Usluga upravljanja portfeljem - HPB - Hrvatska poštanska banka

Usluga upravljanja portfeljem

Usluga upravljanja portfeljem je specijalizirana usluga HPB-a putem koje vaša novčana sredstva možete provjeriti Banci na upravljanje.

Karakteristike i prednosti usluge upravljanja imovinom

  • kreiranje i vođenje portfelja za klijenta
  • postizanje maksimalnog prihoda i očekivanih ciljeva
  • ulaganje u više vrijednosnica istovremeno
  • uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika
  • tim iskusnih stručnjaka koji upravljaju vašim sredstvima
  • personalizirana usluga

Usluga je namijenjena osobama koje u skladu s vlastitim ciljevima i ograničenjima žele investirati u vrijednosne papire i druge financijske instrumente na rok duži od godine dana radi ostvarivanja dodatnog prinosa. Povjeravajući sredstva, klijenti prepuštaju brigu o ulaganju Banci koja se individualno brine o svakom pojedinom portfelju na dnevnoj bazi te konstantno traži mogućnosti povećanja prinosa na klijentov portfelj u skladu s unaprijed definiranim ciljevima i ograničenjima.

Prema dogovorenoj investicijskoj politici, klijent i Banka definiraju investicijsku strategiju na temelju koje se povjerena sredstva investiraju u različite financijske instrumente. Banka kontrolira poštivanje limita, rizika i strategije ulaganja te redovito izvještava klijenta o kretanju vrijednosti pojedinih financijskih instrumenata s računa klijenta.

Svaki mjesec, a po potrebi i češće klijenti primaju izvještaj o svim aktivnostima i promjenama vrijednosti financijskih instrumenata u svom portfelju, odnosno izvještaj o kretanju vrijednosti uloženih sredstava.

Banka svakodnevno radi analize te prati, alocira i realocira sredstva kojima upravlja za ime klijenta.