  naknada se ne naplaćuje Korisnicima HPB Kombinacija  
2.9.2.6. Izdavanje zamjenske kartice zbog oštećenja ili promjene matičnih podataka 40,00 kn
2.9.2.7. Neopravdano reklamiranje transakcije 20% od reklamirane transakcije, min 150,00 kn
2.9.2.8. Naknada za ponovljeni ispis Izvoda/ispis prometa na zahtjev korisnika u poslovnici 5,00 kn
2.9.2.9 Iskup novčanih sredstava uz povrat kartice na zahtjev korisnika kartice 50,00 kn
2.9.2.10 Iskup novčanih sredstava uz povrat kartice na zahtjev Banke 70,00 kn
2.10. Ostale naknade po karticama fizičkih osoba
2.10.1. Hitno vraćanje kartice zadržane zbog greške korisnika iz bankomata Banke kojeg opslužuje ugovorni partner 50,00 kn plus stvarni trošak opsluživanja bankomata
2.10.2. Ponovno slanje kartice na zahtjev korisnika
2.10.2.1. Na području Republike Hrvatske 30,00 kn
2.10.2.2.

Izvan područja Republike Hrvatske (u inozemstvo) - preporučena pošiljka redovnim putem

50,00 kn
2.10.2.3. Hitna pošiljka putem kirirske službe izvan HR stvarni troškovi uvećani za naknadu za ponovno slanje
2.10.3. Hitna izrada kartice na zahtjev korisnika 200,00 kn
2.10.4. Izdavanje kartice i PIN-a uslijed nestanka na zahtjev korisnika 50,00 kn
2.10.5. Ponovno izdavanje PIN-a na zahtjev korisnika 20,00 kn
2.10.6. Izdavanje kartica u slučaju skimiranja, zlouporabe, neprimitka kartice i/ili PIN-a redovnom i hitnom izradom bez naknade
2.11. VISA Prepaid Poklon kartica
2.11.1 Transakcije VISA Prepaid Poklon karticom
2.11.1.1. Isplata gotovine na isplatnim mjestima Banke 2% od iznosa, min 10,00 kn
2.11.1.2. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u zemlji 2% od iznosa, min 15,00 kn
2.11.1.3. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u inozemstvu 2% od iznosa, min 20,00 kn
2.11.2.4. Plaćanje na EFTPOS uređajima u zemlji i inozemstvu bez naknade
2.11.2. Ostali poslovi po VISA Prepaid Poklon karticama
2.11.2.2. Naknada za ispis prometa na zahtjev u poslovnici 5,00 kn

2.11.2.3.

Izdavanje zamjenske kartice/novog PIN-a naplaćuje se kao nova Poklon kartica uz izdavanje novog poklon paketa i prijenos preostalog salda - ovisno o prenesenom saldu 2%, min 10,00 kn
2.11.2.4. Neopravdano reklamiranje transakcija 20% od reklamirane transakcije,
min 50,00 kn
2.11.2.5. Naknada za iskup novčanih sredstava uz povrat kartice na šalteru Banke 2%, min. 10,00 kn
2.12. Pošta & HPB kartica
2.12.1. Upisnina/Izdavanje
2.12.1.1.

Osnovni korisnik

100,00 kn
2.12.1.1.1. Osnovni korisnik u HPB Kombinaciji bez naknade
2.12.1.2.< Dodatni korisnik 50,00 kn
2.12.2. Mjesečna članarina

2.12.2.1.

Osnovni korisnik

12,00 kn

2.12.2.1.1. Osnovni korisnik u HPB Kombinaciji bez naknade
2.12.2.2. Dodatni korisnik 6,00 kn
2.12.3. Transakcije
2.12.3.1. Isplata gotovine na bankomatima i POS-ovima Banke 3% od iznosa, min 30,00 kn
2.12.3.2. splata gotovine na isplatnim mjestima u zemlji 3% od iznosa, min 30,00 kn
2.12.3.3. Isplata gotovine na isplatnim mjestima u inozemstvu 3% od iznosa, min 30,00 kn
2.12.3.4. Kupovina u zemlji i inozemstvu  Model 1 na 3 rate 1,5%
2.12.3.5. Kupovina u zemlji i inozemstvu  Model 2 na 6 rata 2,5%
2.12.3.6. Kupovina u zemlji i inozemstvu  Model 3 na 12 rata 4,5%
2.12.3.7. Gotovinske uplate u korist Pošte & HPB Co-brand kartice bez naknade
2.12.4 Ostali poslovi po Pošta & HPB kartici
2.12.4.1. Redovito zamjena kartice zbog isteka roka važenja bez naknade
2.12.4.2. Izdavanje zamjenske kartice zbog oštećenja ili promjene matičnih podataka 40,00 kn
2.12.4.3. Neopravdano reklamiranje transakcija 20% od transakcije, min 150,00 kn
2.12.4.4. Privremena blokada 40,00 kn
2.12.4.5. Opoziv kartice od strane korisnika 50,00 kn
2.12.4.6. Opoziv kartice od strane Banke 70,00 kn
2.12.4.7. Ponovljena obavijest o učinjenim troškovima korisniku kartice 10,00 kn
2.12.4.8. Slanje ispisa prometa po kartici na zahtjev korisnika kartice 10,00 kn
2.12.4.9. Naknada za izdavanje statičke SecureCode lozinke 50,00 kn
2.12.4.10. Naknada za ponovno izdavanje statičke SecureCode lozinke 50,00 kn
2.12.4.11. Naknada za korištenje SecureCode lozinke na dodatnoj kartici 30,00 kn
2.12.4.12. Hitno vraćanje kartice zadržane zbog greške korisnika iz bankomata Banke kojeg opslužuje ugovorni partner 50,00 kn plus stvarni trošak opsluživanja bankomata
2.12.4.13. Ponovno slanje kartice na zahtjev korisnika na području RH 30,00 kn
2.12.4.14. Ponovno slanje kartice na zahtjev korisnika izvan područja RH 50,00 kn
2.12.4.15. Hitna pošiljka putem kurirske službe izvan RH stvarni troškovi uvećani za naknadu za ponovno slanje
2.12.4.16. Hitna izrada kartice na zahtjev korisnika 200,00 kn
2.12.4.17. Izdavanje kartice i PIN-a uslijed nestanka na zahtjev korisnika 50,00 kn
2.12.4.18. Ponovno izdavanje PIN-a na zahtjev korisnika 20,00 kn
Platni promet u zemlji
PLATNI PROMET U ZEMLJI
Redni broj Vrsta usluge Iznos
3.1. Nacionalne platne transakcije u kunama
3.1.1. Gotovinske uplate u korist računa pravnih osoba u poslovnicama Banke 1,83%, min. 6,00 kn, max. 100,00 kn
3.1.1.1. Gotovinske uplate u korist računa pravnih osoba u poštanskim uredima 1,83%, min. 5,00 kn, max. 80,00 kn
3.1.1.2. Plaćanje e-HUB naloga putem e-box portala 2,00 kn
3.1.1.3. Plaćanje putem mBox-a 2,00 kn
3.1.1.4. Plaćanje putem platomata 3,00 kn
3.1.2. Gotovinske uplate/bezgotovinski prijenosi u korist računa društva kojima je osnivač Banka, jednokratno i trajnim nalogom bez naknade
3.1.3. Gotovinske uplate/bezgotovinski prijenosi u korist računa pravnih osoba s kojima Banka ima ugovor bez naknade
3.1.4. Gotovinske uplate/bezgotovinski prijenosi u korist računa humanitarnih organizacija i računa za druge dobrotvorne svrhe/humanitarne akcije bez naknade
3.1.5. Bezgotovinski prijenos u korist računa pravnih osoba 1%, min. 5,00 kn, max. 70,00 kn
3.1.5.1. Bezgotovinski prijenosi na teret Osnovnog računa za osjetljivu skupinu bez naknade
3.1.6. Ugovaranje trajnog naloga u poslovnicama Banke i uredima HP 10,00 kn/jednokratno
3.1.6.1. Ugovaranje trajnog naloga korisnicima HPB Kombinacije unutar modela LIJEPA, PAMETNA i SAVRŠENA bez naknade
3.1.6.2. Izvršenje trajnog naloga u korist računa u Banci bez naknade
3.1.6.3. Izvršenje trajnog naloga u korist računa u drugoj poslovnoj banci 1% od iznosa, min. 2,50 kn max. 50,00 kn
3.1.6.4. Izvršenje trajnog naloga u korist računa humanitarnih organizacija i drugih računa za dobrotvorne svrhe bez naknade
3.1.7. U korist računa poslovnih subjekata po posebnim ugovorima za izravno terećenje  
3.1.7.1. U korist računa poslovnih subjekata s kojima Banka ima zaključen ugovor o izvršavanju izravnih terećenja - na teret platitelja 1% od iznosa, min. 2,50 kn max 50,00 kn
3.1.7.2. U korist računa poslovnih subjekata s kojima Banka ima zaključen ugovor o izvršavanju izravnih terećenja bez naknade
3.1.8. SEPA izravna terećenja  
3.1.8.1. Izvršenje naloga za SEPA izravno terećenje 2,50 kn/nalog
3.1.8.2.

Odbijanje izvršenja naloga za SEPA izravno terećenje

bez naknade
3.1.8.3. Zahtjev za povrat naloga za SEPA izravno terećenje bez naknade
3.1.8.4. Zabrana računa za SEPA izravno terećenje bez naknade
3.1.8.5. Kreiranje/opoziv crne/bijele liste 10,00 kn po primatelju
3.1.8.6.

Zadavanje/izmjena/opoziv ograničenja po suglasnosti

 
3.1.8.6.1. Limit na iznos 10,00 kn po suglasnosti
3.1.8.6.2. Periodičnost izvršenja 10,00 kn po suglasnosti
3.1.9. Povrat sredstava u državni proračun bez naknade
3.1.10. Povrat inozemnih mirovina bez naknade
3.1.11. Isplata sredstava uputnicom Banke 15,00 kn
3.1.12. Izvršenje naloga putem Hrvatskog sustava velikih plaćanja (HSVP) 50,00 kn
3.1.13. Isplata gotovog novca fizičkim osobama na dom po nalogu poslovnog subjekta 4,88%
3.1.14. Isplata gotovog novca fizičkim osobama u poštanskom uredu po nalogu poslovnog subjekta 2,44%
3.1.15. Uplata u poštanskim uredima na graničnim prijelazima u korist računa fizičke i/ili pravne osobe otvorenog u Banci i/ili drugoj banci 2% od iznosa, min 10,00 kn max 250,00 kn
3.1.16. Uplata naknade za ceste i drugih davanja na graničnim prijelazima 2% od iznosa, min 10,00 kn
3.1.17. Na teret i/ili u korist tekućeg i/ili štednog računa fizičke osobe otvorenog u Banci bez naknade
3.1.18. Na teret i/ili u korist transakcijskih računa fizičkih osoba otvorenih u drugoj banci s kojom Banka ili HP ima zaključen Ugovor bez naknade
3.1.19. Rješavanje reklamacija zbog pogrešnih instrukcija za plaćanje zaprimljenih od uplatitelja 15,00 kn
3.1.20. Preslika dokumenta iz arhive 15,00 kn
3.1.21. Opoziv platne transakcije na zahtjev klijenta 10,00 kn
Korištenje usluge slanja novca - Western Union
WESTERN UNION NOVČANI TRANSFERI
Naknada za uslugu slanja novca na području Hrvatske i prema zemljama regije (BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija):
Iznos koji se šalje u HRK Naknada u HRK
0,00 - 500,00 50,00
500,01 - 1.000,00 75,00
1.000,01 - 2.000,00 115,00
2.000,01 - 3.500,00 150,00
3.500,01 - 5.000,00 200,00
5.000,01 - 6.400,00 305,00
6.400,01 - 9.600,00 355,00
9.600,01 - 11.200,00 405,00
11.200,01 - 12.800,00 600,00
12.800,01 - 16.000,00 730,00
16.000,01 - 19.000,00 845,00
19.000,01 - 22.000,00 965,00
22.000,01 - 25.000,00 1.085,00
Naknada za uslugu slanja novca u sve ostale zemlje
Iznos koji se šalje u HRK Naknada u HRK
0,00 - 650,00 100,00
650,01 - 1.300,00 145,00
1.300,01 - 2.000,00 190,00
2.000,01 - 2.500,00 215,00
2.500,01 - 3.200,00 270,00
3.200,01 - 4.800,00 300,00
4.800,01 - 6.400,00 340,00
6.400,01 - 9.600,00 505,00
9.600,01 - 11.200,00 535,00
11.200,01 - 12.800,00 600,00
12.800,01 - 16.000,00 730,00
16.000,01 - 19.000,00 845,00
19.000,01 - 22.000,00 965,00
22.000,01 - 25.000,00 1.085,00
ISPIS PORUKA
Poruka do 10 riječi 10,00 kn
Svaka dodatna riječ 1,00 kn
Devizno poslovanje
DEVIZNO POSLOVANJE
Redni broj Vrsta usluge Iznos
4.1. Plaćanje u stranim valutama
4.1.1. Prekogranične platne transakcije
4.1.1.1.

