Mogu li putem internetskog ili mobilnog bankarstva Hrvatske poštanske banke definirati bijelu listu za transakcijske račune otvorene u Hrvatskoj poštanskoj banci?

Ne.