Devizno tržište - HPB - Hrvatska poštanska banka

Devizno tržište

Proizvodi deviznog tržišta namijenjeni su prvenstveno gospodarskim subjektima koji su orijentirani na uvozno-izvozne poslove, a time i izloženi riziku promjene tečaja.

1. Kupoprodaja deviza – Spot poslovi

 • namira do dva radna dana
 • mogućnost ugovaranja povoljnijeg tečaja za iznose veće od 100.000 kuna
 • trenutačne vijesti o kretanjima tečajeva glavnih valuta
 • konverzija valuta

2. Terminska kupoprodaja deviza – Forward poslovi

 • namira dulja od dva radna dana
 • kupnja ili prodaja strane valute ugovorena danas s fiksnim tečajem s dospijećem u budućnosti.
  Forward transakcija omogućuje klijentu zaštitu od rizika promjene tečaja jer jamči fiksni, terminski tečaj u budućnosti. Terminski tečaj nije prognoza tečaja, već se temelji na razlici kamatnih stopa valuta koje su predmet kupoprodaje u određenom razdoblju

3. Swap transakcije

 • koriste se za limitiranje valutnog rizika, tj. zatvaranje pozicije u određenoj valuti kroz FX SWAP, odnosno istovremeno zamjenjivanje dviju različitih valuta, jedne za drugu, na dva različita datuma. 
  Kotacije se izračunavaju na temelju razlike u kamatnim stopama valuta koje se zamjenjuju.

Uz ove osnovne instrumente osiguranja Direkcija trgovanja i likvidnosti je spremna kreirati za klijente i druge instrumente osiguranja poput kamatnih swap-ova, izvedenica na devize, izvedenica na kamatne stope te izvedenica na vrijednosne papire.