Prekogranične platne transakcije u valuti EUR opcija SHA*

0,5% od iznosa min. 60,00 kn max. 300,00 kn
4.1.1.2. Prekogranične platne transakcije u ostalim valutama i u HRK– opcija OUR ili SHA** 0,5% od iznosa min 80,00 kn max 300,00 kn
4.1.1.3. Prekogranične platne transakcije u valuti EUR – hitni nalog– opcija OUR ili SHA** 1,5% od iznosa min 100,00 kn max 700,00 kn
4.1.2. Međunarodne platne transakcije – opcija OUR ili SHA** 0,5% od iznosa min 80,00 kn max 300,00 kn
4.1.3. Nacionalne platne transakcije u valutama
4.1.3.1. Nacionalne platne transakcije u valuti EUR–opcija SHA* 0,5 % od iznosa min 60,00 kn max 300,00 kn
4.1.3.2. Nacionalne platne transakcije u ostalim valutama– opcija OUR ili SHA** 0,5 % od iznosa min 80,00 kn max 300,00 kn
4.1.3.3. Nacionalne platne transakcije u valuti EUR – hitni nalog– opcija OUR ili SHA** 1,5 % od iznosa min 100,00 kn max 700,00 kn
4.1.3.4. Nacionalne platne transakcije u valuti EUR u korist računa fondova HPB Invest-a denominiranih u valuti EUR Bez naknade
4.1.4. Plaćanje nostro čekom na teret deviznih računa i deviznih štednih uloga domaćih i stranih fizičkih osoba 0,5 % od iznosa min 250,00 kn max 1.000,00 kn
4.1.5. Povrat ino mirovine bez naknade
4.1.6. Isplata sredstava bez pologa na devizni račun 0,5% od iznosa, min. 50,00 kn, max. 300,00 kn
4.1.7. Prekogranične i međunarodne platne transakcije u korist računa humanitarnih organizacija bez naknade
4.1.8. Obrada doznaka iz inozemstva 7,50 kn/doznaka u valuti računa, po srednjem tečaju Banke, na dan obračuna
4.1.9. Nemogućnost provedbe plaćanja u stranoj valuti fizičkih osoba zbog pogrešno zaprimljenih podataka od klijenata, poništenja ili povrata 200,00 kn
4.1.10. Opoziv platne transakcije na zahtjev klijenta 10,00 kn
*Za plaćanje unutar zemalja jedinstvenog SEPA područja
**Nije moguće odabrati za plaćanje u zemlje unutar jedinstvenog SEPA područja u valuti EUR
4.2. Isplate na teret deviznog računa/ štednog uloga
4.2.1. Isplate na teret deviznog računa/štednog uloga bez naknade
4.2.2. Konverzija valuta po deviznim računima i štednim ulozima 1% od iznosa min 10,00 kn
4.3. Doznake u inozemstvo za isplatu udjela umirovljenicima trajnim nalogom
4.3.1. do 100,00 kn doznake se ne izvršavaju
4.3.2. od 100,01 - 500,00 kn 10,00 kn po doznaci
4.3.3. od 500,01 - 1.250,00 kn 50,00 kn po doznaci
4.3.4. iznad 1.250,01 kn 1,50% od iznosa min. 100,00 kn max. 1.200,00 kn
4.4. Mjenjački poslovi/efektivna valuta
4.4.1. Otkup efektivne strane valute bez naknade
4.4.2. Otkup efektivne strane valute od ovlaštenih mjenjača prema ugovoru
4.4.3. Preuzimanje efektivne strane valute od ovlaštenih mjenjača prema ugovoru
4.4.4. Prodaja efektivne strane valute bez naknade
4.4.5. Otkup i polog kovanica
EUR (najmanji apoen 0,5) i
CHF (samo apoen 5,00)
10% od iznosa
4.5. Čekovi*
*izuzima se otkup putničkih čekova
4.5.1. Polog ino čeka na devizni račun/štedni ulog 75,00 kn/ček
4.5.2. Inkaso čeka/novčanica 1% od iznosa min 50,00 kn + trošak ino banke
4.5.3. Otkup čeka na mjenjačnici 1,5% od iznosa min 50,00 kn max 300,00 kn
4.5.4. Vještačenje novčanica stvarni trošak
Krediti građana
KREDITI GRAĐANIMA
Redni broj Vrsta usluge Iznos
5.1. Naknada za obradu zahtjeva i odobravanje kredita sukladno pojedinačnim uvjetima o odobravanju kredita
5.2. Manipulativni troškovi zaprimanja zahtjeva za izdavanje kreditnog izvješća HROK-a, na osobni zahtjev klijenta* 25,00 kn
*uključen iznos PDV-a
5.3. Promjene po kreditima
5.3.1. Zamjena sudionika u kreditu 0,5% nedospjele glavnice min 300,00 kn, max 700,00 kn
5.3.2. Zamjena predmeta založnog prava ili prijenosa prava vlasništva 1% nedospjele glavnice min 400,00 kn max 1000,00 kn
5.3.3. Reprogrami po kreditnoj partiji

-za reprogramirani iznos kredita do 350.000,01 kn naknada iznosi 300,00 kn

-za reprogramirani iznos kredita veći od 350.000,01 kn naknada iznosi 500,00 kn

5.3.3.1. Izmjena datuma dospijeća anuiteta bez naknade
5.3.4. Prijevremena otplata kredita-djelomična* ili u cijelosti* 1,00% od iznosa kredita koji se prije vremena otplaćuje min 300,00 kn
5.3.4.1. Prijevremena otplata postojećeg kredita novim kreditom u Banci bez naknade
5.3.4.2.

Prijevremena otplata kredita s promjenjivom kamatnom stopom ugovorenih do 31.12.2009. godine

