Nenamjenski kredit za korisnike subvencioniranih stambenih kredita - HPB - Hrvatska poštanska banka

Nenamjenski kredit za korisnike subvencioniranih stambenih kredita

Nenamjenske gotovinske kredite Hrvatske poštanske banke možete ugovoriti u svim poslovnicama Banke i uredima Hrvatske pošte s financijskim kutkom.

Vrsta kredita

Nenamjenski gotovinski kredit za korisnike stambenog kredita na temelju Zakona o subvencioniranju stambenih kredita.

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA
od 1.500 do 15.000 EUR u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan korištenja kredita
od 10.000 do 110.000 KN
Klijentu se odobrava iznos nenamjenskog kredita čiji anuitet ne smije biti veći od iznosa subvencioniranog dijela anuiteta stambenog kredita APN.
Rok otplate kredita

od 13 do 48 mjeseci

Krajnji rok otplate nenamjenskog kredita ne može biti duži od krajnjeg roka subvencioniranja stambenog kredita.

(sudionici u kreditnom poslu ne smiju biti stariji od 75 godina u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta)

Godišnja kamatna stopa VALUTA EUR KN
KLIJENTI*

6,49%, FIKSNA

6,99%, FIKSNA

Naknada
  • bez naknade
    za klijente koji podnesu zahtjev do 31. prosinca 2017. godine

Otplata

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita.

 

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: