Kreditni kalkulator - HPB - Hrvatska poštanska banka

Kreditni kalkulator

Odaberi vrstu kredita
Iznos kredita
Broj mjeseci otplate
Kamatna stopa (%)

Informacija je isključivo informativna i ničim ne obvezuje Banku.

Kamatna stopa obračunava se na godišnoj razini.

Anuitet je iznos kojeg korisnik plaća mjesečno, a sadrži dio glavnice i kamate.