1,00% od iznosa kredita koji se prije vremena otplaćuje min 300,00 kn

5.3.4.3. Prijevremena otplata kredita s promjenjivom kamatnom stopom ugovorenih nakon 01.01.2010. godine bez naknade
5.3.4.4. Prijevremena otplata kredita s fiksnom kamatnom stopom ili za vrijeme trajanja fiksne kamatne stope  
5.3.4.4.1. Iznos prijevremene otplate ne premašuje 75.000,00 kn bez naknade
5.3.4.4.2. Iznos prijevremene otplate premašuje 75.000,00 kn (dospijeće kredita je kraće od godinu dana) 0,5% od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje
5.3.4.4.3. Iznos prijevremene otplate premašuje 75.000,00 kn (dospijeće kredita je dulje od godinu dana) 1,00% od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje
5.3.4.5. Reguliranje otplate iza pokojnog dužnika (prijevremena otplata dugovanja, preuzimanje otplate dugovanja) bez naknade
*za kredite ugovorene nakon 01.01.2010., za prijevremenu djelomičnu ili otplatu kredita u cijelosti naknada se ne naplaćuje
5.4. Obavijesti i opomene
5.4.1. Poziv za podmirenje dospijelog duga bez naknade
5.4.2. Opomena bez naknade
5.4.3. Poziv na plaćanje prije pokretanja sudskog postupka bez naknade
5.4.4. Obavijest o otkazu ugovora o kreditu bez naknade
5.4.5. Otkaz ugovora o kreditu 100,00 kn
5.4.6. Aktiviranje Izjava o suglasnosti i Zadužnica 100,00 kn
5.4.7. Izdavanje obračuna za prijevremeni povrat kredita 30,00 kn
5.4.8. Potvrda o konačnoj otplati kredita bez naknade
5.4.9. Povrat iznosa preplate po kreditu na račun u Banci bez naknade
5.4.10. Povrat instrumenata osiguranja po kreditu bez naknade
5.4.11. Izdavanje brisovnog očitovanja 200,00 kn
5.4.12. Izdavanje pisma namjere 100,00 kn
5.4.13. Izrada analize otplate kredita na pisani zahtjev korisnika kredita 100,00 kn
5.4.14. Ispis stanja po kreditu na pisani zahtjev korisnika kredita 15,00 kn
5.4.15. Redovna obavijest o stanju po kreditu - jednom godišnje bez naknade
5.4.16. Izdavanje drugih potvrda na pisani zahtjev korisnika kredita 30,00 kn
5.4.17. Poziv za obnavljanje polica 20,00 kn
5.4.18. Naknada za vođenje kredita bez naknade
Izdavanje sefova
IZDAVANJE SEFOVA
Kaucija za ključeve sefa 500,00 kn
Gubitak ključeva stvarni trošak
Naknade za korištenje sefova za domaće i strane fizičke osobe*
Kategorija cm3 1 tjedan 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 1 godina
A 7000-13000 30,00 kn 40,00 kn 80,00 kn 120,00 kn 200,00 kn
B 13001-21000 30,00 kn 60,00 kn 140,00 kn 250,00 kn 400,00 kn
C 21001-26000 30,00 kn 70,00 kn 190,00 kn 350,00 kn 600,00 kn
D 26001-50000 40,00 kn 90,00 kn 220,00 kn 400,00 kn 700,00 kn
E 50001-60000 40,00 kn 120,00 kn 330,00 kn 600,00 kn 1.000,00 kn
F 60001-130000 60,00 kn 200,00 kn 450,00 kn 850,00 kn 1.500,00 kn
Naknade za korištenje sefova za domaće i strane pravne osobe*
Kategorija cm3 1 tjedan 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 1 godina
A 7000-13000 40,00 kn 65,00 kn 120,00 kn 200,00 kn 350,00 kn
B 13001-21000 40,00 kn 80,00 kn 190,00 kn 350,00 kn 600,00 kn
C 21001-26000 50,00 kn 100,00 kn 230,00 kn 430,00 kn 750,00 kn
D 26001-50000 60,00 kn 130,00 kn 300,00 kn 550,00 kn 1.000,00 kn
E 50001-60000 60,00 kn 160,00 kn 400,00 kn 700,00 kn 1.300,00 kn
F 60001-130000 70,00 kn 250,00 kn 590,00 kn 1.050,00 kn 2.000,00 kn

