Internetsko bankarstvo - HPB - Hrvatska poštanska banka

Internetsko bankarstvo

Prednosti HPB internetskog bankarstva za fizičke osobe

 • najpovoljnije naknade za transakcije - naknade su niže nego na šalterima banaka i pošta, a provođenje određenih transakcija je besplatno
 • poslovanje s Bankom neovisno o radnom vremenu poslovnica
 • uslugom se možete služiti sa bilo kojeg računala s pristupom internetu
 • potpuna kontrola nad vašim financijama

Za aktiviranje usluge potrebno je

 1. imati otvoren tekući ili žiro račun u HPB-u
 2. računalo ili tablet s pristupom Internet
 3. odabrati uređaj za pristup usluzi – token ili mToken. Isti se dobivaju prilikom ugovaranja usluge.
 4. popunjenu pristupnicu predati u najbližoj poslovnici/regionalnom centru Banke ili u bilo kojem uredu Hrvatske pošte - pristupnicu možete preuzeti na ovoj stranici odabirom linka Pristupnica za korištenje usluga izravnog bankarstva" i ispuniti je direktno na vašem računalu.

Usluzi se može pristupiti putem:

 • tokena - osobnom lozinkom (PIN-om) zaštićen uređaj koji korisnicima jamči siguran pristup njihovim računima. Pri svakom uključenju token generira jednokratnu lozinku (One Time Password) za pristup usluzi internetskog bankarstva.
 • mToken-a (mobilnog tokena) - aplikacije za mobilne uređaje koja zamjenjuje token, a nalazi se unutar aplikacije mHPB. Dostupna je na mobilnim telefonima i tabletima koji podržavaju barem iOS 7 ili Android 4.

Internetsko bankarstvo HPB-a omogućuje vam sljedeće usluge

 

Jednostavan pregled

 • uvid u stanje svih računa kojih ste vlasnik ili opunomoćenik (tekući, žiro, štedni u kunama i stranoj valuti, račun kredita, račun kreditne kartice)
 • pregled arhive prijenosa po odabranom kriteriju i ispis potvrde o izvršenom prijenosu
 • pregled arhive plaćanja po odabranom kriteriju i ispis potvrde o izvršenom plaćanju 
 • pregled stanja i prometa po karticama
 • dohvat izvoda odabranog računa

 

Brzo plaćanje

 • prijenosi sredstava s tekućih, žiro i deviznih računa
 • plaćanje računa u zemlji i na SEPA području (jednokratnim ili trajnim nalogom uz mogućnost potpune kontrole ili promjene plaćanja)
 • zadavanje i pregled predložaka
 • prijevremena otplata troškova učinjenih MasterCard karticom 
 • kupnja GSM bonova svih mobilnih operatera
 • kupnja ENC bonova 
 • ugovaranje police putnog osiguranja s Croatia osiguranjem
 • eRačun

 

Dodatne mogućnosti

 • blokada kartica
 • kupnja, prodaja i prijenos udjela u fondovima HPB Investa
 • ugovaranje nenamjenski oročene i rentne štednje u kunama, eurima i američkim dolarima
 • ugovaranje oročenog depozita s višekratnim uplatama
 • pregled ugovora i mogućnost uplata rate stambene štednje u HPB Stambenoj štedionici
 • pristup sustavu e-Građani s brojnim e-uslugama
 • pregled poslovnica i bankomata Banke
 • prikaz tečajne liste
 • zadavanje i pregled raznih financijskih i nefinancijskih zahtjeva
 • mogućnost odabira osnovnog računa za usluge plaćanja
 • odabir unosa platnog naloga putem forme ili HUB obrasca
 • odabir opcije slanja obavijesnog e-maila prilikom prijave na sustav
 • komunikacija sa službom za korisnike putem elektronske pošte
 • pregledavanje putem preglednika: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: