eBankarstvo

HPB Grupa objavila Izvještaj o održivosti za 2023. godinu

25. 6. 2024.
HPB Grupa objavila Izvještaj o održivosti za 2023. godinu

Slijedeći stratešku smjernicu održivosti i društvene odgovornosti, HPB Grupa je kroz 2023. realizirala niz aktivnosti kojima se ostvario značajan napredak za okoliš, društvo i gospodarstvo, s ciljem stvaranja bolje, sigurnije i održivije budućnosti. 
U objavljenom Izvještaju o održivosti za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. HPB Grupa donosi širok opseg informacija iz segmenta održivosti, s prepoznatim utjecajima, strategijom i postavljenim ciljevima te planovima, aktivnostima i provedenima inicijativama.
Izvještaj o održivosti HPB Grupe kreiran je prema međunarodno priznatom okviru za nefinancijsko izvještavanje - Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Prema načelu dvostruke značajnosti kroz tri ključna segmenta održivog razvoja (okoliš, društvo i upravljanje), obuhvaćene su sve materijalne teme i pokazatelji u kojima HPB Grupa prepoznaje svoje utjecaje na okoliš i društvo, kao i relevantni rizici i prilike za daljnji napredak. 
U segmentu okolišne održivosti, HPB Grupa je tijekom 2023. usavršila metodologiju i proširila opseg izračuna emisija stakleničkih plinova vlastitih aktivnosti te po prvi puta izračunala ugljični otisak svojih ulaganja i zajmova. Provedena je procjena prihvatljivosti i usklađenosti djelatnosti portfelja Banke u skladu s Uredbom o taksonomiji, a usvojena je i Klimatska strategija do 2050. usklađena s ciljevima europskog i nacionalnog regulatornog okvira za postizanje ugljične neutralnosti do 2050. godine. U segmentu upravljanja okolišem Banci je 2023. dodijeljena značajna nagrada HRIO Indeks održivosti u kategoriji Upravljanje okolišem.
„Za HPB Grupu održivost znači trajno putovanje. Kroz proteklu godinu nastavili smo implementirati održive prakse, stvarati dugoročne vrijednosti za svoje dionike te postavljati ciljeve za bolju budućnost. U Izvještaju prikazujemo sveobuhvatnu analizu našeg poslovnog modela, strategije u upravljanju ključnim utjecajima, postavljenim ciljevima i aktivnostima kojima doprinosimo održivoj tranziciji, očuvanju okoliša, stvaranju poticajnog okruženja za naše zaposlenike i potpore zajednici u kojoj poslujemo“,  izjavio je predsjednik Uprave HPB-a, Marko Badurina.
Segment društvene održivosti temelji se na poštivanju ljudskih prava, poticanju raznolikosti i uključivosti na radnom mjestu. U 2023. godini usvojena su Načela raznolikosti i nediskriminacije te Načela zaštite ljudskih i dječjih prava, kojima je HPB Grupa postavila temelje za integraciju društvenih čimbenika u svoje poslovanje i u odnose s dionicima. U izvještajnom razdoblju 2023. godine, Banci je po sedmi puta dodijeljeno priznanje Poslodavac partner za izvrsnost u procesima upravljanja ljudskim potencijalima, a napredak u ovom segmentu prepoznat je i u 2024. godini, osmu godinu zaredom. 
Zbog odgovornog korporativnog upravljanja, HPB Grupa teži potpunoj transparentnosti kroz objavu točnih, pravovremenih i pouzdanih informacija o svojim utjecajima na okoliš i društvo, za što joj je dodijeljeno PwC-ovo Priznanje za najveći napredak u izgradnji povjerenja javnosti. 
Kao prva banka u Hrvatskoj, članstvom u Financijskoj inicijativi Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP FI), HPB se obvezala ispuniti šest načela odgovornog bankarstva u zadanom vremenskom roku te transparentno pratiti i izvještavati o napretku na godišnjoj razini. Primjenom danih smjernica HPB potvrđuje svoja nastojanja da osnaži održivost i pridonese boljim uvjetima za život u Hrvatskoj.
Povratak na novosti