*u iznos uključen PDV

Korištenje usluga izravnog bankarstva za fizičke osobe
USLUGE IZRAVNOG BANKARSTVA ZA FIZIČKE OSOBE
Redni broj Vrsta usluge Visina usluge
7.1. Naknade za internet bankarstvo
7.1.1. Upisnina 20,00 kn
7.1.1.1. Upisnina za korisnike HPB Kombinacije bez naknade
7.1.1.2. Upisnina za korisnike START paketa za umirovljenike* bez naknade
7.1.1.3. Upisnina za korisnike paketa STUDENT Mali i Veliki* bez naknade
7.1.1.4. Upisnina za korisnika osnovnog računa bez naknade
7.1.1.5. Upisnina za korisnike osnovnog računa za osjetljivu skupinu bez naknade
7.1.2. Korištenje usluga 10,00 kn/mjesečno
7.1.2.1. Korištenje usluga za korisnike HPB Kombinacije bez naknade
7.1.2.2. Korištenje usluga za korisnike START paketa za umirovljenike* 5,00 kn/mjesečno
7.1.2.3. Korištenje usluga za korisnike paketa STUDENT Mali i STUDENT Veliki* bez naknade
7.1.2.4. Korištenje usluge za korisnika osnovnog računa  bez naknade
7.1.2.5. Korištenje usluge za korisnike osnovnog računa  za osjetljivu skupinu  bez naknade
  *naknada se odnosi na pakete ugovorene do 5.5.2014. godine  
7.2. Naknade za SMS/Email uslugu
7.2.1. Korištenje SMS usluge 8,00 kn/mjesečno
7.2.2. Korištenje E-mail usluge 5,00 kn/mjesečno
7.2.3. Korištenje SMS i E-mail usluge 8,00 kn/mjesečno
7.2.4. Korištenje SMS ili E-mail usluge za korisnike paketa START i STUDENT Mali i Veliki* bez naknade
7.2.5. Korištenje SMS ili E-mail usluge za korisnike HPB Kombinacije bez naknade
  *naknada se odnosi na pakete ugovorene do 5.5.2014. godine  
7.3. Naknada za mBanking uslugu
7.3.1. Upisnina bez naknade
7.3.1.1. Upisnina za korisnike HPB Kombinacije bez naknade
7.3.1.2. Upisnina za korisnike START paketa za umirovljenike* bez naknade
7.3.1.3. Upisnina za korisnike paketa STUDENT Mali i Veliki* bez naknade
7.3.1.4. Mini mHPB bez naknade
7.3.1.5. Upisnina za korisnika osnovnog računa bez naknade
7.3.1.6. Upisnina za korisnika osnovnog računa za osjetljivu skupinu bez naknade
7.3.2. Korištenje usluge 8,00 kn/mjesečno
7.3.2.1. Korištenje usluga za korisnike HPB Kombinacije bez naknade
7.3.2.2. Korištenje usluga za korisnike START paketa za umirovljenike* 5,00 kn / mjesečno
7.3.2.3. Korištenje usluga za korisnike paketa STUDENT Mali i Veliki* bez naknade
7.3.2.4. Mini mHPB bez naknade
7.3.2.5. Korištenje usluge za korisnika osnovnog računa bez naknade
7.3.2.6. Korištenje usluge za korisnika osnovnog računa za osjetljivu skupinu bez naknade
  *naknada se odnosi na pakete ugovorene do 5.5.2014. godine  
7.4. Ostali poslovi po uslugama izravnog bankarstva
7.4.1. Izdavanje tokena za osnovnog korisnika 30,00 kn
7.4.2. Izdavanje tokena za korisnike Paketa START, STUDENT Mali, STUDENT Veliki i VIP* bez naknade
  *naknada se odnosi na pakete ugovorene do 5.5.2014. godine  
7.4.3. Izdavanje mTokena za osnovnog korisnika bez naknade
7.4.4. Izdavanje tokena za korisnike HPB Kombinacije 30,00 kn
7.4.5. Izdavanje mTokena korisniku koji ima i zadržava token bez naknade
7.4.6. Izdavanje tokena korisniku koji ima i zadržava mToken 30,00 kn
7.4.7. Zamjena tokena za mToken bez naknade
7.4.8. Zamjena mTokena za token 30,00 kn
7.4.9. Slanje tokena preporučenom pošiljkom na adresu 30,00 kn
7.4.10. Otkaz korištenja usluge uz povrat tokena bez naknade
7.4.11. Otkaz korištenja usluge bez povrata tokena ili uz povrat oštećenog tokena 200,00 kn
7.4.12. Ponovno izdavanje tokena uslijed nestanka ili na zahtjev korisnika 200,00 kn
7.4.13. Ponovno izdavanje tokena na zahtjev Banke bez naknade
7.4.14. Otključavanje tokena bez naknade
7.5. Transakcije
7.5.1. Prijenos po računima unutar Banke Bez naknade
7.5.2. Kunska plaćanja na račune izvan Banke 2,00 kn/nalog
7.5.2.1. Kunska plaćanja na račune izvan Banke na teret Osnovnog računa za osjetljivu skupinu bez naknade
7.5.3. Izdavanje potvrde o provedenom plaćanju uz ovjeru u poslovnici Banke bez naknade
7.5.4. Izdavanje potvrde o provedenom plaćanju uz ovjeru putem e-maila bez naknade
7.5.5. Izdavanje potvrde o provedenom plaćanju uz ovjeru na adresu 5,00 kn/potvrda
7.5.6. Nacionalne i prekogranične platne transakcije u valuti EUR 40,00 kn
Pregled naknada u poslovanju s građanstvom od 2012. godine

Naknade (platni promet)  od 05.06.2017. godine

Naknade (računi i štednja) od 05.06.2017. godine

Naknade (kartično poslovanje) od 05.06.2017. godine

Naknade (krediti) od 05.06.2017. godine

Naknade (platni promet)  od 15.01.2017. godine

Naknade (računi i štednja) od 15.01.2017. godine

Naknade (kartično poslovanje) od 15.01.2017. godine

Naknade (platni promet) od 01. prosinca 2016. godine

Naknade (računi i štednja, sefovi) od 15. srpnja 2016. godine

Naknade (platni promet) od 06. lipnja 2016. godine

Naknade (kartično poslovanje) od 06. lipnja 2016. godine

Naknade (platni promet) od 15. siječnja 2016. godine

Naknade (kartično poslovanje) od 02. prosinca 2015.

Naknade (računi i štednja, sefovi) od 01. prosinca 2015.

Naknade (računi i štednja, sefovi) od 01. lipnja 2015. godine

Naknade (platni promet) od 01. lipnja 2015. godine

Naknade (kartično poslovanje) od 01. lipnja 2015. godine

Naknade (kartično poslovanje) od 10. veljače 2015. godine

Naknade (platni promet) od 01. veljače 2015. godine

Naknade (izravno bankarstvo) od 13. svibnja 2014. godine

Naknade (računi i štedni ulozi, sefovi) od 13. svibnja 2014.

Naknade (platni promet) od 13. svibnja 2014. godine

Naknade (kartično poslovanje) od 13. svibnja 2014. godine

Naknade (krediti) od 13. svibnja 2014. godine

Naknade (kartično poslovanje) od 02. kolovoza 2014. 

Naknade od 01. ožujka 2014. godine

Naknade od 12. prosinca 2013. godine

Naknade od 24. rujna 2013. godine

Naknade od 01. srpnja 2013. godine

Naknade od 15. svibnja 2013. godine

Naknade od 15. travnja 2013. godine

Naknade od 01. travnja 2013. godine

Naknade od 18. veljače 2013. godine

Naknade od 15. siječnja 2013. godine

Naknade od 15. prosinca 2012. godine

Naknade od 01. listopada 2012. godine

Naknade od 31. srpnja 2012. godine

Naknade od 15. lipnja 2012. godine

Naknade od 15. travnja 2012. godine

Naknade od 08. ožujka 2012. godine

Naknade od 15. veljače 2012. godine